IDS


Integrovaný Dopravní Systém

Od počátku roku 2003 byla v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí zavedena první etapa Integrovaného dopravního systému (IDS), který umožňuje volbu dopravního prostředku pro cestující, kteří mají zakoupenou časovou předplatní jízdenku MHD (od 15 dní do 365 dní). Po dokončení druhé etapy byly do IDS od 1. 1 .2004 začleněny všechny linky MHD, dvě tratě ČD č. 220 v úseku Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí a č. 202 v úseku Tábor – Horky u Tábora – Slapy, a konečně i 22 autobusových linek provozovaných firmou COMETT PLUS v oblasti MHD v rozsahu uvedeném v jízdních řádech jednotlivých linek. Od 1. 9. 2011 je také možné v rámci IDS využívat část tratě ČD č. 201 v úseku Tábor – Nasavrky. Od 10. 12. 2017 je do táborského IDS začleněna také zastávka Tábor - Měšice na trati ČD č. 224.

Z celkového ročního počtu přes 7,5 mil. přepravených osob v rámci IDS je těch, kteří využívají možnost alternativní volby, pouze malý zlomek. Nadále přetrvává zájem o udržení alespoň stávajícího rozsahu IDS, který je pro téměř 70 % přepravených osob cestujících na dlouhodobé předplatní jízdenky MHD zajímavou možností volby dopravního prostředku v rámci IDS Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. To potvrzuje i uzavření aktualizované smlouvy v roce 2012 a 2017 mezi Sdružením měst a obcí okresu Tábor, COMETT PLUS, spol. s r. o. a Českými drahami, a.s. – KCOD (Krajské centrum osobní dopravy) České Budějovice, které nově zastupuje ČD.

Fungování je zajištěno díky spolupráci divizí MHD a pravidelné autobusové dopravy (PAD) firmy COMETT PLUS, spol. s r. o. společně s Českými drahami, a.s. – KCOD (Krajské centrum osobní dopravy) České Budějovice. Přehled je uveden v následující tabulce:

Přehledná tabulka přepravených osob

ROK ČD PAD Celkem Index
2004 23966 34229 58195  
2005 30074 31819 61893 106,35%
2006 38527 27268 65795 106,30%
2007 45066 23893 68959 104,81%
2008 62318 20088 82406 119,50%
2009 44180 16053 60233 73,09%
2010 32379 19281 51660 85,77%
2011 33153 19583 52736 102,08%
2012 34526 20930 55456 105,16%
2013 34966 18532 53498 96,47%
2014 28348 21409 49757 93,01%