Tarify MHD Tábor


Ceny jízdného a dovozného od 1. ledna 2017

Kompletní tarif MHD ve formátu .PDF ke stažení zde.

Jednotlivé časové jízdenky * Platnost
  4
minuty
8
minut
18
minut
60
minut
24
hodin
7
dní
Dospělí a mladiství od 15 let 10 Kč 12 Kč 14 Kč 16 Kč 50 Kč 150 Kč
Senioři od 65 do 70 let ** 5 Kč 6 Kč 7 Kč 8 Kč 25 Kč 75 Kč
Děti do 15 let *** 5 Kč 6 Kč 7 Kč 8 Kč 25 Kč 75 Kč
Zavazadlo nad stanovené rozměry 5 Kč 6 Kč 7 Kč 8 Kč    
Dětský kočárek bez dítěte 5 Kč 6 Kč 7 Kč 8 Kč    
Pes (bez schrány) 5 Kč 6 Kč 7 Kč 8 Kč    
Jednotlivé zvláštní jízdenky * Platnost
Doplňkový prodej u řidiče 18 Kč - platí 60 minut od označení

*) všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní

**) platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana ​(platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas)

***)   od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek

 

SMS jízdenky

SMS jízdenky *  Platnost
Plnocenná ** 18 Kč - platí 70 minut od označení
Zlevněná ** 10 Kč - platí 70 minut od označení

*) SMS jízdenky jsou přestupní

**) použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

Jízdenky placené bezkontaktní kartou

Jízdenky placené bezkontaktní kartou* Platnost
  25
minut
60
minut
plnocenná ** 14 Kč 16 Kč
zlevněná ** 7 Kč 8 Kč

*)     Jízdenky placené bezkontaktní kartou jsou přestupní
**použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

SEJF jízdenky

SEJF jízdenky * Platnost
  10
minuty
15
minut
25
minut
70
minut
24
hodin
plnocenná ** 10 Kč 12 Kč 14 Kč 16 Kč 50 Kč
zlevněná ** 5 Kč 6 Kč 7 Kč 8 Kč 25 Kč

*) SEJF jízdenky jsou přestupní

**) použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

Časové předplatní jízdenky

Časové předplatní jízdenky Pásma
Platí současná pásma s oboustrannými
zastávkami Silon, Nový hřbitov
a Čekanice v Dolinách
A
B
C
AB
BC
ABC
15-ti denní občanská síťová 180 Kč 200 Kč 220 Kč
30-ti denní občanská síťová 350 Kč 390 Kč 430 Kč
90-ti denní občanská síťová 930 Kč 1 030 Kč 1 130 Kč
365-ti denní občanská síťová 3 060 Kč 3 400 Kč 3 740 Kč
365-ti denní síťová do dovršení 12 let x x 20 Kč
15-ti denní žákovská síťová * 90 Kč 100 Kč 110 Kč
30-ti denní žákovská síťová * 170 Kč 190 Kč 210 Kč
90-ti denní žákovská síťová * 440 Kč 490 Kč 540 Kč
365-ti denní žákovská síťová * *** 1 440 Kč 1 530 Kč 1 620 Kč
15-ti denní seniorská síťová ** 90 Kč 100 Kč 110 Kč
30-ti denní seniorská síťová ** 175 Kč 195 Kč 215 Kč
90-ti denní seniorská síťová ** 465 Kč 515 Kč 565 Kč
365-ti denní seniorská síťová ** 1 530 Kč 1 700 Kč 1 870 Kč

*)děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku, podle zákona 29/1984 Sb., ve znění příslušných pozdějších právních předpisů

**) senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku

***) 365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1. 8. do 31. 10. běžného roku

 

Postup při žádosti o kmenový list časové předplatní jízdenky

 1. Žáci a studenti
  Formulář „Žádanky na slevu jízdného pro žáky a studenty“ vám na  požádání vydají na informační přepážce MHD v budově autobusového nádraží. Je možné vyzvednout i více formulářů, např. pro celou třídu. Žádanku lze také stáhnout zde.
  S vyplněným formulářem, na kterém vám škola potvrdí studium přijdete na autobusové nádraží k informační – prodejní přepážce.

  Děti od 6-ti let, žáci a studenti do 15-ti let předloží:
  • vyplněnou a potvrzenou „Žádanku na slevu jízdného pro žáky a studenty“
  • úřední doklad o věku (pas nebo rodný list)
  • občanský průkaz zákonného zástupce (nebo jeho fotokopii), uvedeného na „Žádance na slevu jízdného pro žáky a studenty“
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu (stejnou jako na občanský průkaz)
  Studenti do 15-ti předloží: (nad 15 let)
  • vyplněnou a školou potvrzenou „Žádanku na slevu jízdného pro žáky a studenty“, popřípadě potvrzení o studiu vydané přímo školou
  • občanský průkaz
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu (stejnou jako na občanský průkaz)
  * Pro zakoupení kupónů v následujících obdobích předloží studenti pouze potvrzení o studiu v následujícím školním roce.
 2. Ostatní žadatelé předloží
  • občanský průkaz
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu(stejnou jako na občanský průkaz)

Bezplatná přeprava

Děti do dovršení 6-ti let, senioři nad 70 let s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, kočárek s dítětem, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa.

Ceny kmenových listů, vystavení duplikátu

Kmenový list 20,- Kč
Duplikát kmenového listu 40,- Kč
Duplikát kuponu (při ztrátě nebo poškození) 1x za rok 20,- Kč

Jízdenka JIKORD plus

Od 1. 7. 2015 je v platnosti jednodenní síťová jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedeném dni na vybraných linkách na území Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava cestujících v celé síti MHD Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

Více informací na www.jihoceskajizdenka.cz

Jízdenky MHD Tábor

Platné jednotlivé jízdenky MHD v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí.