Všeobecné informace


IČO: 60071397

DIČ: CZ60071397

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3610.

ID datové schránky: 589wbfx

Faktury zasílejte na adresu: faktury@comettplus.cz

Čísla bankovních účtů Kč:

Měna:
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 212779503/0300
Měna:
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 702301/0100
Měna:
Peněžní ústav: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 212779503/5500

Čísla bankovních účtů EUR:

Měna: EUR
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 202360/0300
IBAN: CZ08 0300 1713 6002 1277 9503
BIC: CEKOCZPP
Měna: EUR
Peněžní ústav: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 212779503/5500
IBAN: CZ92 5500 0000 0002 1277 9503
BIC: RZBCCZPP

Číslo účtu cestovní kanceláře:

Měna:
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 9878900227/0100