Zastávka Autobusové nádraží - směr Nemocnice


Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 10 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395010 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  B   sídl. Nad Lužnicí střed Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   sídl. Nad Lužnicí Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Na Kopečku 0        
  A   Černé mosty 1        
V A 0 Autobusové nádraží 2        
V A 2 Poliklinika 3        
V A 4 U Reálky 4        
V A 6 Písecké rozcestí 5 n25 n40 n55 n23   n25 n40 n55 
V A 8 Nemocnice hl.vchod 6 n10 20 n30 n40 n50 n02 n41   n10 n20 n30 n45 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
7 n00 10 20 n30 n35 n40 n50  n30   n00 n10 n25 n40 n55 
8 n00 n10 n25 40 n55  n10 n10 n10 n25 n40 n55 
9 n10 n25 n40 n55  n10 n10 n10 n25 n40 55 
10 n10 n25 n40 55 n10 n10 n10 n25 n40 55
11 n10 n25 40 55  n10 n10 n10 n25 40 n55 
12 n10 25 n40 55 n10 n10 n10 25 n40 n55
13 10 n25 n40 n55  n10 n10 n10 n25 n40 n55 
14 n10 n20 n30 40 n55 n10 n10 n10 n25 n40 n55 
15 n10 n20 n30 40 n50 n10 n10 n10 n20 n30 n40 n55
16 n00 n10 n20 n30 n40 50 n10 n10 n10 n25 n40 n55 
17 n00 n10 n25 40 n55  n10 n10 n10 n25 n40 n55 
18 n10 25 n10 n10 n10 n25
19 n10 n10 n10 n10  
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: n - jede nízkopodlažní vůz
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 11 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395011 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
     
   
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
     
   
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  C  
  Planá n. Lužnicí  Masokomb. točna
0     43   
  C  
  Planá n. Lužnicí  Masokomb. záv.
1        
  C  
  Planá n. Lužnicí  Madeta
2 53  08 08 53 
  C  
  Planá n. Lužnicí  hřbitov
3        
  C,B  
  Planá n. Lužnicí  Silon .
4 05 n28  07 38  07 38  05 n28 
  B   Sezimovo Ústí II Kovosvit 5 03 n13 n54      03 n54
  B   Sezimovo Ústí I rozcestí 6 n04 22 n58  13 13 n09 24 
  B   Sezimovo Ústí I náměstí 7 48     48 
  B   sídl. Nad Lužnicí 8 n03 n28 18 58 18 58 08   
  B,A   Nový hřbitov 9       43
  A   Na Kopečku 10 n48  43 43 n33
  A   Černé mosty 11 n48 n58      48
V A 0 Autobusové nádraží 12 n18 n53  08 48 08 48 n53 
V A 2 Poliklinika 13 n08 n18  33 33 08
V A 4 U Reálky 14 n03 13 20 43 58 58 0320 43
V A 6 Písecké rozcestí 15 n24 n48 58      15 n38 57
V A 8 Nemocnice 16 n13 38 48 38 48 08 33  
V A 10 Klokoty 17 n08    28 28 18
V A 11 Klokoty točna 18 13 58 58
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
19 n03 n23 33 33 n43
20 13 n28 n58   03 43 03 43 28 58  
21   33 33 28 43
22 n18 08 48  08 48  18
23 D43     D43
 
Vysvětlivky: A - jede pouze 2.5. a 9.5.2015
D - jede v pátek a před dnem pracovního klidu
n - jede nízkopodlažní vůz
C - jede pouze v pátek
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 13 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395013 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  C   Planá n. Lužnicí Strkov Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C   Planá n. Lužnicí Strkovská Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  C   Planá n. Lužnicí nám. 0   H42    
  C   Planá n. Lužnicí U řadovek 1        
  C   Planá n. Lužnicí Masokomb. točna 2    
  C   Planá n. Lužnicí Masokomb. záv. 3   13 13  
  C   Planá n. Lužnicí Madeta 4 37  n55 n55 37 
  C   Planá n. Lužnicí hřbitov 5 n22 42  n25 n25 n22 42 
  C,B   Planá n. Lužnicí Silon 6 32 52  n27 n52  n27 n52  32 52 
  B   Sezimovo Ústí II Kovosvit 7 n27 57  n52  n52  n27 57 
  B   Sezimovo Ústí I rozcestí 8 n37 n37
  B   Sezimovo Ústí I náměstí 9 n12  n12  n12  n12 
  B   sídl. Nad Lužnicí 10 02  n02 n02 02 
  B,A   Nový hřbitov 11 05  n02 n52  n02 n52  n08
  A   Na Kopečku 12 n12  n27  n27  n12 
  A   Černé mosty 13 n37  n17 n52  n17 n52  n37 
V A 0 Autobusové nádraží 14 n24 n42 n42 n24
V A 2 Poliklinika 15 n07 n32  n32  n07
V A 4 U Reálky 16 22 47  07 n57  07 n57  22 47 
V A 6 Písecké rozcestí 17 n42  n57 n57 n42 
V A 8 Nemocnice 18 n27    n27  n27  n27
V A 10 Klokoty 19 n57  n17 n17 n57 
V A 11 Klokoty točna 20 n22  n22 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
21 n32 57  n02 n47  n02 n47  57 
22 32 n27 n27 32
23 07 27  n07 48  n07 48  07 27 
 
