IDS


Integrovaný Dopravní Systém

Od počátku roku 2003 byla v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí zavedena první etapa Integrovaného dopravního systému (IDS), který umožňuje volbu dopravního prostředku pro cestující, kteří mají zakoupenou časovou předplatní jízdenku MHD (od 15 dní do 365 dní). Po dokončení druhé etapy byly do IDS od 1. 1 .2004 začleněny všechny linky MHD, dvě tratě ČD č. 220 v úseku Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí a č. 202 v úseku Tábor – Horky u Tábora – Slapy, a konečně i 22 autobusových linek provozovaných firmou COMETT PLUS v oblasti MHD v rozsahu uvedeném v jízdních řádech jednotlivých linek. Od 1. 9. 2011 je také možné v rámci IDS využívat část tratě ČD č. 201 v úseku Tábor – Nasavrky. Od 10. 12. 2017 je do táborského IDS začleněna také zastávka Tábor - Měšice na trati ČD č. 224.

Z celkového ročního počtu přes 7,5 mil. přepravených osob v rámci IDS je těch, kteří využívají možnost alternativní volby, pouze malý zlomek. Nadále přetrvává zájem o udržení alespoň stávajícího rozsahu IDS, který je pro téměř 70 % přepravených osob cestujících na dlouhodobé předplatní jízdenky MHD zajímavou možností volby dopravního prostředku v rámci IDS Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. To potvrzuje i uzavření aktualizované smlouvy v roce 2012 a 2017 mezi Sdružením měst a obcí okresu Tábor, COMETT PLUS, spol. s r. o. a Českými drahami, a.s. – KCOD (Krajské centrum osobní dopravy) České Budějovice, které nově zastupuje ČD.

Fungování je zajištěno díky spolupráci divizí MHD a pravidelné autobusové dopravy (PAD) firmy COMETT PLUS, spol. s r. o. společně s Českými drahami, a.s. – KCOD (Krajské centrum osobní dopravy) České Budějovice.

Podle vyjádření Českých drah se předpokládá od změny jízdních řádů v prosinci 2019 možnost využití přepravy rychlíky ČD na předplatní jízdenky MHD v úseku Tábor – Planá nad Lužnicí.