Z výroční zprávy


Úvodní slovo jednatele společnosti

Základ naší společnosti je tvořen čtyřmi divizemi:

 1. Divize nákladní dopravy – zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu užitečných zatížení od 3 t do 24 t
 2. Divize autobusové dopravy – zajišťuje pravidelnou autobusovou dopravu především v rámci okresu a spojení se sousedními okresy a dopravu smluvní – zájezdovou
 3. Divize městské hromadné dopravy – zajišťuje autobusovou dopravu v aglomeracích měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí
 4. Divize opravárenství a služeb – zajišťuje veškeré opravárenské a servisní služby spojené se silniční dopravou
Mimo výše uvedené divize stojí samostatně středisko pro řízení jakosti a ISO 9001:2000, cestovní kancelář a provozovna Milevsko.
 
Divize pravidelné autobusové dopravy zajišťuje dopravu cestujících v bývalém okresu Tábor a dopravu do sousedních regionů. Dopravu zajišťujeme cca 56 autobusy. V roce 2018 jsme přepravili 1 685 tis. cestujících a ujeli 3 045 tis. km. Došlo pouze k drobným změnám jízdních řádů. V celkových tržbách došlo k mírnému poklesu v porovnání s předchozím rokem. V roce 2018 jsme pro obnovu vozového parku nakoupili celkem tři linkové autobusy. Jedná se o typ IVECO Crossway v délce 12m LE CNG s celovozovou klimatizací a nástupní plošinou pro osoby se sníženou možností pohybu. Na konci roku 2017 jsme zavedli možnost platby pomocí platební karty, která se velmi osvědčila. Množství provedených transakcí v roce 2018 se neustále zvyšovalo. Pro smluvní (zájezdovou) přepravu jsme koupili další autobus zn. Magelys. V současné době jich tedy provozujeme šest. V roce 2018 jsme zahájili opravy a modernizaci autobusového nádraží v Táboře. Došlo k celkové výměně označníků odjezdů a příjezdů autobusů, výměně laviček a obnově nátěrů přístřešků nástupišť.
 
Výkony v nepravidelné a smluvní dopravě zůstaly na relativně vysoké úrovni předchozích let (340 tis. km a 25,5 mil. Kč tržeb).
 
V roce 2018 jsme v městské hromadné dopravě přepravili 8,18 mil. osob (v roce 2017 to bylo 7,98 mil.). Ta zahrnuje aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a obce Košín, Slapy, Radimovice u Tábora, Dražičky, Radimovice u Želče, Nasavrky a Svrabov-Hejlov. Celková výše tržeb 37 510 tis. Kč znamenala další mírný pokles proti předchozímu roku. Celkově jsme v MHD ujeli 1,850 mil. km (2017 to bylo 1,935 mil. km). Ujeté km odpovídají schválenému rozsahu jízdních řádů a nebyly tolik ovlivněny uzavírkami jako v předchozím roce. Důležitým úkolem pro divizi MHD bylo zpracování podkladů pro účast ve výběrovém řízení na provoz MHD v letech 2019 až 2028, které bylo vypsáno dne 29.12.2017. Nabídka byla zpracována a odevzdána k 8.3.2018. Na základě vyhodnocení byla následně s naší společností dne 7.6.2018 uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti městské hromadné dopravy (MHD) Táborské aglomerace“ s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028. Podle podmínek této Smlouvy byl pak realizován v závěru roku nákup celkem dvanácti nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG a celovozovou klimatizací, které plně splňují předepsané standardy kvality přepravy.
 
V nákladní dopravě dále pokračoval mírný nárůst poptávky (cca o 6,7 %) od hlavních zákazníků. V průběhu roku se nám postupně dařilo upravovat ceny v závislosti na zvyšujících se vstupech (nafta, mzdy). D ařilo s e i u držet stávající počet řidičů. Pro kamenolom jsme pořídili nový damper Terex TR70 s nosností 70 t. Pro středisko 110 jsme nakoupili další dvě velkoobjemové soupravy (tandem), každá pro 38 palet a 120 m3 objemu.
 
Divize opravárenství a servisu pokračovala ve velmi dobrých výsledcích. Celkové výkony se zvýšily o 5 %. Dílna v Táboře je jedna z nejmodernějších v ČR. Je vybavená pro servis vozidel s pohonem CNG a postupně si získává další zákazníky. Nově byla pořízena sada 6 sloupových zvedáků pro opravy autobusů a nový mycí automat motorů a převodovek. Na provozovně v Milevsku jsme zrealizovali výměnu a zateplení střechy na opravárenské hale. V roce 2018 došlo také k modernizaci naší veřejné čerpací stanice v Táboře nákupem dvou nových výdejních stojanů (nafta, benzin) a pořízením moderního výdejního stojanu CNG.
 
V roce 2018 došlo k nárůstu tržeb o 6,3 %, počet zaměstnanců se snížil o 2 % na 343. Zisk po zdanění se snížil proti roku 2017 o 3,059 mil. Kč na částku 15,093 mil. Kč. Jako i v minulých letech došlo v roce 2018 k výraznému nárůstu průměrné mzdy, a to o 10,3 %. Maximum investic jsme tentokrát soustředili do nákupu autobusů (především MHD). Celková výše investic včetně finančního leasingu dosáhla nejvyšší úrovně od založení společnosti. Vyjádřeno v pořizovacích cenách, dosáhla 111,7 mil. Kč.
 

Ing. Milan Kolář
jednatel společnosti

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: COMETT PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Chýnovská 2115, 390 02 TÁBOR
IČ: 60071397
DIČ: CZ 60071397
tel.: +420 381 485 111
fax: +420 381 253 645
e–mail: comettplus@comettplus.cz
www adresa: www.comettplus.cz

COMETT PLUS, spol. s r.o. byla zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3610 dne 28. prosince 1993.

Předmět podnikání společnosti:

 1. Silniční motorová doprava
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 3. Opravy silničních vozidel
 4. Klempířství a oprava karosérií
 5. Hostinská činnost
 6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 7. Provozování cestovní kanceláře
 8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 10. Zemědělská výroba
 11. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 12. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Vlastnická struktura:

Sdružení měst a obcí okresu Tábor 45%
COM 6 Tábor s.r.o. 55%

Hlavní ukazatelé:

Základní kapitál 109 000 tis. Kč
Aktiva 424 636 tis. Kč
Vlastní kapitál 215 757 tis. Kč
Hospodářský výsledek 15 093 tis. Kč
Počet zaměstnanců 343

Vozový park:

Nákladní vozidla 65
Přívěsy a návěsy 53
Autobusy městské 38
Autobusy linkové 63
Autobusy zájezdové 8
Osobní a dodávková vozidla 26

Statutární orgány společnosti:

Jednatelé

Jednatel
​Jednatel
Ing. Zdeněk Tuček
Ing. Milan Kolář

Dozorčí rada

Předseda Josef Pilař
Členové Eva Součková
Bc. Josef Pilař
Ing. Petr Pistulka
Ing. Radek Šrůma
Ing. Jiří Fišer
Ing. Jiří Šimánek
Ing. Michaela Petrová
Ing. Martin Doležal

Vedení společnosti:

Jednatel Ing. Zdeněk Tuček
Jednatel Ing. Milan Kolář
Ředitel divize nákladní dopravy Ing. Radek Šrůma
Ředitel divize autobusové dopravy Aleš Melich
Ředitel městské hromadné dopravy Ing. Petr Pistulka
Ředitel oprávárenství a služeb Bc. Josef Pilař

Ke Stažení - Výroční zprávy

 • pdfczVýroční zpráva 2018velikost: 4,17 MBstaženo: 839xcelkem staženo: 839xposlední aktualizace: 26.06.2019vytvořeno: 26.06.2019
 • pdfczVýroční zpráva 2017velikost: 2,91 MBstaženo: 716xcelkem staženo: 716xposlední aktualizace: 05.04.2019vytvořeno: 05.04.2019