Vysvětlivky: n - jede nízkopodlažní vůz
H -nejede 2.5. a 9.5.2015
 
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 16 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395016 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  B   Sezimovo Ústí II Průmyslová Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Sezimovo Ústí II Kovosvit Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B   Sezimovo Ústí I rozcestí 0        
  B   Sezimovo Ústí I náměstí 1        
  B   Sídliště Nad Lužnicí 2
  B,A   Nový hřbitov 3        
  A   Na Kopečku 4
V A 0 Autobusové nádraží 5        
V A 2 Poliklinika 6
V A 4 U Reálky 7 n18     n10
V A 6 Písecké rozcestí 8 n39 11
V A 8 Nemocnice 9 n28 28 28 00
V A 10 Klokoty 10 n33 n15
V A 11 Klokoty točna 11   18 18  
  12 28 30
13 50     50 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
14   n30
15 n15 50  50  20
16 30     n58
17 31 45 45  
18 50 45 45 40
19        
20  
21 n15     n15
22  
23        
 
Vysvětlivky:
n - jede nízkopodlažní vůz
 
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 17 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395017 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  B   Sezimovo Ústí II Kovosvit Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Sezimovo Ústí I rozcestí Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B   Sezimovo Ústí I náměstí 0        
  B   Sídliště Nad Lužnicí 1        
  B,A   Nový hřbitov 2      
  A   Na Kopečku 3        
V A 0 Autobusové nádraží 4      
V A 2 Poliklinika 5 33 43 43 33
V A 4 U Reálky 6 n43 43 43 n43
V A 6 Písecké rozcestí 7 n08 38 18 18 n38
V A 8 Nemocnice 8 n18 n58 03 03 n28 n43
V A 10 Zimní stadion 9 38 48 48 28 
V A 12 Petrohradská 10 n18 23 23 53
V A 14 Klokoty 11 23 38 38 23 58
V A 15 Klokoty točna 12 38     38
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
13 n28 03 03 n18
14 n33 58 08 23 08 23 13 53
15 n38 18 18 n48
16 03 n38 n58 23 23 n13
17 18 n58 13 13 n08 28
18 38 13 13 13 58
19 n43 48 48 13
20 43     13 43
21 48 18 18  
22      
23        
 
Vysvětlivky: n - jede nízkopodlažní vůz
 
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  C   Stoklasná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Čekanice žel.přejezd Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B   Čekanice rozcestí 0        
  B   Čekanice Na Vyhlídce 1        
  A,B   Čekanice V Dolinách 2        
  A   Blanické předměstí 3        
  A   Stránského 4        
  A   Na Kouřimově 5 n10 n16  n16   n10 n16 
  A   Vodňanského 6 n01 n15    n01
V A 0 Autobusové  nádraží 7 n16  n01 n51  n01 n51  n16 
V A 2 Poliklinika 8        
V A 4 U Reálky 9   n56 n56  
V A 5 Nový ráj 10 n46     n46
V A 6 Náchodské sídliště 11        
V B 8 Náchod 12 n46 n00 n51  n00 n51  n46
V B 9 Náchod točna 13 n46     n46
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
14 n39     n39
15 n36 n46  n46  n36
16   n36 n36  
17        
18 n00 n00 n51  n00 n51  n00
19 n00 n46 n36  n36 n00 n46
20 n46     n46
21        
22 n35      
23        
 
