Informace o CNG


Proč jezdit na zemní plyn?

Významná úspora na provozních nákladech.

CNG je zatím nejlevnější pohonnou hmotou, navíc je dlouhodobě garantována z důvodu minimální výše spotřební daně (tj. podle zákona o spotřebních daních). Cena CNG vč. DPH se pohybuje kolem 26 Kč/kg což odpovídá 18,50 Kč/m³ – což je ekvivalent 1 litru benzinu. Jinak řečeno jsou náklady na ujetý kilometr okolo 1 Kč. V případě přeplňovaných motorů TSI jsou při nižší spotřebě dokonce náklady pod 1 Kč/km. Pro vozy CNG od r. 2009 platí nulová sazba silniční daně.

Ekologický provoz CNG automobilů

Emise CO2 se pohybují na úrovni 120 až 140 g/km. Společnost, která má zájem se prezentovat ekologickým přístupem k životnímu prostředí má v tomto případě jedinečnou příležitost.

Bezpečnost

CNG automobily nepřestavované, mají veškeré garance od výrobců, kteří ručí za vývoj a koncepci vozu, komponenty, materiály, montáž atd. Vzhledem k vysokým pracovním tlakům CNG je právě bezpečnosti vozů věnována výjimečná pozornost, takže výsledkem je bezpečnější způsob uložení pohonné hmoty v robustních tlakových nádržích vybavených speciálními multifunkčními ventily. Výsledkem je potom vyšší bezpečnost provozu těchto automobilů než u kapalných PHM či LPG! V současné době je možné i parkování CNG vozů v podzemních hromadných veřejných garážích, které ale musí být dovybaveny např. detektory úniku plynu či odvětráváním..

Tankování a způsob úhrady za odebraný CNG

Plynárenské společnosti provozují jednotný platební karetní systém, zákazník je v rámci smlouvy o vydání karty seznámen se samoobslužným tankováním, obdrží platební kartu CNG plynárenské společnosti, na kterou samoobslužně tankuje na CNG stanicích v ČR. Po skončení měsíce obdrží fakturu s výpisem natankovaného CNG na všech stanicích. Platba hotovostí, bankovní kartou nebo CCS kartou je omezena, informace lze nalézt na stránkách www.cng.cz u jednotlivých stanicích.

Chraňte životní prostředí

Zmenšete náklady na provoz motorového vozidla

ujetá vzdálenost v km za 1000 Kč