Vedení společnosti


Ústředna:

+420 381 485 111
+420 381 485 250

Adresa pro písemný styk:

COMETT PLUS, spol. s r.o.
Chýnovská 2115
390 02 TÁBOR

Jednatel společnosti:

Ing. Milan Kolář

+420 381 251 088
+420 381 485 211

+420 737 262 211

Jednatel, ředitel divize autobusové dopravy:

Aleš Melich

+420 381 485 220
+420 737 262 231

Vedoucí ekonomického úseku:

Eva Součková

+420 381 485 218
+420 737 262 218

Personalistka:

Ing. Lenka Kratochvílová

+420 381 485 219
+420 737 262 238

Finanční účtárna:

Jana Tenklová

+420 381 485 213
+420 737 262 234

Technické oddělení:

Ing. Antonín Janoušek

+420 381 485 236
+420 737 262 236

Technik BOZP:

Jiří Filip

+420 381 485 229
+420 737 262 244