Vysvětlivky:

n - jede nízkopodlažní vůz 
POZOR - zastávka Nový ráj je NA ZNAMENÍ 

 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  B       Čekanice točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B       Čekanice Silo Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B       Čekanice U Cihelny 0        
  B       Čekanice rozcestí 1        
  B       Čekanice Na Vyhlídce 2        
  A,B       Čekanice V Dolinách 3        
  A       Blanické předměstí 4        
  A       Stránského 5 n39     n39
  A       Na Kouřimově 6 n20 nH39      n20 nH39 
  A       Vodňanského 7 n09 n34      n04 n34 
V A 0 0 0 Autobusové  nádraží 8 n47 n54 n54 n47
V A 2 2 2 Poliklinika 9 n47     n47
V A 4 4 4 U Reálky 10        
V A 5 5 5 Nový ráj 11 n47     n47
V A 6 6 6 Náchodské sídliště 12        
V B 8 8 8 Náchod 13 nJ15      nJ15 
V B 9 9 9 Náchod točna 14 n15 n49  n44 n44 n15 n49 
V C 11 I I           Košín, kiosek 15 nI13 n49      nI13 n49 
V C | 14 14
  Košín
16 n15 n49     n15 n49
V C 14 17 |
  Radimovice u Tábora
17 nH11      nH11 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
18        
19        
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - jede přes Stránského
B - jede jen k AN, navazuje na spoj Náchod točna
H - jede do Radimovic u Tábora přes Košín
I - jede do Radimovic u Tábora staví Košín,kiosek, nezajíždí do Košína
N - končí na AN
J - jede do Košína
k - nejede ve dnech školního vyučování
c - jede pouze ve dnech školního vyučování
n - jede nízkopodlažní vůz
G - z AN navazuje spoj do Náchoda točny
POZOR - zastávka Košín, kiosek je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Nový ráj je NA ZNAMENÍ
n - nízkopodlažní vůz
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 30 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395030 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo   minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C       Zárybničná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C       Camping Knížecí rybník Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B       V Zástavech 0        
  B       Měšice náměstí 1        
  B       Měšice Požární útvar 2        
  A       Chýnovská 3        
  A       Tapa 4 nAC40     nAC40
  A       Zavadilská 5 n34 nF54  n14 n39  n14 n39  n34 nF54 
  A       Na Kouřimově 6 n14 nL34 45  nJ54  n54  n14 nL34 45 
  A       Vodňanského 7 nk04 nC34      nC34 
V A 0 0 0 Autobusové nádraží 8 n14 nC56  n04 n04 n14 nC56 
V A 2 2 2 Poliklinika 9 24 n14 n14 24
V A 4 4 4 Na Parkánech 10 n24 n56  n24 n24 n24 n56 
V A 5 5 5 Kotnov 11 n24 n54  n34 n34 n24 n54 
V A 6 6 6 Švehlův most 12 nC24 B54 nEM20  nE25  nC24 B54
V A | 8 8
  Čelkovice MŠ
13 n24 nC44 n34 n34 n24 nC44
V A | 9 9
  Čelkovice Lázně
14 n14 nC44  n49 n49 n14 nC44 
V B 8 11 11 Pintovka 15 n09 nC54 n59 n59 n09 nC54
V B 10 13 13 Horky 16 n09 n39     n09 n39
V B 12 15 15 Horky žel.zastávka 17 n24 n04 n04 n24
V B 13 16 16 Větrovy 18 n00 nC24 nE09 nE09 n00 nC24
V C 15 18 l
  Radimovice u Želče U Vysílače
19 n24 n04 n04 n24
V C 16 19 l
  Radimovice u Želče
20 nB14 n14 n14 nB14
V C 18 21 18
  Radimovice u Želče rozc.í
21 n19 n44 n44 n19
V C 20 23 20
  Slapy žel.zastávka
22 nF34 n49 n49 nF34
V C 21 24 21
  Slapy
23        
V C 25 28 25
  Dražičky
 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
 
Vysvětlivky:
A - nejede přes Větrovy L - jede do Dražiček, nejede do Radimovic u Želče
B - jede do Radimovic u Želče M - jede do Slap rozc., jede přes Radimovice u Želče
C - jede do Dražiček
E - jede přes Čelkovice
F - jede přes Čelkovice do Radimovic u Želče
J - jede do Slap rozc., nejede přes Radimovice u Želče
k - jede pouze ve dnech školního vyučování
n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Radimovice u Želče U vysílače je NA ZNAMENÍ
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 60 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
     
