Zastávka Křižíkovo náměstí - směr Autobusové nádraží


Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 10 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395010 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Nemocnice hlavní vchod Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Nemocnice Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A   Písecké rozcestí 0        
V A 0 Křižíkovo náměstí 1        
V A 2 Poliklinika 2        
V A 4 Autobusové nádraží 3        
V A 6 Černé mosty 4        
V A 8 Na Kopečku 5 39 54 37   39 54
V B 11 sídl. Nad Lužnicí 6 09 24 34 44 54 16 55   09 24 34 44 59
V B 13 sídl. Nad Lužnicí střed 7 04 14 24 34 44 54 44   14 24 39 54
  
jízdné 10,- Kčplatí 4 minuty
jízdné 12,- Kčplatí 8 minut
jízdné 14,- Kčplatí 18 minut
jízdné 16,- Kčplatí 60 minut
 
8 04 14 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
9 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
10 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
11 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
12 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
13 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
14 09 24 34 44 54 24 A24 09 24 39 54
15 09 24 34 44 54 24 A24 09 24 34 44 54
16 04 14 19 24 34 44 54 24 A24 09 24 39 54
17 04 14 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
18 09 24 39 24 A24 09 24 39
19 24 24 A24 24
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - nejede 25.12. a 1.1.
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 03.03.2019 informace: 381256366 11 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395011 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  A     Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A     Nemocnice 0 12 07  07  12 
  A     Písecké rozcestí 1   07  07   
V A 0 0 Křižíkovo náměstí 2      
V A 2 2 Poliklinika 3 27 32  32  27
V A 4 4 Autobusové nádraží 4 A27  A27 47 A27 47 A27 
V A 6 6 Černé mosty 5 B07 B17 E27 F29     B07 B17 E27 F29
V A 8 8 Na Kopečku 6 22  12 12 22 42 
V A,B 9 9 Nový hřbitov 7 12 27 52  57 57 27 42
V B 12 12 sídl. Nad Lužnicí 8      
V B 14 14 Sezimovo Ústí I náměstí 9 22  52 D50 52  
V B 15 15 Sezimovo Ústí I rozcestí 10 27       52
V B 17 17 Sezimovo Ústí II Kovosvit 11 22  47 D42 47 22
V B,C 18 18
  Planá n. Lužnicí Silon
12 02 17 27 42 42 02
V C 20 20
  Planá n. Lužnicí hřbitov
13 02 B42 52 32 32 02 32 
V C 21 21
  Planá n. Lužnicí Madeta
14 E27 52 17 17 E32
V C 22 22
  Planá n.Luž. Masokomb. závod
15 22 57  27 27 02 12 22
V C 23 23
  Planá n. Luž. Masokomb. točna
16 17 22 22 52
V C   25
  Planá n. Lužnicí Chýnovská
17 17 57 52 52  
V C   26
  Planá n. Lužnicí Svit
18 27  52 52 27
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
19 07 22 07 57 07 57 07 22
20 02 22 22 22 22
21 07 E32    52 52 07 E32  
22 32 47 32 47  
23 02     02
 
Vysvětlivky:

A - jede jen na Kopeček
B - jede až na Masokombinát točna
D - jede jen na Autobusové nádraží
E - jede až na SVIT
F - nejede k Autobusovému nádraží, jede k Elektroizole
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
-

