Upozornění pro cestující MHD


PROVOZ MHD O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2022

24. 12. 2022 – nedělní provoz do 17.30 hod
25. 12. a 26. 12. 2022 – nedělní provoz

Po dobu vánočních prázdnin, tj. 23.12., od 27.12.2022 do 30.12.2022 a 2.1.2023.nebude v provozu linka číslo 12 a 14.

Dne 24. 12. 2022 od 17.30 hod omezena přeprava na trase Klokoty - Sezimovo Ústí II. - Planá nad Lužnicí. Na ostatních linkách přeprava ukončena v 17.30 hodin.

Dne 31. 12. 2022 bude provoz na všech linkách ukončen ve 20.00 hod.
Poslední spoj (linka č.11) pojede z Klokot v 19.50 hod do S.Ústí II.
Poslední spoj (linka č.11) pojede ze S.Ústí II. ve 19.50 hod do Klokot.

Dne 25. 12. 2022 a 1. 1. 2023 není v provozu linka číslo 10.

Dne 25. 12. 2022 a 1. 1. 2023 bude nedělní provoz MHD postupně zahájen podle jízdních řádů od 4.20 hodin.

Provoz   24. 12. 2022 (po trati linek 11 a 13)

Klokoty AN S. Ústí II. Silon Planá
n. Luž.
17:30 17:41 17:54 17:55 18:03
18:10 18:21 18:34 18:35 18:43
18:50 19:01 19:14    
19:30 19:41 19:54 19:55 20:03
20:10 20:21 20:34    
20:50 21:01 21:14 21:15 21:23
21:30 21:41 21:54 21:56  
22:10 22:21 22:34 22:35 22:43
22:30 22:41 22:54    

 

Planá
n. Luž
Silon S. Ústí II. AN Klokoty
    17:30* 17:45 17:56
18:05 18:13 18:14 18:27 18:38
18:45 18:53 18:54 19:07 19:18
    19:30 19:43 19:54
20:05 20:13 20:14 20:27 20:38
    20:40 20:53 21:04
21:25 21:33 21:34 21:47 21:58
  22:03 22:05 22:18 22:29
22:45 22:53 22:54 23:07  

* SÚ II Průmyslová

Upozornění na změnu JŘ

V souvislosti s celostátními změnami prováděnými k datu 11. 12. 2022 dochází u linek č. 40 a
60 k následujícím změnám:
 
U linky č. 40 spoj s odjezdem ze zastávky Tábor Hlinice v 7,23 hod, bude nově zastavovat na
základě žádosti v zastávce Tábor Na Kouřimově v 7,27 hod. Ostatní zastávky a časové polohy
zůstávají beze změny.
 
U linky č. 60 bude na základě žádosti spoj ze zastávky Tábor Maredova urychlen o 3 minuty.
Původní odjezd 6,57 hod, nově spoj pojede v 6,54 hod. V návaznosti na tento spoj bude spoj
ze zastávky Tábor Čelkovice MŠ urychlen o 5 minut. Původní odjezd 7,30 hod, nově spoj
pojede v 7,25 hod. Důvodem je včasný dojezd autobusu ke školám na Maredově vrchu.
 
Jízdní řády ostatních linek a časové polohy spojů se mimo výše uvedených změn u linek č. 40
a 60 nemění a zůstávají v původním rozsahu.

Oznámení pro cestující

Na základě rozhodnutí objednatele dopravy, kterým je SMOOT (Sdružení měst a obcí okresu Tábor) dochází s platností od 1. ledna 2023 k úpravě cen jízdného pro MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí.
Z toho důvodu bude od pondělí 5. prosince 2022 zastavena možnost nákupu 90-ti a 365-ti denních předplatních jízdenek (časových kuponů). Předplatní jízdenky na 15 a 30 dnů zůstávají v prodeji do 31. prosince 2022.
Prodej předplatních jízdenek (časových kuponů) s platností od 1. ledna 2023 bude zahájen od čtvrtka 15. prosince 2022.
Papírové jednotlivé jízdenky Vzory do roku 2022 (vzor je uveden na rubové straně jízdenky) bude možné využít do konce 30. června 2023 tak, že jejich složením budou dodrženy podmínky Tarifu platného od 1. ledna 2023 a jízdenky budou označeny ve stejný čas při nástupu do autobusu. Např jízdné 24,- Kč složené
z jízdenek za 10,- a 14,- Kč.

