Jízdenky


 

Současný tarif MHD platí od září roku 2015. Současný tarif naleznete na www.comettplus.cz/cz/tarify-mhd-tabor/

Tarif ze zákona zajišťuje mimo obyčejného občanského jízdného zlevněné jízdné pro děti od 6 do 15 let a zlevněné předplatní jízdné pro studenty do 26 let. Mimo to jsou v tarifu další slevy, které odsouhlasila jednotlivá města. Jedná se o zlevněné jízdné pro kategorii občanů mezi 65 a 70 lety věku u jednotlivých jízdenek i u předplatních časových jízdenek. Mimo těchto kategorií cestujících jsou bezplatně přepravovány ze zákona i děti do 6 let a některé vyjmenované kategorie osob (např. ZTP a ZTP/P), a k tomu kočárky, pokud je v nich přepravováno dítě.

Součástí tarifu je jednotné noční jízdné pro jízdenky s platností kratší než 24 hodin, v době od 23 do 05 hodin.

Jednotný vzhled všech typů tištěných jízdenek je zajištěn tiskem u společnosti Victoria Security Printing, a.s.. Ta zaručuje kvalitu a dostatečné množství ochranných prvků na jízdenkách aby nemohlo dojít k padělání jízdenek.

Využívány jsou také jízdenky tištěné v automatech na výdej jízdenek.

Přehled platných jízdenek je uvden na www.comettplus.cz/cz/tarify-mhd-tabor/

Kmenové listy a předtisky kuponů na předplatné jsou dodávány polskou firmou TARAN, která je zároveň dodavatelem programu MUNICOM, kterým je prodej předplatních časových jízdenek zajišťován.

Od 1. 7. 2015 je v platnosti jednodenní síťová jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedeném dni na vybraných linkách na území Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava cestujících v celé síti MHD Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

Od 1. 9. 2015 je možné zakoupit si jízdenku pomocí SMS a aplikace SEJF. SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.

SMS jízdenka platí pouze pro MHD provozované společností COMETT PLUS, spol. s r.o.. Aplikace SEJF je mobilní peněženkou umožňující pohodlný nákup jízdného pomocí chytrého telefonu, a to jak tuzemským cestujícím tak i turistům, kteří si doposud nemohli kupovat SMS jízdenky.