Tarify MHD Tábor


Upozornění na změnu tarifu

Od 10. prosince 2023 dochází k úpravě cen jízdného pro MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Nový tarif ve formátu .pdf naleznete k nahlédnutí zde.

Ceny jízdného a dovozného od 10. prosince 2023

Kompletní tarif MHD ve formátu .pdf ke stažení zde.

Jednotlivé časové jízdenky platnost jízdenky
všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní 10 20 60 24 7
minut minut minut hodin dní
 
Plnocenná - cestující od 15 let do 65 let 16 Kč 20 Kč 24 Kč 100 Kč 150 Kč

Zlevněná - cestující od 65 do 70 let
platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana (platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas).

8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč 75 Kč
Zlevněná - cestující od 6 do 15 let
- od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek
8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč 75 Kč
Osoby invalidní ve třetím stupni
- nárok na zvláštní jízdné se prokazuje „Potvrzením pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni“ vydaným Českou správou sociálního zabezpečení a úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího.
8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč 75 Kč
zavazadlo nad stanovené rozměry 8 Kč
dětský kočárek bez dítěte, pes (bez schrány)
doplňkový prodej u řidiče     24 Kč platí 60 min. od vytištění/označení

SMS jízdenky - zasílejte na tel. č. 90206

SMS jízdenky (tel. č. 90206) SMS jízdenky jsou přestupní​
Plnocenná (tvar SMS) COM 24 Kč - platí po obdržení potvrzení SMS jízdenky 60 minut
Zlevněná (tvar SMS) COMZ 12 Kč - platí po obdržení potvrzení SMS jízdenky 60 minut

Aplikace SEJF jízdenky, ČSOB Do Kapsy

  SMS jízdenky jsou přestupní QR odkaz
SEJF jízdenka platí po obdržení příslušnou dobu 10 20 60 24 QR
minut minut minut hodin
Plnocenná  16 Kč 20 Kč 24 Kč 100 Kč
Zlevněná  8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč

Jednotlivé jízdenky - platební karta

  jednotlivé jízdenky jsou přestupní
Plnocenná platí 25 minut - 20 Kč 24 Kč - platí 60 minut
Zlevněná platí 25 minut - 10 Kč 12 Kč - platí 60 minut

Časové předplatní jízdenky

Časové předplatní jízdenky   Pásma  
Platí současná pásma s oboustrannými zastávkami A AB ABC
Silon, Nový hřbitov a Čekanice v Dolinách B BC  
  C    
15-ti denní občanská síťová 220 Kč 240 Kč 260 Kč
30-ti denní občanská síťová 400 Kč 420 Kč 440 Kč
90-ti denní občanská síťová 1 000 Kč 1 150 Kč 1 200 Kč
365-ti denní občanská síťová 3 260 Kč 3 460 Kč 3 760 Kč
365-ti denní síťová do dovršení 12 let 200 Kč
15-ti denní žákovská síťová * 110 Kč 120 Kč 130 Kč
30-ti denní žákovská síťová * 200 Kč 210 Kč 220 Kč
90-ti denní žákovská síťová * 500 Kč 575 Kč 600 Kč
365-ti denní žákovská síťová * **** 1 630 Kč 1 730 Kč 1 880 Kč
15-ti denní seniorská síťová ** 150 Kč 180 Kč 200 Kč
30-ti denní seniorská síťová ** 250 Kč 270 Kč 300 Kč
90-ti denní seniorská síťová ** 500 Kč 550 Kč 600 Kč
365-ti denní seniorská síťová ** 2 000 Kč 2 200 Kč 2 300 Kč

*)děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku podle zákona 561/2004 a 111/1998 Sb. ve znění příslušných pozdějších právních předpisů

**) senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku

****) 365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1.8. do 31.10. běžného roku

 

Postup při žádosti o kmenový list časové předplatní jízdenky

 1. Žáci a studenti
  Formulář „Žádanky na slevu jízdného pro žáky a studenty“ vám na  požádání vydají na informační přepážce MHD v budově autobusového nádraží. Je možné vyzvednout i více formulářů, např. pro celou třídu. Žádanku lze také stáhnout zde.
  S vyplněným formulářem, na kterém vám škola potvrdí studium přijdete na autobusové nádraží k informační – prodejní přepážce.

  Děti od 6-ti let, žáci a studenti do 15-ti let předloží:
  • vyplněnou a potvrzenou „Žádanku na slevu jízdného pro žáky a studenty“
  • úřední doklad o věku (pas nebo rodný list)
  • občanský průkaz zákonného zástupce (nebo jeho fotokopii), uvedeného na „Žádance na slevu jízdného pro žáky a studenty“
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu (stejnou jako na občanský průkaz)
  Studenti do 15-ti předloží: (nad 15 let)
  • vyplněnou a školou potvrzenou „Žádanku na slevu jízdného pro žáky a studenty“, popřípadě potvrzení o studiu vydané přímo školou
  • občanský průkaz
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu (stejnou jako na občanský průkaz)
  * Pro zakoupení kupónů v následujících obdobích předloží studenti pouze potvrzení o studiu v následujícím školním roce.
 2. Ostatní žadatelé předloží
  • občanský průkaz
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm nepoškozenou a výstižně zobrazující současnou podobu(stejnou jako na občanský průkaz)

Bezplatná přeprava

Děti do dovršení 6-ti let, občané nad 70 let na základě dokladu prokazujícím věk (občanský průkaz nebo platný cestovní pas) držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa, kočárek s dítětem.

Ceny za vystavení dokladu

Kmenový list 20,- Kč
Duplikát kmenového listu *** 40,- Kč
Duplikát kuponu (při ztrátě nebo poškození) 1x za rok *** 20,- Kč

***)duplikát se vystavuje na základě vyplněné žádanky

Síťová jízdenka JIKORD plus, JIKORD plus Bavorsko (jednotlivec), JIKORD plus Bavorsko (skupina)

Tyto jízdenky platí v uvedeném dni na vybraných linkách na území Jihočeského kraje. Jízdenky JIKORD plus Bavorsko platí dále na území Svobodného státu Bavorsko. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus/ Bavorsko, je přeprava cestujících v celé síti MHD Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí bezplatná. Jízdenky se nevztahují na přepravu kol a zavazadel.

Pro více informací přejděte na stránky www.jihoceskajizdenka.cz.

Ke stažení - Žádanky MHD

 • pdfczŽádanka na slevuvelikost: 218,8 kBstaženo: 9 380xcelkem staženo: 9 380xposlední aktualizace: 20.07.2022vytvořeno: 20.08.2015

Ke stažení - Tarif MHD

Ke stažení - Smluvní přepravní podmínky