 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 03.03.2019 informace: 381256366 13 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395013 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  A     Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A     Nemocnice 0        
  A     Písecké rozcestí 1        
V A 0 0 Křižíkovo náměstí 2 A27 A27
V A 2 2 Poliklinika 3 52     52
V A 4 4 Autobusové nádraží 4 B47     B47
V A 6 6 Černé mosty 5 37 57 17 52 17 52 37 57
V A 8 8 Na Kopečku 6 E27 57 57 32
V A,B 9 9 Nový hřbitov 7 F02 B42 B42 02
V B 12 12 sídl Nad Lužnicí 8 12 22 22 12
V B 14 14 Sezimovo Ústí I náměstí 9 B02 07 07 B02
V B 15 15 Sezimovo Ústí I rozcestí 10 B07 07 52 07 52 B07
V B 17 17 Sezimovo Ústí II Kovosvit 11 B07 B32 B32 B07
V B,C 18 18 Planá n. Lužnicí Silon 12 42 22 B57 22 B57 42
V C 20 20 Planá n. Lužnicí hřbitov 13 22 47 47 22
V C 21 21 Planá n. Lužnicí Madeta 14 07 B32 B32 07
V C 22 22 Planá n. Lužnicí Masokomb. závod 15 12 B42 02 02 07 B42
V C 23 23 Planá n. Lužnicí Masokomb. točna 16 42 B02 37 B02 37 42
V C 25 25 Planá n. Lužnicí U řadovek 17 27 B22 B22 32
V C 26 26 Planá n. Lužnicí náměstí 18 52 22 22 52
V C   28
  Planá n. Lužnicí Strkovská
19 37 B22 B22  
V C   29
  Planá n. Lužnicí Strkov
20 07 52 07 52
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
21 B17 32 32 B17
22 B12 32 B12 B12 B12 32
23 C52 07 07 C52
 
Vysvětlivky: A -spoj neobsluhuje zastávky Masokombinát závod a Masokombinát točna
B - jede až  Strkov                                            
C - jede pouze v pátek
E - pouze ve dnech školního vyučování zajíždí Planá n.L. Nad Hejtmanem, Okružní přes Strkov
F - ve dnech školního vyučování zajíždí na Svit
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018
informace: 381256366 14 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395014 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  A     Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A     Nemocnice 0        
  A     Písecké rozcestí 1        
V A 0 0 Křižíkovo náměstí 2        
V A 2 2 Poliklinika 3        
V A | 3
  Údolní
4        
V A 4 4 Černé mosty 5 kA27      
V A 6 6 Na Kopečku 6 k27 k47      
V B 9 9 sídl. Nad Lužnicí E55 7 kB22      
V B 12 12 Sezimovo Ústí II Kovosvit 8 k02      
V B,C 13 I Planá n. Lužnicí Silon 9        
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
10      
11        
12      
13 kA17      
14 k22 kA47      
15 k17 k47      
16 k37      
17 k32      
18 k22      
19        
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: k - nejede od 27.12. do 2.1., od.1.7. do 30.8.
A - jede až na Silon
B - ve dnech školního vyučování staví v Údolní ulici pod ZŠ na Maredově vrchu
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 


Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 16 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395016 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A   Nemocnice 0        
  A   Písecké rozcestí 1        
V A 0 Křižíkovo náměstí 2      
V A 2 Poliklinika 3        
V A 4 Autousové nádraží 4      
V A 6 Černé mosty 5        
V A 8 Na Kopečku 6 40       
V A,B
 9
Nový hřbitov 7        
V B
12
Sídliště Nad Lužnicí 8 01 50 50 50 22
V B
14
Sezimovo Ústí I náměstí 9 55     37
V B
15
Sezimovo Ústí I rozcestí 10 40 40  
V B
18
Sezimovo Ústí II 9. května MŠ 11 50     52
V B
20
Sezimovo Ústí II Svépomoc 12      
V B
22
Sezimovo Ústí II Průmyslová 13 12     12 52
  14 37     42
15 52 12 12  
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
16 53     20
17   07 07  
18 12 07 07 02
19        
20 37     37
21 42     42
22      
23        
 
