IDS


Integrovaný Dopravní Systém

Od počátku roku 2003 byla v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí zavedena první etapa Integrovaného dopravního systému (IDS), který umožňuje volbu dopravního prostředku pro cestující, kteří mají zakoupenou časovou předplatní jízdenku MHD (od 15 dní do 365 dní). Po dokončení druhé etapy byly do IDS od 1. 1 .2004 začleněny všechny linky MHD, dvě tratě ČD č. 220 v úseku Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí a č. 202 v úseku Tábor – Horky u Tábora – Slapy, a konečně i 22 autobusových linek provozovaných firmou COMETT PLUS v oblasti MHD v rozsahu uvedeném v jízdních řádech jednotlivých linek. Od 1. 9. 2011 je také možné v rámci IDS využívat část tratě ČD č. 201 v úseku Tábor – Nasavrky. Od 10. 12. 2017 je do táborského IDS začleněna také zastávka Tábor - Měšice na trati ČD č. 224.

Z celkového ročního počtu přes 7,5 mil. přepravených osob v rámci IDS je těch, kteří využívají možnost alternativní volby, pouze malý zlomek. Nadále přetrvává zájem o udržení alespoň stávajícího rozsahu IDS, který je pro téměř 70 % přepravených osob cestujících na dlouhodobé předplatní jízdenky MHD zajímavou možností volby dopravního prostředku v rámci IDS Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. To potvrzuje i uzavření aktualizované smlouvy v roce 2012 a 2017 mezi Sdružením měst a obcí okresu Tábor, COMETT PLUS, spol. s r. o. a Českými drahami, a.s. – KCOD (Krajské centrum osobní dopravy) České Budějovice, které nově zastupuje ČD.

Fungování je zajištěno díky spolupráci divizí MHD a pravidelné autobusové dopravy (PAD) firmy COMETT PLUS, spol. s r. o. společně s Českými drahami, a.s. – KCOD (Krajské centrum osobní dopravy) České Budějovice. Přehled je uveden v následující tabulce:

Přehledná tabulka přepravených osob

ROK

ČD

PAD

Celkem

Index

2004

23966

34229

58195

 

2005

30074

31819

61893

106,35%

2006

38527

27268

65795

106,30%

2007

45066

23893

68959

104,81%

2008

62318

20088

82406

119,50%

2009

44180

16053

60233

73,09%

2010

32379

19281

51660

85,77%

2011

33153

19583

52736

102,08%

2012

34526

20930

55456

105,16%

2013

34966

18532

53498

96,47%

2014

28348

21409

49757

93,01%