Rozsah linek


Síť MHD tvoří celkem pět hlavních směrů linek. První je obsluhován linkami 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 a 50. Druhý linkami 20 a 21, třetí linkami 30 a 31, čtvrtý linkou 40 a poslední pátý linkami 60 a 61. Celková délka sítě je cca 65 km a všech linek v obou směrech je přes 270 km. Za jeden běžný pracovní den je vypraveno přes 640 spojů.

Pro všechny linky MHD jsou vytvořeny jízdní řády. Ty jsou schváleny dopravním úřadem a jsou uveřejněny i v celostátním informačním systému (CIS). Na jednotlivé linky jsou vydány platné licence. Změny a úpravy jízdních řádů jsou převážně prováděny v celostátně určených termínech pro změny jízdních řádů. Za rok 2017 bylo autobusy MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí najeto celkem 1,85 mil. km včetně přístavných a odstavných kilometrů.

Provoz MHD doznal postupných změn vyvolaných „Optimalizací MHD Táborské aglomerace“, tu zpracovala firma Czech Consult v návaznosti na materiál „Strategie rozvoje veřejné dopravy 2007 – 2010“ a „Kvalitativní a provozní ukazatele MHD Táborské aglomerace měst Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí“.  Po zapracování většiny navržených změn z „Koncepce rozvoje MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí“ zpracované firmou UDIMO Ostrava byla v roce 2013 ustavena pracovní skupina složená ze zástupců měst Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a dále z odborných pracovníků odboru dopravy, oddělení územního plánování a dopravce. Skupina zpracovala podklady pro materiál „Návrh dalšího rozvoje dopravní sítě MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí v letech 2014 - 2020“. Materiál věnuje pozornost možnému dalšímu rozpracování jednotlivých možných úprav MHD vzhledem ke změnám obslužnosti městských částí vyvolaných rozvojem nových lokalit. Ten vzaly jednotlivá města na vědomí a bude nadále aktualizován podle vznikajících požadavků, aby dával ucelený přehled možného rozvoje MHD v dalších letech

Pro informaci uvádíme některé změny v provozu a rozsahu MHD, jak postupně nastaly:

31. 01. 2011 - zahájen provoz tzv. vnitroměstských linek s číslem 60 a 61.

12. 06. 2011 - zavedena nová zastávka Radimovice u Želče U vysílače

08. 07. 2013 - začleněny do MHD nové zastávky Planá n. Luž. Okružní bytovky a Planá n. Luž. Nad Hejtmanem Lipová alej

02. 03. 2014 - tři spoje linky č. 60 odkloněny na žádost obyvatel Maredova vrchu přes Budějovickou ulici a zastávku Poliklinika aby byla bez přestupu umožněna návštěva u lékaře.

31. 10. 2014 - firma TESCO vypověděla smlouvu na obsluhování zastávky TESCO. Proto byla k 1. 11. 2014 zrušena linka č. 15. Všechny spoje byly převedeny pod linku č. 10. Následně pak 14. 12. 2014 přestala zastávku TESCO obsluhovat i linka č. 16. To si vyžádalo přesuny spojů mezi linkami 11, 16 a 17.  Rozsah počtu spojů byl zachován.

14. 12. 2014 - u linek č 60 a 61 nově přidána zastávka Křižíkovo náměstí.

12. 06. 2016 - začleněna nová zastávka Klokoty Klášter, která je obsluhována o nedělích a svátcích v dopoledních hodinách linkou č. 11. Zabezpečuje návoz a odvoz z nedělní mše.

03. 09. 2017 - do linky č. 60 začleněny nové zastávky Čelkovice U Lázní, Čelkovice U Lípy náves a Čelkovice U Zahrad bytovka.