Z výroční zprávy


Úvodní slovo jednatele společnosti

Základ naší společnosti je tvořen čtyřmi divizemi:

 1. Divize nákladní dopravy – zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu užitečných zatížení od 3 t do 24 t
 2. Divize autobusové dopravy – zajišťuje pravidelnou autobusovou dopravu především v rámci okresu a spojení se sousedními okresy a dopravu smluvní – zájezdovou
 3. Divize městské hromadné dopravy – zajišťuje autobusovou dopravu v aglomeracích měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí
 4. Divize opravárenství a služeb – zajišťuje veškeré opravárenské a servisní služby spojené se silniční dopravou

Mimo výše uvedené divize stojí samostatně středisko pro řízení jakosti a ISO 9001:2000, cestovní kancelář a provozovna Milevsko.

Divize pravidelné autobusové dopravy zajišťuje dopravu cestujících v bývalém okresu Tábor a dopravu do sousedních regionů. Dopravu zajišťujeme cca 67 autobusy. V roce 2014 jsme přepravili 1 820 tis. cestujících a ujeli cca 2 965 tis. km. Došlo pouze k menším změnám JŘ a mírnému navýšení spojů mezi Táborem, Veselím nad Lužnicí a Č. Budějovicemi. Celkové tržby zůstaly na úrovni předchozího roku. V roce 2014 jsme pro obnovu vozového parku nakoupili celkem 4 linkové autobusy. Jedná se o 12,8 m dlouhý Irisbus Arway, dva malé autobusy Rošero a autobus s pohonem na CNG značky SOR. Celkem jsme v linkové dopravě na konci roku provozovali 20 autobusů na zemní plyn.

Výkony v nepravidelné a smluvní dopravě cestujících byly výrazně vyšší a byly především ovlivněny pokračováním výstavby železničního koridoru.

V roce 2014 jsme přepravili 7 538 tis. osob v městské hromadné dopravě. Ta zahrnuje aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a obce Košín, Slapy, Radimovice u Tábora, Dražičky, Radimovice u Želče, Nasavrky a Svrabov-Hejlov. Celková výše tržeb ve výši 42 992 tis. Kč znamenala mírný pokles proti předchozímu roku o necelé 1%. Došlo k jedné větší změně v systému jízdních řádů. Firma TESCO vypověděla k 31. 10. 2014 smlouvu na obsluhování zastávky TESCO. Proto byly k datu 1. 11. 2014, resp. k 14. 12. 2014, upraveny spoje na linkách č. 10, 11, 16 a 17. Rozsah spojů byl však zachován. Celkově jsme v MHD ujeli 1 890 tis. km. V roce 2014 byl na základě výběrového řízení zakoupen autobus SOLARIS, typ Urbino 12, a 10,5 m dlouhý autobus Irisbus – Iveco, typ Urbanway. Ten však byl z důvodů prodloužení homologačních zkoušek dodán až v únoru 2015. Mimořádně byl za výhodnou cenu zakoupen MidiBus Rošero First 8 m. Všechny autobusy mají samozřejmě pohon na CNG. Na konci roku bylo z 38 autobusů MHD poháněno zemním plynem 20 autobusů.

Poptávka po přepravě nákladů v průběhu roku trvale rostla a jasně ukazovala na růst české i evropské ekonomiky. Výkony u našich největších zákazníků se postupně zvedaly (s výjimkou kamenolomů) v průběhu celého roku. Bohužel nastavené ceny výkonů z předchozích období a ceny některých nákladových položek, především nafty, nedovolily vytvořit zisk divize nákladní dopravy. Až v měsíci listopadu se začátkem snižování ceny nafty se začala situace měnit k lepšímu. Obnova vozového parku byla vzhledem k předchozí vyšší obnově minimální. Nakoupili jsme pouze dva tahače a několik návěsů.

Divize opravárenství a servisu dosáhla velmi dobrého hospodářského výsledku a v podstatě se dostala do výsledků před krizí, přestože je zatížena vyššími náklady. Dílna v Táboře je jedna z nejmodernějších v ČR vybavená pro servis CNG vozidel.

Případná technická závada plnící stanice CNG a vysoký podíl autobusů poháněných stlačeným zemním plynem by mohlo zapříčinit, že bychom nebyli schopni zajistit dopravní obslužnost v plné míře. To nás donutilo k tomu, že jsme se rozhodli postavit druhou plnící stanici CNG. Stanice měla být dokončena původně do konce roku 2014, ale z důvodů na straně dodavatele technologie byl termín posunut až do roku 2015.

V roce 2014 jsme po několikaletém odkládání zateplili druhou administrativní budovu v areálu společnosti a výrazně zlepšili podmínky uživatelů, hlavně pracovníků celní správy, a současně výrazně zlepšili vzhled naší společnosti z ulice.

V roce 2014 došlo k nárůstu celkových tržeb o 4,6 % proti předchozímu roku, počet zaměstnanců se snížil o 2,5 % a zisk po zdanění dosáhl částky 11,309 mil. Kč. Stejně jako v předcházejících letech jsme maximum investic soustředili do vozového parku, a to jak autobusů, tak i do nákladních vozidel. Celková výše investic včetně finančního leasingu, vyjádřená v pořizovacích cenách, dosáhla 42,5 mil. Kč.

Ing. Zdeněk Tuček
jednatel společnosti

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: COMETT PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Chýnovská 2115, 390 02 TÁBOR
IČ: 60071397
DIČ: CZ 60071397
tel.: +420 381 485 111
fax: +420 381 253 645
e–mail: comettplus@comettplus.cz
www adresa: www.comettplus.cz

COMETT PLUS, spol. s r.o. byla zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3610 dne 28. prosince 1993.

Předmět podnikání společnosti:

 1. Silniční motorová doprava
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 3. Opravy silničních vozidel
 4. Klempířství a oprava karosérií
 5. Hostinská činnost
 6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 7. Provozování cestovní kanceláře
 8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 10. Zemědělská výroba
 11. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Vlastnická struktura:

Sdružení měst a obcí okresu Tábor 45%
COM 6 Tábor s.r.o. 55%

Hlavní ukazatelé:

Základní kapitál 109 000 tis. Kč
Aktiva 383 814 tis. Kč
Vlastní kapitál 207 345 tis. Kč
Hospodářský výsledek 11 309 tis. Kč
Počet zaměstnanců 354

Vozový park:

Nákladní vozidla 69
Přívěsy a návěsy 55
Autobusy městské 37
Autobusy linkové 68
Autobusy zájezdové 9
Osobní a dodávková vozidla 28

Statutární orgány společnosti:

Jednatelé

Jednatel
​Jednatel
Ing. Zdeněk Tuček
Ing. Milan Kolář

Dozorčí rada

Předseda Josef Pilař
Členové Oldřich Janíček
Josef Pilař ml.
Ing. Petr Pistulka
Ing. Radek Šrůma
Ing. Jiří Fišer
Ing. Jiří Šimánek
Aleš Gucko
Ing. Zděnek Kupsa

Vedení společnosti:

Generální ředitel Ing. Zdeněk Tuček
Finanční ředitel Ing. Milan Kolář
Ředitel divize nákladní dopravy Ing. Radek Šrůma
Ředitel divize autobusové dopravy Oldřich Janíček
Ředitel městské hromadné dopravy Ing. Petr Pistulka
Ředitel oprávárenství a služeb Josef Pilař

Ke Stažení - Výroční zprávy

 • pdfczVýroční zpráva 2015velikost: 1,39 MBstaženo: 836xcelkem staženo: 836xposlední aktualizace: 15.08.2016vytvořeno: 15.08.2016
 • pdfczVýroční zpráva 2014velikost: 5,15 MBstaženo: 1 268xcelkem staženo: 1 268xposlední aktualizace: 14.07.2015vytvořeno: 14.07.2015
 • pdfczVýroční zpráva 2013velikost: 4,11 MBstaženo: 1 610xcelkem staženo: 1 610xposlední aktualizace: 01.07.2015vytvořeno: 01.07.2015