Zastávky, automaty


MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí má v současné době více jak 100 zastávek, na nichž je umístěno cca 180 označníků (většinou pro jeden a druhý směr). Označníky na zastávkách ve většině případů plní zároveň i funkci dopravní značky vymezující hranice zastávky. Od roku 2006 je na zastávkách umísťován nový typ, který plní funkci čtvercové dopravní značky zastávka autobusu (IJ4a spolu s vyobrazením autobusu), doplněný o název zastávky a projíždějící čísla linek. Dle potřeby je doplněna poznámka, např. "Zastávka na znamení". Vlastní sloupek označníku je z původních hranatých sloupků vyměňován za stejné sloupky, jaké jsou používány u dopravních značek. Nově instalované hliníkové nebo pozinkované desky pro výlep jízdních řádů mají zaoblené rohy a tvarovaný zahnutý okraj, aby nemohlo dojít ke zranění. Také jsou měněny i některé tabule pro výlep JŘ uvnitř přístřešků na zastávkách.

V roce 2014 bylo renovováno 7 označníků zastávek. Konkrétně se jedná o zastávky  Radimovice u Želče, U vysílače, Pintovka směrem na Čelkovice a Švehlův most, Petrohradská, Náchod točna, Dražičky, Nový hřbitov a Stránského. Mimo to jsou prováděny běžné údržbové práce. Šlo o opravy sloupků zastávek a jejich výměnu, dále opravy ploch pro jízdní řády a konečně i výměny nebo doplnění označení zastávky (čtvercová značka autobusu s názvem zastávky a čísel linek).

V roce 2014 byl setrvalý stav zastávek. Pouze zastávka TESCO není na základě výpovědi od firmy Tesco a.s. od prosince 2014 obsluhována.

Označníky zastávek je nutné průběžně kontrolovat. Každý týden jsou zjišťovány případy stržených, poškozených, pomalovaných nebo jinak poškozených jízdních řádů, ke kterým je potřeba vyjet na opravu. Podobné „útoky“ na volné plochy zastávek i interiéry autobusů znamenají nemalé prostředky na odstraňování i mnoho zbytečného času. Bohužel většinou se nedá vše vyčistit na 100 % a stopy poškození částečně zůstanou. Postup čištění se podařilo výrazně zefektivnit nově zakoupenými prostředky, které jsou přímo určeny pro odstraňování pomalování z označníků, sedaček a automatů na jízdenky.

Automaty pro výdej jízdenek

Síť automatů na výdej jízdenek AVJ-G od společnosti Mikroelektronika Vysoké Mýto je již několik let ustálená. Automaty jsou umístěny na deseti zastávkách, a to: Autobusové nádraží, Nemocnice, Písecké rozcestí, Křižíkovo náměstí, Na Kopečku, Sídliště Nad Lužnicí, dále Sezimovo Ústí I, náměstí, Sezimovo Ústí II, Kovosvit, Planá nad Lužnicí, náměstí a Poliklinika směrem na AN. U všech automatů jsou nainstalovány GSM moduly přenášející provozní informace prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon obsluhy automatů.

Automaty umí vracet drobné mince v hodnotách 1, 2 a 5 Kč. Nové automaty již umí zpracovat a vracet i mince v hodnotě 10,- Kč. Vybrané automaty umí zpracovat i mince v hodnotě 50,- Kč. U staršího typu, který mince v hodnotě 50,- Kč neakceptuje, jsou cestující na toto omezení viditelně upozorněni.

Automaty jsou každý týden kontrolovány a v případě potřeby, po nahlášení poruchy ať už dispečinkem nebo zasláním GSM zprávy přímo z automatu, je oprava prováděna operativně nejen v pracovní době, ale často i o víkendech a ve večerních hodinách. Pokračuje se v ošetřování povrchů automatů tak, aby byla co nejvíce ztížena možnost automaty pomalovat. Toto opatření se osvědčilo a čistota automatů na jízdenky se výrazně zlepšila. Nejproblematičtějším místem je automat na Křižíkově náměstí, který bývá pomalován i několikrát za týden. Bohužel narůstají případy poškozování (např. ucpání vhozu a misky na výdej lístků) a napadání automatů ve snaze získat z automatu hotovost. Vzhledem ke končící životnosti nejstarších automatů bude potřeba pokračovat s postupnou renovací a modernizací těch nejstarších. V roce 2015 je počítáno s modernizací automatu na výdej jízdenek v zastávce Autobusové nádraží. Tato modernizace umožní mimo hotovosti využívat i bezkontaktní platební karty.

Vzhledem k velké náročnosti na údržbu a poměrně drahý provoz není uvažováno s dalším rozšiřováním sítě automatů v rámci MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí.