Zastávky, automaty


MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí má v současné době 111 zastávek, na nichž je umístěno cca 180 označníků (většinou pro jeden a druhý směr). Označníky na zastávkách ve většině případů plní zároveň i funkci dopravní značky vymezující hranice zastávky. Od roku 2006 je na zastávkách umísťován nový typ, který plní funkci čtvercové dopravní značky zastávka autobusu (IJ4a spolu s vyobrazením autobusu), doplněný o název zastávky a projíždějící čísla linek. Dle potřeby je doplněna poznámka, např. "Zastávka na znamení". Vlastní sloupek označníku je z původních hranatých sloupků vyměňován za stejné sloupky, jaké jsou používány u dopravních značek. Nově instalované hliníkové nebo pozinkované desky pro výlep jízdních řádů mají zaoblené rohy a tvarovaný zahnutý okraj, aby nemohlo dojít ke zranění. Také jsou měněny i některé tabule pro výlep JŘ uvnitř přístřešků na zastávkách.

Označníky zastávek je nutné průběžně kontrolovat. Každý týden jsou zjišťovány případy stržených, poškozených, pomalovaných nebo jinak poškozených jízdních řádů, ke kterým je potřeba vyjet na opravu. Podobné „útoky“ na volné plochy zastávek i interiéry autobusů znamenají nemalé prostředky na odstraňování i mnoho zbytečného času. Bohužel většinou se nedá vše vyčistit na 100 % a stopy poškození částečně zůstanou. Postup čištění se podařilo výrazně zefektivnit nově zakoupenými prostředky, které jsou přímo určeny pro odstraňování pomalování z označníků, sedaček a automatů na jízdenky.

Automaty pro výdej jízdenek

Síť automatů na výdej jízdenek AVJ-G od společnosti Mikroelektronika Vysoké Mýto je již několik let ustálená. Automaty jsou umístěny na deseti zastávkách, a to: Autobusové nádraží 2x, Nemocnice, Písecké rozcestí, Křižíkovo náměstí, Na Kopečku, Sídliště Nad Lužnicí, dále Sezimovo Ústí I, náměstí, Sezimovo Ústí II, Kovosvit, Planá nad Lužnicí, náměstí a Poliklinika. U všech automatů jsou nainstalovány GSM moduly přenášející provozní informace prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon obsluhy automatů.

Nejstarší automaty umí přijímat mince od 1 do 20 Kč a vracet drobné mince v hodnotách 1, 2 a 5 Kč. Nové automaty již umí přijímat i mince v hodnotě 50,- Kč a vracet mince v hodnotě 10 Kč. U staršího typu, který mince v hodnotě 50,- Kč neakceptuje, jsou cestující na toto omezení viditelně upozorněni.

Modernizované automaty na zastávkách Autobusové nádraží, Nemocnice a Sezimovo Ústí II Kovosvit umí přijímat platbu pomocí bezkontaktních platebních karet.

Automaty jsou každý týden kontrolovány a v případě potřeby, po nahlášení poruchy ať už dispečinkem nebo zasláním GSM zprávy přímo z automatu, je oprava prováděna operativně nejen v pracovní době, ale často i o víkendech a ve večerních hodinách. Pokračuje se v ošetřování povrchů automatů tak, aby byla co nejvíce ztížena možnost automaty pomalovat. Toto opatření se osvědčilo a čistota automatů na jízdenky se výrazně zlepšila.