Upozornění pro cestující


Upozornění na změnu platnosti jízdních řádů

Termíny platnosti a změn jízdních řádů vyhlášené MD podle §17 zákona č. 111/94 Sb. O silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů: platnost od neděle 15. prosince 2019 do soboty 12. prosince 2020, celostátní změny jízdních řádů pak od neděle 1. března 2020, neděle 14. června 2020 a neděle 30. srpna 2020.

Svátky: 
24., 25. a 26. prosinec 2019
1. leden,  19. duben, 10. a 13. duben, 1. a 8. květen, 5. a 6. červenec, 28. září, 28. října a 17. listopadu 2020

Prázdniny:
vánoční od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020,
pololetní v pátek 31. ledna 2020
jarní od 3. do 7. března 2020
velikonoční 9. dubna 2020
letní od 1. července do 31. srpna 2020
podzimní 29. a 30. října 2020

Začátek letního času v neděli 29. března 2020, konec letního času v neděli 25. října 2020

V jízdních řádech dochází ke změně a sjednocení u večerního spoje linky č. 13, který jezdil od pondělí do čtvrtka ze zastávky Planá nad Lužnicí náměstí ve 23,10 hod do Klokot s pátečním spojem ve 23,05 hod. Nově tedy pojede spoj od pondělí do pátku ze zastávky Planá nad Lužnicí náměstí ve 23,05 hod. Ostatní časové polohy spojů na všech linkách jsou zachovány, pouze jsou upraveny termíny prázdnin a svátků.

PROVOZ MHD O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2019

24. 12. 2019 – nedělní provoz do 17.30 hod,  25. 12. a 26. 12. 2019 – nedělní provoz

Po dobu vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 včetně nebude v provozu linka číslo 12 a 14 .

Dne 24. 12. 2019 od 17,30 hod omezena přeprava na trase Klokoty - Sezimovo Ústí II. - Planá nad Lužnicí.   Na ostatních linkách přeprava ukončena v 17.30 hodin.

Dne 31. 12. 2019 bude provoz na všech linkách ukončen ve 20.00 hodin.  Poslední spoje pojedou ve 19.55 hodin z Klokot do Sezimova Ústí II Kovosvit  a ve 20,00 hodin  ze Sezimova Ústí II Kovosvit do Klokot.

Dne 25. 12. 2019 a 1. 1. 2020 není v provozu linka číslo 10.

Dne 25. 12. 2019 a 1. 1. 2020 bude nedělní provoz MHD postupně zahájen podle jízdních řádů od 4.20 hodin.

Provoz   24. 12. 2019 (po treti linek 11 a 13)

Klokoty AN S. Ústí II. Silon Planá
n. Luž.
17:30 17:41 17:54 17:55 18:03
18:10 18:21 18:34 18:35 18:43
18:50 19:01 19:14    
19:30 19:41 19:54 19:55 20:03
20:10 20:21 20:34    
20:50 21:01 21:14 21:15 21:23
21:30 21:41 21:54 21:56  
22:10 22:21 22:34 22:35 22:43
22:30 22:41 22:54    

 

Planá
n. Luž
Silon S. Ústí II. AN Klokoty
    17:30* 17:45 17:56
18:05 18:13 18:14 18:27 18:38
18:45 18:53 18:54 19:07 19:18
    19:30 19:43 19:54
20:05 20:13 20:14 20:27 20:38
    20:40 20:53 21:04
21:25 21:33 21:34 21:47 21:58
  22:03 22:05 22:18 22:29
22:45 22:53 22:54 23:07  

* SÚ II Průmyslová

SMS a SEJF jízdenky

Od 1. 9. 2015 je možné zakoupit jízdenku pomocí SMS nebo aplikace SEJF. Více informací zde.

Upozornění na ukončení platnosti některých jízdenek MHD

Zadní stranaS platností od 1. ledna 2014 skončila platnost jednotlivých jízdenek, které nemají na rubové straně uveden rok vydání (viz. obrázek – VZOR 2013). Jedná se o jízdenky v hodnotách od 3,- Kč  do hodnoty 15,- Kč vydávané do začátku roku 2012 a dále jízdenky s platností 24 hodin a 7 dnů (168 hodin). Od roku 2012 je již rok vydání na zadní straně jízdenek uváděn.

Prosíme cestující, pokud najdou ještě jízdenky bez uvedení roku vydání na rubové straně, aby je již nepoužívali, jinak se dostanou do rozporu s Tarifními a Přepravními podmínkami.

Děkujeme za pochopení.