Z výroční zprávy


Úvodní slovo jednatele společnosti

Základ naší společnosti je tvořen čtyřmi divizemi:

 1. Divize nákladní dopravy – zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu užitečných zatížení od 3 t do 24 t
 2. Divize autobusové dopravy – zajišťuje pravidelnou autobusovou dopravu především v rámci okresu a spojení se sousedními okresy a dopravu smluvní – zájezdovou
 3. Divize městské hromadné dopravy – zajišťuje autobusovou dopravu v aglomeracích měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí
 4. Divize opravárenství a služeb – zajišťuje veškeré opravárenské a servisní služby spojené se silniční dopravou
Mimo výše uvedené divize stojí samostatně středisko pro řízení jakosti a ISO 9001:2000, cestovní kancelář a provozovna Milevsko.
 
Divize pravidelné autobusové dopravy zajišťuje dopravu cestujících v bývalém okresu Tábor a dopravu do sousedních regionů. Dopravu zajišťujeme cca 65 autobusy. V roce 2017 jsme přepravili 1 650 tis. cestujících a ujeli cca 3 060 tis. km. Došlo pouze k drobným změnám jízdních řádů. V celkových tržbách došlo opět k mírnému poklesu v porovnání s předchozím rokem. V roce 2017 jsme pro obnovu vozového parku nakoupili celkem tři linkové autobusy. Jedná se o dva ks IVECO Crossway v délce 13m, a jeden kus Iveco Crossway LE 12m. Pro smluvní (zájezdovou) přepravu jsme koupili další autobus zn. Magelys. V současné době jich tedy provozujeme pět. Pro vyšší komfort cestujících jsme na vybraných linkách instalovali platební terminály pro placení pomocí karet (celkem ve 25 autobusech).
 
Výkony v nepravidelné a smluvní dopravě zůstaly na relativně vysoké úrovni předchozích let (349 tis. km a 21,3 mil. Kč tržeb).
 
V roce 2017 jsme v městské hromadné dopravě přepravili 7,98 mil. osob (v roce 2016 to bylo 7,5 mil.). Ta zahrnuje aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a obce Košín, Slapy, Radimovice u Tábora, Dražičky, Radimovice u Želče, Nasavrky a Svrabov-Hejlov. Celková výše tržeb 38 806 tis. Kč znamenala další mírný pokles proti předchozímu roku. Celkově jsme v MHD ujeli 1,935 mil. km (2016 to bylo 1,887 mil. km). Navýšení ujetých km bylo způsobeno především objízdnou trasou linek směrem na Horky a Větrovy v důsledku opravy mostu. Naše společnost se rozhodla pozastavit obnovu vozového parku pro roky 2017 a 2018 z důvodu připravovaného výběrového řízení. Posledním dodaným autobusem byl osmimetrový MidiBus Rošero first dodaný v prvním čtvrtletí 2017. V druhém pololetí roku 2017 jsme bedlivě sledovali vývoj přípravy výběrového řízení a připravovali ekonomické modely tak, abychom byli co nejlépe připraveni. Nakonec však bylo výběrové řízení vypsáno až na počátku roku 2018.
 
V nákladní dopravě dále pokračoval mírný nárůst poptávky (cca o 5%) od hlavních zákazníků. V průběhu roku se nám úplně nedařilo upravovat ceny v závislosti na zvyšujících se vstupech (zvýšení o cca 2%). Pozitivně jsme přijali skutečnost, že v kamenolomu Slapy se po několika letech zvedly výkony na dřívější hodnoty. Dařilo se i udržet stávají počet řidičů. Pro kamenolom jsme pořídili nový damper Terex TR60 s nosností 60t. Dále jsme obměnili 12 tahačů v operativním leasingu a k nim nakoupili 4 návěsy (2x plachta, 2x lowdeck plachta). Pro středisko 110 jsme nakoupili dvě velkoobjemové soupravy (tandem), každá pro 38 palet a 120 m3 objemu.
 
Divize opravárenství a servisu dosáhla nejvyššího hospodářského výsledku v historii společnosti. Dílna v Táboře je jedna z nejmodernějších v ČR. Je vybavená pro servis vozidel s pohonem CNG a postupně si získává další zákazníky. Na provozovně v Milevsku jsme plánovali výměnu střechy na opravárenské hale. Z důvodu zpoždění projekčních prací však byla tato oprava (rekonstrukce) přesunuta na rok 2018.
 
V průběhu roku 2017 jsme částečně zateplili mycí linku pro nákladní vozidla a autobusy a udělali novou fasádu. Před koncem roku jsme následně vyměnili i technologii mytí, takže v současné době můžeme kromě autobusů a nákladních vozidel mýt i osobní vozidla. V roce 2017 došlo k nárůstu tržeb o 6,9 %, počet zaměstnanců se mírně zvýšil o 0,3 %. Zisk po zdanění se zvýšil proti roku 2016 o 3,908 mil. Kč na částku 18,152 mil. Kč. Stejně jako v předcházejících letech jsme maximum investic soustředili do vozového parku, a to jak do autobusů, tak i do nákladních vozidel. Celková výše investic včetně finančního leasingu, vyjádřená v pořizovacích cenách, dosáhla 64,2 mil. Kč.
 

Ing. Zdeněk Tuček
jednatel společnosti

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: COMETT PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Chýnovská 2115, 390 02 TÁBOR
IČ: 60071397
DIČ: CZ 60071397
tel.: +420 381 485 111
fax: +420 381 253 645
e–mail: comettplus@comettplus.cz
www adresa: www.comettplus.cz

COMETT PLUS, spol. s r.o. byla zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3610 dne 28. prosince 1993.

Předmět podnikání společnosti:

 1. Silniční motorová doprava
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 3. Opravy silničních vozidel
 4. Klempířství a oprava karosérií
 5. Hostinská činnost
 6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 7. Provozování cestovní kanceláře
 8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 10. Zemědělská výroba
 11. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 12. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Vlastnická struktura:

Sdružení měst a obcí okresu Tábor 45%
COM 6 Tábor s.r.o. 55%

Hlavní ukazatelé:

Základní kapitál 109 000 tis. Kč
Aktiva 357 197 tis. Kč
Vlastní kapitál 239 062 tis. Kč
Hospodářský výsledek 18 152 tis. Kč
Počet zaměstnanců 350

Vozový park:

Nákladní vozidla 66
Přívěsy a návěsy 54
Autobusy městské 38
Autobusy linkové 65
Autobusy zájezdové 8
Osobní a dodávková vozidla 28

Statutární orgány společnosti:

Jednatelé

Jednatel
​Jednatel
Ing. Zdeněk Tuček
Ing. Milan Kolář

Dozorčí rada

Předseda Josef Pilař
Členové Eva Součková
Bc. Josef Pilař
Ing. Petr Pistulka
Ing. Radek Šrůma
Ing. Jiří Fišer
Ing. Jiří Šimánek
Ing. Michaela Petrová
Ing. Martin Doležal

Vedení společnosti:

Jednatel Ing. Zdeněk Tuček
Jednatel Ing. Milan Kolář
Ředitel divize nákladní dopravy Ing. Radek Šrůma
Ředitel divize autobusové dopravy Aleš Melich
Ředitel městské hromadné dopravy Ing. Petr Pistulka
Ředitel oprávárenství a služeb Bc. Josef Pilař

Ke Stažení - Výroční zprávy

 • pdfczVýroční zpráva 2017velikost: 2,91 MBstaženo: 29xcelkem staženo: 29xposlední aktualizace: 05.04.2019vytvořeno: 05.04.2019