SMS a SEJF jízdenky


SMS jízdenky COMETT PLUS

SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.

SMS jízdenka platí pouze pro MHD provozované společností COMETT PLUS, spol. s r.o.

Jednoduchý návod nákupu jízdenek a instalace aplikace SEJF k tisku ke stažení zde.

Pomocí služby SMS jízdenky je možné si zakoupit:

Pozn.: Cena SMS jízdenek je stanovená Tarifem.
Cena objednací SMS dle Vašeho tarifu u mobilního operátora.

Postup při nákupu SMS jízdenky

Cestující napíše textovou zprávu ve znění:

Text odešle na telefonní číslo 90206

Za okamžik od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku se všemi náležitostmi.

Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou a platnou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci.

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat duplikát za 3 Kč, a to následovně:

cestující napíše textovou zprávu ve znění:

cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo.

Náležitosti SMS jízdenky

Po zaslání textové zprávy vyčkejte na odpověď, za okamžik obdržíte SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. V textu obdržené SMS jízdenky jsou dále uvedeny informace: označení dopravce, druh a cena jízdenky, doba platnosti, HASH kód, kontrolní kód SMS jízdenky

Vzor SMS jízdenky

COMETT PLUS, spol. s r.o.
Jizdenka plnocenna 24 Kc.
Platnost od: 01.07.23 16:40
do: 01.07.23 17:40
QFiYdTdom / 361406

SEJF jízdenky COMETT PLUS

Aplikace SEJF je mobilní peněženkou umožňující pohodlný nákup jízdného pomocí chytrého telefonu, a to jak tuzemským cestujícím tak i turistům, kteří si doposud nemohli kupovat SMS jízdenky.

SEJF nabízí pohodlné ovládání, které ocení uživatelé chytrých telefonů, kteří jsou na denní bázi zvyklí používat různé aplikace a kterým v případě pořízení jízdného přes sejf stačí tři kliknutí v mobilu namísto vypisování kódů do SMS. SEJF je alternativa k již zavedeným možnostem nákupu jízdného včetně SMS jízdenky, mj. využívá stejného systému validace jízdenky při kontrole.   

Pro využití platby (nákup jízdenky) z aplikace SEJF musí být uživatel vybaven mobilním telefonem s operačním systémem iOS, nebo Android, mít staženou aplikaci SEJF z příslušného obchodu s aplikacemi (App Store, Google Play) a mít k dispozici připojení k mobilnímu internetu od svého mobilního operátora.

Jednoduchý návod nákupu jízdenek a instalace aplikace SEJF k tisku ke stažení zde.

V SEJFu si můžete zakoupit následující jízdenky:

Instalace aplikace ve 4 krocích

Aplikace je ke stažení ZDARMA, ovládání je jednoduché a rychlé. Instalace a aktivace aplikace ve 4 krocích.

Dobití uživatelského účtu v SEJFu

Mobilní peněženka využívá prostředky uživatele ve formě elektronických peněz. Uživatel si finanční prostředky "dobíjí" do svého SEJF účtu.

Dobití účtu elektronických peněz PŘÍMO V APLIKACI:

Postup nákupu a úhrada jízdenky v SEJFu

Platba je ověřena a dokončena, uživatel obdrží objednanou jízdenku do svého SEJFu – v hlavním menu aplikace ji nalezne pod ikonou Moje platné doklady. Jízdenka obsahuje všechny náležitosti (stejné či obdobně jako SMS jízdenka).

 • Připojit se k Sejfu
 • Vstoupit do sekce Koupit / MHD (či přímo v hlavním menu);
 • Geolokace mi vyhledá místo, kde se nacházím (pokud mám zapnutou službu) nebo zvolím Vybrat město – zvolím Tábor, Sezimovo Ústí nebo Planá nad Lužnicí.
 • Zvolit tarif;
 • Vložit PIN a zaplatit.

Platba je ověřena a dokončena, uživatel obdrží objednanou jízdenku do svého SEJFu – v hlavním menu aplikace ji nalezne pod ikonou Moje platné doklady. Jízdenka obsahuje všechny náležitosti (stejné či obdobně jako SMS jízdenka).

Přepravní kontrola

Cestující je povinen k ověření platnosti SMS nebo SEJF jízdenky předložit pověřené osobě mobilní komunikační zařízení, ze kterého byla SMS/SEJF jízdenka zakoupena pro ověření veškerých přijatých dat SMS/SEJF jízdenky, nejen samotný text přijaté SMS/SEJF jízdenky, ale rovněž SMS zprávu o provedené kontrole SMS/SEJF jízdenky a tím umožnit ověření platnosti SMS/SEJF jízdenky. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS/SEJF jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

SMS/SEJF jízdenka je neplatná pokud:

 1. uplynula doba její platnosti,
 2. nebyla zaslána poskytovatelem služby SMS/SEJF jízdenek dopravce,
 3. byla jakkoliv upravována, přepisována, přeposlána nebo s ní bylo jinak manipulováno,
 4. nebyla platná v době kontroly,
 5. nelze z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 6. cestující odeslal objednávku na nákup SMS/SEJF jízdenky až po nástupu do vozidla,
 7. cestující nedodržel podmínky stanovené pro její použití Přepravními podmínkami / Tarifem,
 8. není-li SMS/SEJF jízdenka při přepravní kontrole na základě přiděleného kódu nalezena v databázi zakoupených jízdenek.

Daňový doklad

Doklad o zaplacení (daňový doklad) je možné vystavit v elektronické podobě na internetových stránkách www.jizdenky.comettplus.cz, a to nejpozději do 3 měsíců od data zakoupení SMS/SEJF jízdenky. Cestujícímu je umožněn prostřednictvím zadání kódu a telefonního čísla použitého pro nákup SMS/SEJF jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na dané telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS/SEJF jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklad o zaplacení, který lze vytisknout.

Reklamace

Reklamaci SMS/SEJF jízdenky může cestující uplatnit písemně na formuláři, který je k dispozici ve všech prodejnách jízdních dokladů dopravce, nebo vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových stránkách www.jizdenky.comettplus.cz

Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje společnost GLOBDATA a.s.

Poučení pro uživatele o uchovávání telefonního čísla

Při zakoupení SMS jízdenky bude za účelem vystavení jízdenky v informačním systému automatizovaně zpracováno telefonní číslo, ze kterého je SMS jízdenka zakoupena. Službu provozuje a technickou podporu zajišťuje společnost GLOBDATA a.s. www.globdata.cz  

Poskytnutí údajů není povinné, ale bez poskytnutí telefonního čísla není zakoupení SMS jízdenky technicky proveditelné. Informace budou zpracovávány po dobu 3 měsíců a mimo zpracovatele k nim bude mít přístup jen COMETT PLUS. Zakoupením SMS jízdenky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním telefonního čísla, ze kterého byla jízdenka zakoupena.

Telefonní číslo je COMETT PLUS uchováváno pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

Ke stažení - Smluvní přepravní podmínky