Tarify MHD Tábor


Upozornění na změnu tarifu

Od 1. ledna 2023 dochází k úpravě cen jízdného pro MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Nový tarif ve formátu .pdfnaleznete k nahlédnutí zde.

Ceny jízdného a dovozného od 1. ledna 2023

Kompletní tarif MHD ve formátu .pdfke stažení zde.

Jednotlivé časové jízdenky platnost jízdenky
všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní 10 20 60 24 7
minut minut minut hodin dní
 
plnocenná - dospělá osoba a mladiství od 15 let  16 Kč 20 Kč 24 Kč 100 Kč 150 Kč

Zlevněná - občané od 65 do 70 let platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana
(platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas)

8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč 75 Kč
Zlevněná - děti do 15 let - od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek 8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč 75 Kč
zavazadlo nad stanovené rozměry 8 Kč
dětský kočárek bez dítěte, pes (bez schrány)
doplňkový prodej u řidiče     24 Kč platí 60 min. od vytištění/označení

*) všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní

**) platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana ​(platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas)

***)   od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek

SMS jízdenky

SMS jízdenky *  Platnost
Plnocenná ** 24 Kč - platí 60 minut od označení
Zlevněná ** 12 Kč - platí 60 minut od označení

*) SMS jízdenky jsou přestupní

**) použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

Jízdenky placené bezkontaktní kartou

Jízdenky placené bezkontaktní kartou* Platnost
  25
minut
60
minut
plnocenná ** 20 Kč 24 Kč
zlevněná ** 10 Kč 12 Kč

*)     Jízdenky placené bezkontaktní kartou jsou přestupní
**použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

SEJF jízdenky

SEJF jízdenky * Platnost
SEJF jízdenka platí po obdržení příslušnou dobu 10 20 60 24
minut minut minut hodin
plnocenná  16 Kč 20 Kč 24 Kč 100 Kč
zlevněná  8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč

*) SEJF jízdenky jsou přestupní

**) použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

Časové předplatní jízdenky

Časové předplatní jízdenky   Pásma  
Platí současná pásma s oboustrannými zastávkami A AB ABC
Silon, Nový hřbitov a Čekanice v Dolinách B BC  
  C    
15-ti denní občanská síťová 220 Kč 240 Kč 260 Kč
30-ti denní občanská síťová 400 Kč 420 Kč 440 Kč
90-ti denní občanská síťová 1 000 Kč 1 150 Kč 1 200 Kč
365-ti denní občanská síťová 3 260 Kč 3 460 Kč 3 760 Kč
365-ti denní síťová do dovršení 12 let 200 Kč
15-ti denní žákovská síťová * 110 Kč 120 Kč 130 Kč
30-ti denní žákovská síťová * 200 Kč 210 Kč 220 Kč
90-ti denní žákovská síťová * 500 Kč 575 Kč 600 Kč
365-ti denní žákovská síťová * **** 1 630 Kč 1 730 Kč 1 880 Kč
15-ti denní seniorská síťová ** 150 Kč 180 Kč 200 Kč
30-ti denní seniorská síťová ** 250 Kč 270 Kč 300 Kč
90-ti denní seniorská síťová ** 500 Kč 550 Kč 600 Kč
365-ti denní seniorská síťová ** 2 000 Kč 2 200 Kč 2 300 Kč

*)děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku, podle zákona 29/1984 Sb., ve znění příslušných pozdějších právních předpisů

**) senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku

***) 365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1. 8. do 31. 10. běžného roku

 

Postup při žádosti o kmenový list časové předplatní jízdenky

 1. Žáci a studenti
  Formulář „Žádanky na slevu jízdného pro žáky a studenty“ vám na  požádání vydají na informační přepážce MHD v budově autobusového nádraží. Je možné vyzvednout i více formulářů, např. pro celou třídu. Žádanku lze také stáhnout zde.
  S vyplněným formulářem, na kterém vám škola potvrdí studium přijdete na autobusové nádraží k informační – prodejní přepážce.

  Děti od 6-ti let, žáci a studenti do 15-ti let předloží:
  • vyplněnou a potvrzenou „Žádanku na slevu jízdného pro žáky a studenty“
  • úřední doklad o věku (pas nebo rodný list)
  • občanský průkaz zákonného zástupce (nebo jeho fotokopii), uvedeného na „Žádance na slevu jízdného pro žáky a studenty“
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu (stejnou jako na občanský průkaz)
  Studenti do 15-ti předloží: (nad 15 let)
  • vyplněnou a školou potvrzenou „Žádanku na slevu jízdného pro žáky a studenty“, popřípadě potvrzení o studiu vydané přímo školou
  • občanský průkaz
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu (stejnou jako na občanský průkaz)
  * Pro zakoupení kupónů v následujících obdobích předloží studenti pouze potvrzení o studiu v následujícím školním roce.
 2. Ostatní žadatelé předloží
  • občanský průkaz
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu(stejnou jako na občanský průkaz)

Bezplatná přeprava

Děti do dovršení 6-ti let, senioři nad 70 let s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, kočárek s dítětem, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa.

Ceny kmenových listů, vystavení duplikátu

Kmenový list 20,- Kč
Duplikát kmenového listu 40,- Kč
Duplikát kuponu (při ztrátě nebo poškození) 1x za rok 20,- Kč

Jízdenka JIKORD plus

Od 1. 7. 2015 je v platnosti jednodenní síťová jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedeném dni na vybraných linkách na území Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava cestujících v celé síti MHD Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

Více informací na www.jihoceskajizdenka.cz

Ke stažení - Žádanky MHD

 • pdfczŽádanka na slevuvelikost: 218,8 kBstaženo: 8 702xcelkem staženo: 8 702xposlední aktualizace: 20.07.2022vytvořeno: 20.08.2015

Ke stažení - Tarif MHD

Ke stažení - Smluvní přepravní podmínky