Omezení provozu z důvodu konání poutě v Sezimově Ústí

V době od pátku 16.9.2022 od 8.00 hod do neděle 18.9.2022 do 24.00 hod do odvolání nebudou obsluhovány linkou číslo 11, 12, 13, 16 a 17 následující zastávky:
Sídliště nad Lužnicí
Sezimovo Ústí I. - náměstí
Sezimovo Ústí I. - rozcestí
 
Náhradní zastávka: Sídliště nad Lužnicí - E55

Omezení provozu MHD po dobu konání akce „Táborský Triatlon“ v neděli 24.7.2022

1. Linky č. 20 a 21 budou v čase od 9,30 do 15,00 hod ze zastávky Autobusové
nádraží vedeny po objízdné trase pod Černé mosty a Zavadilskou ulicí do zastávky
Stránského, dále do náhradní zastávky v ulici Soví a zpět na trasu do zastávky
Čekanice Na Vyhlídce Nebudou obsluhovány zastávky Blanické předměstí a
Čekanice V Dolinách. Obdobně i v opačném směru. Ráno poslední autobusy linek
č. 20 a 21 pojedou z AN přes most v 9,26 (linka č.20) a v 9,29 midibus (linka č.
21)
 
2. Linka č. 30 bude od 9,30 do 18,30 hod ze zastávky Autobusové nádraží vedena po
objízdné trase pod Černé mosty do ulice Chýnovská zpět na trasu do zastávky
TAPA. Nebudou obsluhovány zastávky Vodňanského, Na Kouřimově a
Zavadilská. Obdobně i v opačném směru.

Omezení provozu linek MHD č. 13 a 50 v Plané nad Lužnicí po dobu úplné uzavírky mostu přes Lužnici

Z důvodu úplné uzavírky přes řeku Lužnici v Plané nad Lužnicí a převedení provozu na provizorní most dochází ke změnám v provozu linek MHD č. 13 a 50 v dotčeném úseku.

Předpokládaná doba úplné uzavírky je od 18.7.2022 do 8.6.2023.

Pro linku č. 50 bude bez náhrady zrušena zastávka Planá nad Lužnicí Za mostem. Nejbližší zastávka Planá nad Lužnicí náměstí.

Vzhledem k navrženému vedení směrových pruhů nebude možné využívat nástupní zastávku pro spoje linek č. 13 a 50 směrem do Tábora,

které vyjíždějí z Plané n.Luž. náměstí.

Pro spoje, které začínají v zastávce Planá nad Lužnicí náměstí, bude nástupní zastávka přesunuta za roh do prostoru výstupní zastávky v ulici Nádražní.

Pro spoje linek č.13 a 50, které přijíždějí ve směru ze Strkova, bude nástupní zastávka Planá n.Luž. náměstí přesunuta o cca 100 metrů proti směru jízdy za křižovatku ulic ČSLA a Nádražní.

Pro spoje linek č. 13 a 50, které pokračují směrem Planá n.Luž. Strkov bude zachována stávající zastávka na ulici ČSLA.

 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍ MHD LINKY 30

S platností od 1.6. 2022 od 7:15 hod do 31.7.2022 do odvolání z důvodu uzavírky silnice II/139 – průtah obcí Slapy nebudou obsluhovány bez náhrady zastávky:
Slapy rozcestí, Slapy a Dražičky. Poslední spoj z Dražiček pojede v 7:07 hod.
 
Po dobu úplné uzavírky bude linka č. 30 končit a začínat v zastávce Slapy žel. zastávka.
Nástupní zastávka směrem na Větrovy bude posunuta o cca 50m směrem k železničnímu
přejezdu.
 
Mimo dopravu MHD bude ve spolupráci s vedením stavby a obcí Dražičky řešena přeprava
cestujících ze zastávky Slapy žel. zastávka do obce Dražičky a zpět.

Omezení provozu MHD po dobu opravy ulice Čsl.armády

Uzavírka je rozdělena dle DIO (Dopravně inženýrské opatření) do 4 etap. V době
uzavírky dojde k omezení provozu linek MHD, které projíždí dotčeným úsekem v době
realizace etap 1 až 3.
 
Předpokládaná doba omezení a změny provozu MHD budou v jednotlivých etapách následující:
1. etapa, předpokládaný termín od 11.4. do 22.4.2022 a 2. etapa od 23.4. do 5.5.2022
- autobusy MHD (linek 20 a 21) pojedou po objízdné trase podle navrženého DIO.
- směr Tábor Náchod – Tábor Křižíkovo náměstí
Autobusy vynechají zastávku Náchodské sídliště, náhradní zastávka Písecké rozcestí.
- Směr Tábor Nový Ráj – Tábor Náchod
Autobusy vynechají zastávku Náchodské sídliště, náhradní zastávka Písecké rozcestí.

3. etapa, předpokládaný termín od 6.5. do 14.5.2022
- autobusy MHD (linky 10, 11, 13, 14, 16 a 17) pojedou po objízdné trase podle navrženého DIO.
- směr Tábor Nemocnice – Tábor Křižíkovo náměstí
Autobusy vynechají bez náhrady zastávku Písecké rozcestí. +
- směr Tábor U Reálky – Tábor Nemocnice
Autobusy vynechají zastávku Písecké rozcestí, náhradní zastávka Náchodské sídliště.

4. etapa, předpokládaný termín od 15.5. do 20.5.2022
Provoz linek MHD bude zachován v plném rozsahu v rámci navrženého DIO.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ MHD LINKY 30 a 31

S platností od 4.4.2022 od 7:30 hod předpoklad do 5.8.2022 do odvolání z důvodu výstavby
napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická – výstavba nové křižovatky silnice II/123 a
III/4093 v ulici Chýnovská.
 
Linka 30 pojede ze zastávky Chýnovská po objízdné trase. Jako náhradní zastávka bude využita
zastávka linkové dopravy Měšice V průhonu a dále bude pokračovat do zastávky Měšice
V Zástavech, kde se vrátí na původní trasu. Obdobně i v opačném směru.
 
Linka 31 obdobně jako u linky č.30 ze zastávky Chýnovská, náhradní zastávka Měšice V průhonu
a dále bude pokračovat přes kruhovou křižovatku u Motelu Mašát zpět do zastávky Měšice
V Zástavech, která bude konečnou a zároveň výchozí zastávkou pro opačný směr.
 
Bez náhrady nebudou obsluhovány obousměrně zastávky Měšice Požární útvar, Měšice náměstí,
Měšice žel. přejezd a Měšice točna.
Nejbližší zastávky Chýnovská, Měšice V průhonu a Měšice V Zástavech.
 
Děkujeme za pochopení Divize MHD, Comett Plus, spol.s.r.o.

SMS a SEJF jízdenky

Od 1. 9. 2015 je možné zakoupit jízdenku pomocí SMS nebo aplikace SEJF. Více informací zde.

Jízdné je možné zaplatit bezkontaktní platební kartou přímo v autobusech MHD

S rokem 2020 přichází do provozu MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí nová možnost placení jízdného. V současné době je možné zakoupit jednorázové papírové jízdenky u smluvních prodejců, v jízdenkových automatech na vybraných zastávkách a v doplňkovém prodeji u řidiče. Další možností jsou pak SMS a SEJF jízdenky. Novinkou je zavedení možnosti platit jízdné přímo v autobusu za pomoci bezkontaktní platební karty.

Ve všech autobusech MHD je umístěn jeden nový označovač jízdenek, který tuto platbu umožňuje. Je odlišen modrou barvou (ostatní jsou oranžové) a na první pohled má jinou obrazovku displeje a v dolní části, pod štěrbinou pro označování papírových jízdenek, má umístěn platební terminál. Stačí na dotykovém displeji postupovat podle pokynů a na tři dotyky a přiložením karty bude zakoupení jízdenky provedeno. Na výběr bude ze čtyř variant. Plnocenné jízdné na 25 minut za 14,- Kč a na 60 minut za 16,- Kč, nebo zlevněné na 25 minut za 7,- Kč a na 60 minut za 8,- Kč. Po zaplacení kartou není vydávána žádná jízdenka. Zakoupit lze vždy jednu jízdenku. Platbu je možné v případě potřeby nákupu více jízdenek opakovat. V případě kontroly pak stačí přiložit kartu ke čtečce, kterou jsou pracovníci přepravní kontroly vybaveni, a ta platbu kartou ověří.

Podrobný návod k nákupu jízdenky pomocí bezkontatní platební karty naleznete zde (.pdf).

Upozornění na ukončení platnosti některých jízdenek MHD

Zadní stranaS platností od 1. ledna 2014 skončila platnost jednotlivých jízdenek, které nemají na rubové straně uveden rok vydání (viz. obrázek – VZOR 2013). Jedná se o jízdenky v hodnotách od 3,- Kč  do hodnoty 15,- Kč vydávané do začátku roku 2012 a dále jízdenky s platností 24 hodin a 7 dnů (168 hodin). Od roku 2012 je již rok vydání na zadní straně jízdenek uváděn.

Prosíme cestující, pokud najdou ještě jízdenky bez uvedení roku vydání na rubové straně, aby je již nepoužívali, jinak se dostanou do rozporu s Tarifními a Přepravními podmínkami.

Děkujeme za pochopení.