  A     Maredova Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Nad Řekou Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A     Komenského 0        
  A     Maredův Vrch 1        
  A     Údolní 2        
V A 0 0 Autobusové nádraží 3        
V A 1 | 9. května 4        
V A 2 | Křižíkovo náměstí 5        
V A | 2 Poliklinika 6        
V A 5 5 U Střelnice 7 nB09 n39 n09   nB09 n39
V A 6 6 Tržní náměstí 8 nB39     nB39
V A 8 8 Žižkovo náměstí 9 n09 n09 n09 n09
V A 9 9 U Střelnice 10      
V A 11 11 Kotnov 11 n09 n09 n09 n09
V A 12 12 Švehlův most 12      
V A 14 14 Pintovka 13 nB09 n39 n09 n09 nB09 n39
V A 16 16 Čelkovice Lázně 14 n39     n39
V A 17 17 Čelkovice MŠ 15 n39 n09 n09 n39
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
16      
17 n09 n09 n09 n09
18      
19 n09 n09 n09 n09
20      
21 n09 n09 n09 n09
22        
23        
 
Vysvětlivky:

B - jede přes zastávku Poliklinika
n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávky Nad Řekou, Komenského, Maredův vrch, Údolní, 9.května, U Střelnice, Tržní nám., Žižkovo nám., U Střelnice je NA ZNAMENÍ
 
 
 

 

 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 61 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A 0 Maredova Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A 0 Nad Řekou Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A 0 Komenského 0        
  A 0 Maredův Vrch 1        
  A 0 Údolní 2        
V A 0 Autobusové nádraží 3        
V A 1 9. května 4        
V A 2 Křižíkovo náměstí 5        
V A 5 U Střelnice 6        
V A 6 Tržní náměstí 7        
V A 8 Žižkovo náměstí 8 n09 n09 n09 n09
V A 9 U Střelnice 9        
V A 11 Kotnov 10 n09 n09 n09 n09
V A 12 Švehlův most 11        
V A 14 Lužnická U Mostu 12 n09     n09
V A 15 Lužnická U Jezu 13        
V A 16 Lužnická U Přibíků 14 n09 n09 n09 n09
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
15 n09     n09
16 n09 n09 n09 n09
17        
18 n09     n09
19        
20 n09 n09 n09 n09
21        
22 nB09     nB09
23        
 
Vysvětlivky: B - spoj pokračuje ze zastávky Lužnická U Přibíků na AN
n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávky Nad Řekou, Komenského, Maredův vrch, Údolní, 9.května, U Střelnice, Tržní nám., Žižkovo nám., U Střelnice je NA ZNAMENÍ
 
 
 
 

 

 


Zastávka Autobusové nádraží - směr Sídliště Nad Lužnicí


Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 10 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395010 Zastávka: Černé mosty
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Nemocnice hlavní vchod Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Nemocnice Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Písecké rozcestí 0        
  A   Křižíkovo náměstí 1        
  A   Poliklinika 2        
V A 0 Autobusové nádraží 3        
V A 2 Černé mosty 4        
V A 4 Na Kopečku 5 22 n43 n58 41   n22 n43 n58
V B 7 sídl. Nad Lužnicí 6 n13 n28 n38 n48 n58 20 59   n13 n28 n38 n48 
V B 9 sídl. Nad Lužnicí střed 7 n08 n18 28 38 n48 n53 n58 48   n03 n18 n28 n43 n58 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
8 n08 n18 n28 n43 58  n28 n28 n13 n28 n43 n58 
9 n13 n28 n43 n58 n28 n28 n13 n28 n43 n58
10 n13 n28 n43 n58 n28 n28 13 n28 n43 n58
11 13 n28 n43 58 n28 n28 13 n28 n43 58
12 13 n28 43 n58 n28 n28 n13 n28 43 n58
13 13 28 n43 n58 n28 n28 n13 n28 n43 n58
14 n13 n28 n38 n48 58 n28 n28 n13 n28 n43 n58 
15 n13 n28 n38 n48 58 n28 n28 n13 n28 n38 n48 n58
16 n08 n18 23 n28 n38 n48 n58 n28 n28 n13 n28 n43 n58 
17 08 n18 n28 n43 58 n28 n28 n13 n28 n43 n58 
18 n13 n28 43 n28 n28 n13 n28 n43
19 n28 n28 n28 n28
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: n - jede nízkopodlažní vůz
 
