O divizi MHD


Divize MHD zajišťuje městskou dopravu na území Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí.

V provozu je celkem 15 linek MHD, které jsou obsluhovány ve špičce 30 autobusy. Síť je tvořena pěti hlavními směry linek. První směr je obsluhován linkami 10,11,12,13,14,16,17 a 50, druhý linkami 20 a 21, třetí linkami 30 a 31, čtvrtý linkou 40 a pátý linkami 60 a 61.

Dispečink MHD je v sídle společnosti (tel. +420 381 485 232), oddělení přepravní kontroly je umístěno v hale autobusového nádraží v Táboře (tel. +420 381 256 252). Divize MHD zajišťuje i vylepování reklamních letáčků do autobusů MHD (informace tel. +420 381 256 252) a pronajímá vnější plochy autobusů pro reklamu (informace tel. +420 381 485 230).

Ke stažení - Smluvní přepravní podmínky