Informace o zpracování osobních údajů pro dodavatele


Společnost COMETT PLUS, spol. s r.o. se sídlem Chýnovská 2115, 390 02 Tábor, IČO: 600 71 397 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 3610, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o účelech, příjemcích a době uložení osobních údajů své obchodní partnery.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

V případě jakékoliv žádosti týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím:

e-mailem: polacek@comettplus.cz

nebo

telefonicky: 381 485 204

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účel:

  1. Zpracovávání účetnictví a daní v rámci společnosti – účel je právní povinností správce ze zákona
  2. Ochrany práv správce – oprávněným zájmem správce je uchovat data pro případ kontroly ze strany veřejných orgánů nebo pro případ soudních sporů

Doba uložení osobních údajů:

  1. Pro účely finančního účetnictví se uchovávají údaje podle právních předpisů 10 let od prvního zpracování.
  2. Pro účely ochrany práv správce bude správce uchovávat osobní údaje 1 rok po skončení promlčecí lhůty a 5 let po ukončení soudního sporu nebo ukončení exekuce.

Během zpracovávání osobních údajů nedochází k předávání osobních údajů třetím osobám, do jiných zemí a ani mezinárodním organizacím. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.