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 11 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395011 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  A     Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A     Nemocnice 0 16 11  11  16
  A     Písecké rozcestí 1   11  11   
  A     Křižíkovo náměstí 2      
  A     Poliklinika 3 31 36  36  31
V A 0 0 Autobusové  nádraží 4 A31 A31 51 A31 51 A31 
V A 2 2 Černé mosty 5 03 Bn11 Bn21 E31      03 Bn11 Bn21 E31 
V A 4 4 Na Kopečku 6 n26 16 16 n26 46 
V A,B 5 5 Nový hřbitov 7 16 n31 n56      n31 n46
V B 8 8 sídl. Nad Lužnicí 8 01 01
V B 10 10 Sezimovo Ústí I náměstí 9 n26 56 56  
V B 11 11 Sezimovo Ústí I rozcestí 10 31     n56
V B 13 13 Sezimovo Ústí II, Kovosvit 11 n26   51 51 26
V B,C 14 14
  Planá n. Lužnicí Silon
12 06 n21 n31   46 46 06 
V C 16 16
  Planá n. Lužnicí hřbitov
13 n06 46 n56  36 36 36 
V C 17 17
  Planá n. Lužnicí  Madeta
14 nE31 n56 21 21 E36
V C 18 18
  Planá n. Lužnicí Masokomb. záv.
15 26    31 31 n06 16 26 
V C 19 19
  Planá n. Lužnicí Masokomb. točna
16 n01 n21  26 26 56 
V C   21
  Planá n. Lužnicí Chýnovská
17 n21  56 56  
V C   22
  Planá n. Lužnicí Svit
18 01 n31   56 56 31
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
19 n11 26 11 11 n11 26 
20 06 n26  01 26 01 26 n26
21 n11 nE36 n51   56 56 n11 nE36 n51
22 36 51 36 51
23 06     06
 
Vysvětlivky:

A - jede jen na Kopeček
B - jede až na Masokombinát točnu
E - jede až na SVIT                                                           
P - nejede z neděle na pondělí                                       n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ

 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 13 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395013 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  A     Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A     Nemocnice 0        
  A     Písecké rozcestí 1        
  A     Křižíkovo náměstí 2 A31 A31
  A     Poliklinika 3 56      56 
V A 0 0 Autobusové nádraží 4 n35 B51 Bn35 Bn35 n35 B51
V A 2 2 Černé mosty 5 41 n21 n56  n21 n56  41
V A 4 4 Na Kopečku 6 01 En31    01 n36 
V A,B 5 5 Nový hřbitov 7 F06  n01 Bn46  n01 Bn46  06 
V B 8 8 sídl. Nad Lužnicí 8 n16  n26  n26  n16 
V B 10 10 Sezimovo Ústí I náměstí 9 B06 n11 n11 B06
V B 11 11 Sezimovo Ústí I rozcestí 10 B11  n11 n56  n11 n56  Bn11 
V B 13 13 Sezimovo Ústí II Kovosvit 11 Bn11  Bn36  Bn36  Bn11 
V B,C 14 14 Planá n. Lužnicí Silon 12 n46  n26  n26  n46 
V C 16 16 Planá n. Lužnicí hřbitov 13 n26 nB01 n51  nB01 n51  n26 
V C 17 17 Planá n. Lužnicí Madeta 14 n11 Bn36  Bn36  n11
V C 18 18 Planá n. Lužnicí Masokomb. záv. 15 16 B46  n06 n06 11 B46 
V C 19 19 Planá n. Lužnicí Masokomb. točna 16 n46  Bn06 n41  Bn06 n41  n46 
V C 21 21 Planá n. Lužnicí U řadovek 17 n31 Bn26  Bn26  n36
V C 22 22 Planá n. Lužnicí náměstí 18 n56  n26 n26 n56 
V C
|
24
  Planá n. Lužnicí Strkovská
19 n41  nB26  nB26   
V C
 |
25
  Planá n. Lužnicí Strkov
20 n11 n56  n11 n56 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
21 B21  n36 n36 B21 
22 B16 36  Bn16 Bn16 B16 36 
23 C56 11 11 C56
 
Vysvětlivky: A -spoj neobsluhuje zastávky Masokombinát závod a Masokombinát točna
B - jede až do Strkova
E - ve dnech školního vyučování jede Planá n.Luž. Nad Hejtmanem, Okružní přes Strkov
C - jede pouze v pátek                                               n - jede nízkopodlažní vůz
F - ve dnech školního vyučování zajíždí na Svit
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
 
 


Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 16 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395016 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Nemocnice 0        
  A   Písecké rozcestí 1        
  A   Křižíkovo náměstí 2      
  A   Poliklinika 3        
V A 0 Autousové nádraží 4      
V A 2 Černé mosty 5        
V A 4 Na Kopečku 6 n44    
V A,B 5 Nový hřbitov 7        
V B 8 sídl. Nad Lužnicí 8 n05 n54 54 54 26
V B 10 Sezimovo Ústí I náměstí 9 n59     n41
V B 11 Sezimovo Ústí I rozcestí 10 44 44  
V B 14 Sezimovo Ústí II 9. května MŠ 11 54     56
V B 16 Sezimovo Ústí II Svépomoc 12      
V B 18 Sezimovo Ústí II Průmyslová 13 16     16 n56
  14 n41     46
15 56 16 16  
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
16 57     n24
17   11 11  
18 16 11 11 06
19        
20 n41     n41
21        
22  
23        
 
Vysvětlivky:
 
n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
 
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 17 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395017 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Petrohradská 0        
  A   Zimní Stadion 1        
  A   Nemocnice 2      
  A   Písecké rozcestí 3        
  A   Křižíkovo náměstí 4      
  A   Poliklinika 5 n55 45 45 n55
V A 0 Autousové nádraží 6 n20  45 45 n15
V A 2 Černé mosty 7 00 n45 25 25 00 20
V A 4 Na Kopečku 8 30 n45 45 45 n05 45
V A,B 5 Nový hřbitov 9 n45 35 35 00 n30
V B 8 sídl. Nad Lužnicí 10 n55 30 30 00 35
V B 10 Sezimovo Ústí I náměstí 11 n45 20 20 n45
V B 11 Sezimovo Ústí I rozcestí 12 n55 10 10 n25 35
V B 13 Sezimovo Ústí II Kovosvit 13 40 20 20 50
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
14 25 53 10 55 10 55 25
15 n10 n40 50 50 n00 n40
16 n15 40 00 n15 40
17 10 n50 00 45 00 45 25 n55
18 n45 45 45 20 
19 n55 45 45 n45
20 45 45 10 
21 00 20 20 00
22 n05    
23        
 
