Ceník jízdného


Ceník jízdného k 8.2.2020

Tarifní
pásmo

(km)
Obyčejné
jízdné

(Kč)
Zlevněné  jízdné 50 %
rodiče dětí v ustavech,
psi
Zlevněné  jízdné 25 %
cestující 6 - 18 let,
studenti 18 - 26 let,
cestující starší 65 let, ZTP, ZTP/P
Zavazadla
1 - 4 11,- 5,- 2,- 5,-
5 - 7 15,- 7,- 3,- 5,-
8 - 10 19,- 9,- 4,- 5,-
11 - 13 23,- 11,- 5,- 5,-
14 - 17 27,- 13,- 6,- 5,-
18 - 20 31,- 15,- 7,- 5,-
21 - 25 35,- 17,- 8,- 5,-
26 - 30 39,- 19,- 9,- 5,-
31 - 35 43,- 21,- 10,- 5,-
36 - 40 47,- 23,- 11,- 5,-
41 - 45 51,- 25,- 12,- 5,-
46 - 50 57,- 28,- 14,- 5,-
51 - 55 63,- 31,- 15,- 10,-
56 - 60 69,- 34,- 17,- 10,-
61 - 70 75,- 37,- 18,- 10,-
71 - 80  83,- 41,- 20,- 10,-
81 - 90 89,- 44,- 22,- 10,-
91 - 100 95,- 47,- 23,- 10,-
101 - 110 103,- 51,- 25,- 10,-
111 - 120 113,- 56,- 28,- 10,-
121 - 130 123,- 61,- 30,- 10,-

Ceny jsou platné pro úhradu jízdného v hotovosti nebo bankovní kartou.
Všechny ceny uvedeny v Kč včetně DPH, dle aktuální zákonné výše.

Zlevněné jízdné 25 % (z obyčejného jízdného):

Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky:

Děti do 6 let
Jízdné platné pro třetí a každé další dítě do 6 let v doprovodu jednoho a téhož cestujícího staršího 10 let.

Cestující od 6 let do 18 let
Cestující ve věku od 15 do 18 let je povinen prokázat svůj nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem s fotografií nebo digitálním zpracováním podoby, jménem, příjmením a datem narození. Nárok na slevu lze také prokázat průkazem dopravce, průkazem IDS nebo průkazem ISIC.

Žáci a studenti od 18 do 26 let
Cestující je povinen nárok na slevu prokázat platným žákovským, resp. studentským průkazem, průkazem dopravce, průkazem IDS nebo průkazem ISIC.

Cestující starší 65 let
Cestujíácí je povinen nárok na slevu prokázat úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem s fotografií nebo digitálním zpracováním podoby, jménem, příjmením a datem narození. Nárok na slevu lze také prokázat průkazem dopravce nebo průkazem IDS.

Držitelé platného průkazu ZTP, ZTP/P

Zlevněné jízdné 50 % (z obyčejného jízdného):

Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícícho splněny stanové podmínky:

Bezplatná přeprava:

Přeprava zavazadel:

do 50 km 5,00 Kč
nad 50 km 10,00 Kč
jízdní kolo * 30,00 Kč

* dětský kočárek bez dítěte a jízdní kolo lze přepravovat jako spoluzavazadlo, pokud to dopravce umožní ve smluvních přepravních podmínkách, jinak pro jejich přepravu platí ustanovení o přepravě cestovních zavazadel.

 

Jízdenka JIKORD+

Síťová jízdenka JIKORD plus platí v uvedeném dni na vybraných linkách a tratích na území Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava cestujících bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

Bližší podmínky využití jízdenky a seznam linek a přehled územní platnosti jízdenky naleznou cestující na www.jihoceskajizdenka.cz.

Podmínky přepravy veveřejné linkové osobní pravidelné dopravě jsou určené výměrem MF č.01/2020 a smluvními přepravními podmínkami dopravce.