Vysvětlivky: n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
 
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  B     Náchod točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B     Náchod Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A     Náchodské sídliště 0        
  A     Křižíkovo náměstí 1        
  A     Poliklinika 2        
V A 0 0 Autobusové nádraží 3        
V A I 2 Vodňanského 4        
V A I 3 Na Kouřimově 5 nC29      nC29 
V A I 4 Stránského 6 n29  n34 n34 n29 
V A I 5 Dita 7 n44 nA29 nA29 n44
V A 2 I Blanické předměstí 8        
V A,B 3 I Čekanice V Dolinách 9   n24 n24  
V B 5 7 Čekanice Na vyhlídce 10 n14     n14
V B 6 8 Čekanice rozcestí 11        
V B 8 10 Čekanice žel.přejezd 12 n14 n19 n19 n14
V C 11 13 Stoklasná Lhota 13 n14 nA19 nA19 n14
V C 14 16 Košín 14 nF15     nF15
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
15 n14 n14 n14 n14
16 nE14 nA14 nA14 nE14
17 n14     n14
18 nEH19 n19 n19 nEH19
19 nA19 nA19 nA19 n59 nA19
20 n19     n19
21        
22 nA40      
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 20 přes Blanické předměstí
n - jede nízkopodlažní vůz                                                       A - končí Čekanice rozcestí
C - nejede přes Blanické předm., jede do Košína
E - jede do Košína přes Stoklasnou Lhotu
F - nejede přes Blanické předměstí
POZOR - zastávka DITA je na znamení
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je na znamení
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C      
  Radimovice u Tábora
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C      
  Košín
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  C      
  Nasavrky
0        
  C      
  Hejlov rozcestí
1        
  B       Náchod točna 2        
  B       Náchod 3        
  A       Náchodské sídliště 4        
  A       Křižíkovo náměstí 5 nAE14      nAE14 
  A       Poliklinika 6 nA14 nA44      nA14 nA44 
V A 0 0 0 Autobusové nádraží 7 nA14        nA14   
V A 2 I 2 Vodňanského 8 n14 nB48 n24  n24 n14 nB48
V A 3 I 3 Na Kouřimově 9 n14     n14
V A I I 4 Brisk a.s. 10   nB29  nB29   
V A I I 5 Vožická Elektroisola 11 nB08 n14     nB08 n14
V A 4 I 6 Stránského 12 nB30     nB30
V A,B 5 I 7 Dita 13 n44 nB50      n44 nB50 
V A I 2 I Blanické předměstí 14 n14 nA44  n15  n15  n14 nA44 
V A I 3 I Čekanice V Dolinách 15 nB00 n29 nA44      nB00 n29 nA44 
V B 7 5 9 Čekanice Na Vyhlídce 16 n31 44      n31 44 
V B 8 6 10 Čekanice rozcestí 17 n44 nB04 nB04 n44
V B 9 7 11 Čekanice U Cihelny 18        
V B 10 8 12 Čekanice Silo 19   nB59    
V B 11 9 13 Čekanice točna 20        
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 21 přes Blanické předm.
A - jede přes Stránského
C - nejede přes AN, zajíždí k Elektroisole
E - zajíždí k Elektroisole
F - jede přes Blanické předm., končí Čekanice rozc.
H - jede do Radimovic u Tábora přes Košín
N - končí na AN
n - jede nízkopodlažní vůz
D - končí u Domu s peč. službou Čekanice
B - jede k Domu s peč. službou a pokračuje na AN
G - spoj navazuje z AN do Čekanic točna
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je na znamení
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 30 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395030 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  C  
  Dražičky
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C  
  Slapy
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  C  
  Slapy rozcestí
0        
  C  
  Slapy žel.zastávka
1        
  C  
  Radimovice u Želče rozcestí
2        
  C  
  Radimovice u Želče
3        
  B   Větrovy 4        
  B   Horky žel.zastávka 5 n18  n48 n48 n18 
  B   Horky 6 n02 n31 n48  n20 n20 n02 n31 n50 
  B   Pintovka 7 n33 n33 n33 n33
  A  
  Čelkovice Lázně
8 n23 n55 n45 n45 23 55
  A  
  Čelkovice MŠ
9 n53 n48 n48 n53
  A  
  Pajedla
10 n23 n53 n58 n58 23 n53
  A   Švehlův most 11 n23 n53     n23 n53
  A   Kotnov 12 n23 n53 n10   n10 n58  23 n53
  A   Křižíkovo náměstí 13 n23 nJ38  n01   n23 J38 
  A   Poliklinika 14 n03 n38  n08 n08 n03 n38 
V A 0 Autobusové nádraží 15 n03 n38  n28  n28  n03 n38 
V A 2 Vodňanského 16 n08 nJ38 n53 n35 n35 n08 nJ38 n53
V A 3 Na Kouřimově 17 nJ23 n53 n05 n33  n05 n33  nJ23 n53
V A 4 Zavadilská 18 n53 n45 n45 n53
V A 5 Tapa 19 n23 n55 n38  n38  n18 n55
V A 6 Chýnovská 20 n48 n48 n48 n48
V B 7 Měšice Požární útvar 21 n48     n48
V B 8 Měšice náměstí 22 n35 n18 n18 n35
V B 10 V Zástavech 23 nB09     nB09
V C 12 Camping Knížecí rybník
 
Vysvětlivky:
B - končí TAPA
J - končí Měšice točna
n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - od 23.00 hod do 05.00 hod platí noční tarif

 

 
V C 14 Zárybničná Lhota
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 31 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395031 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A  
  Lužnická U Přibíků
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A  
  Lužnická U Jezu
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A  
  Lužnická U Mostu
0        
  A   Pajedla 1        
  A   Kotnov 2        
  A   Křižíkovo náměstí 3        
  A   Poliklinika 4        
V A 0 Autobusové  nádraží 5 n05  n45     n05  n45
V A 3 Tapa 6 27     27
V A 4 Chýnovská 7        
V B 5 Měšice Požární útvar 8        
V B 6 Měšice náměstí 9        
V B 7 Měšice žel.přejezd 10        
V B 8 Měšice točna 11        
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18 n15     n15
19        
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: C - nejede k AN, jede na sídl.Nad Lužnicí
D - jede jen k AN
E - jede přes točnu Lužnická U Přibíků
k - jede pouze ve dnech školního vyučování
n - jede nízkopodlažní vůz
 
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 40 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395040 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
V A 0 Autobusové  nádraží Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
V A 3 Zavadilská Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
V A 4 Brisk a.s. 0        
V A 5 Vožická Elektroisola 1        
V B 6 Záluží 2        
V B 7 Záluží škola 3        
V B 8 Záluží rozc. Hlinice 4        
V B 10 Hlinice 5 n25     n25
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
6 n10     n10
7 kn10 n40 n25   n30
8        
9 n50 n05    n50
10   n45 n45  
11        
12 n00 n05   n00
13 n20 n55 n55 n20
14 n25     n25
15 n40     n40
16   n15    
17   n40 n40  
18        
19 n00     n00
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: k - jede pouze ve dnech školního vyučování
B - končí u Elektroisoly
n - jede nízkopodlažní vůz
 
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 50 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395050 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál
   
V A 0 0 0 Autobusové  nádraží Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
V A 2 2 2 Černé mosty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
V A 4 4 4 Na Kopečku 0        
V B 7 7 7 sídl. Nad Lužnicí E55 1        
V B 10 10 10 Sezimovo Ústí II Kovosvit 2        
V B,C 11 11 11 Planá n. Lužnicí Silon 3        
V C 13 13 13 Planá n. Lužnicí hřbitov 4        
V C 14 14 14 Planá n. Lužnicí Madeta 5 n05 nE25 nC35      D05 nE25 nC40 
V C 15 l l
  Planá n. Lužnicí Masokomb. závod
6 nA00 n25 nC40      nA00 n25 nC40 
V C 16 l l
  Planá n. Lužnicí Masokomb. točna
7 nE10 n45      nE10 n45 
V C 18 16 16 Planá n. Lužnicí U řadovek 8 nE00      nE00 
    19 17 17 Planá n. Lužnicí Za mostem 9        
V C 21 19 19 Planá n. Lužnicí náměstí 10        
V C 23 21 21
  Planá n. Lužnicí  Strkovská
11        
V C 24 22 22
  Planá n. Lužnicí  Strkov
12 n05     n00 
V C l l 23
  Planá n. Luž. Nad Hejtmanem Lipová alej
13 nE05 nA20      nE05 nA20 
14 n00 nE48      n00 nE48 
V C l l 24
  Planá n. Luž. Okružní bytovky
15 n00      n00 
V C l l 25 Planá n. Lužnicí Strkov 16 n05 nE30      n05 nE30 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
17 n10      n10 
18 E20      E20 
19        
20 10 A50      10 A50
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - jede do Strkova
D - staví Planá n. Luž., Masokombinát závod, točna
C - končí u Masokombinátu točna
E - jede Planá n.Luž. Nad Hejtmanem, Okružní přes Strkov
n - jede nízkopodlažní vůz
  
 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 60 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Čelkovice MŠ Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Bechyňská Pajedla Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Kotnov 0        
  A   Žižkovo náměstí 1        
  A   U Střelnice 2        
  A   Křižíkovo náměstí 3        
  A   Poliklinika 4        
V A 0 Autobusové nádraží 5        
V A 3 Husova 6        
V A 4 Maredův Vrch 7 n12 n42 n42  

n42

V A 6 Komenského 8 n12     n12
V A 7 Nad Řekou 9 n42 n47 n47 n42
V A 8 Maredova 10    
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
11 n42     n42
12    
13 n42 n42 n42 n42
14 n12     n12
15 n12 n42 n42 n12
16    
17 n42     n42
18    
19 n42 n42 n42 n42
20    
21 n42     n42
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - jede jen k AN
n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávky Nad Řekou, Komenského, Maredův vrch, Údolní, 9.května, U Střelnice, Tržní nám., Žižkovo nám., U Střelnice je NA ZNAMENÍ
 
 
 
 

 

Linka (směr nemocnice): 10 11 13 16 17 20 21 30 60 61
Linka (směr sídl. nad Lužnicí): 10 11 13 15 16 17 20 21 30 31 40 50 60 61
Platnost: platí od 13.12.2015 informace: 381256366 61 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Autobusové nádraží
    pásmo minut.
vzdál.
   
      Lužnická U Přibíků Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
      Lužnická U Jezu Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
      Lužnická U Mostu 0        
      Bechyňská Pajedla 1        
      Kotnov 2        
      Žižkovo náměstí 3        
      U Střelnice 4        
      Křižíkovo náměstí 5        
      Poliklinika 6 n44     n44
V A 0 Autobusové nádraží 7        
V A 3 Husova 8      
V A 4 Maredův Vrch 9        
V A 6 Komenského 10      
V A 7 Nad Řekou 11        
V A 8 Maredova 12 n44     n44
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
13        
14      
15 n44     n44
16      
17        
18      
19        
20      
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - jede jen k AN
n - jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávky Nad Řekou, Komenského, Maredův vrch, Údolní, 9.května, U Střelnice, Tržní nám., Žižkovo nám., U Střelnice je NA ZNAMENÍ
 
 
 
 

 


© 2001-2006 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!