Vysvětlivky: všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 17 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395017 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A   Klokoty 0        
  A   Nemocnice 1        
  A   Nemocnice 2      
  A   Písecké rozcestí 3        
V A 0 Křižíkovo náměstí 4      
V A 2 Poliklinika 5 51 41 41 51
V A 4 Autousové nádraží 6 16 56 41 41 11 56
V A 6 Černé mosty 7 41 21 21 16
V A 8 Na Kopečku 8 26 41 41 41 01 41 56
V A,B 10 Nový hřbitov 9 41 31 31 26 56
V B 12 Sídliště Nad Lužnicí 10 51 26 26 31
V B 14 Sezimovo Ústí I náměstí 11 41 16 16 41
V B 15 Sezimovo Ústí I rozcestí 12 51 06 06 21 31
V B 17 Sezimovo Ústí II Kovosvit 13 36 16 16 46
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
14 21 49 06 51 06 51 21 56
15 06 36 46 46 36 56
16 11 36 56 56 11 36
17 06 46 41 41 21 51
18 41 41 41 16
19 51 41 41 41
20 56 41 41 06 56
21   16 16  
22 01      
23        
 
Vysvětlivky: všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 03.03.2019 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  B     Náchod točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B     Náchod Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A     Náchodské sídliště 0        
V A 0 0 Křižíkovo náměstí 1        
V A 2 2 Poliklinika 2        
V A 4 4 Autobusové nádraží 3        
V A I 6 Vodňanského 4        
V A I 7 Na Kouřimově 5 C25 D30   C25
V A I 8 Stránského 6 25 30   25
V A I 9 Dita 7 40 A25 A25 40
V A 6 I Blanické předměstí 8        
V A,B 7 I Čekanice V Dolinách 9   20 DZ20  
V B 9 11 Čekanice Na Vyhlídce 10 10     10
V B 10 12 Čekanice rozcestí 11        
V B 12 14 Čekanice žel. přejezd 12 10 15 15 10
V C 15 17 Stoklasná Lhota 13 10 A15 A15 10
V C 18 20 Košín 14        
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
15 10 10 10 10
16 E10 A10 A10 E10
17 10     10
18 E15 15 15 E15
19 A15 A15 A15 55 A15
20 15     15
21 BD15     BD15
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 20 přes Blanické předměstí
A - končí Čekanice rozcestí
B - z AN navazuje spoj do Čekanice rozcestí                    
C - nejede přes Blanické předm., jede do Košína
D - jede jen k AN
E - jede do Košína přes Stohlasnou Lhotu
Z - z AN navazuje spoj do Stoklasné Lhoty
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je na znamení
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka DITA je na znamení
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C      
  Radimovice u Tábora
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C      
  Košín
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  C      
  Nasavrky
0        
  C      
  Hejlov rozcestí
1        
  B       Náchod točna 2        
  B       Náchod 3        
  A       Náchodské sídliště 4        
V A 0 0 0 Křižíkovo náměstí 5 AE10 C40     AE10 C40
V A 2 2 2 Poliklinika 6 A10 A40     A10 A40
V A 4 4 4 Autobusové nádraží 7 A10 N25     A10 N25
V A 6 I 6 Vodňanského 8 10 20 20 10
V A 7 I 7 Na Kouřimově 9 10     10
V A I I 8 Brisk a.s. 10   B25 B25  
V A I I 9 Vožická Elektroisola 11 10     10
V A 8 I 10 Stránského 12        
V A 9 I 11 Dita 13 40     40
V A I 6 I Blanické předměstí 14 10 A40     10 A40
V A,B I 7 I Čekanice V Dolinách 15 25 A40     25 A40
V B 11 9 13 Čekanice Na Vyhlídce 16 GN25 40     GN25 40
V B 12 10 14 Čekanice rozcestí 17 40 B00 B00 40
V B 13 11 15 Čekanice U Cihelny 18        
V B 14 12 16 Čekanice Silo 19   B55    
V B 15 13 17 Čekanice točna 20        
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 21 přes Blanické předm.
A - jede přes Stránského
B - jede k Dům s peč.službou Čekanice, pokračuje na AN
C - nejede přes AN, zajíždí k Elektroizole
E - zajíždí k Elektroizole
G - z AN navazuje spoj do Čekanice točna
N - končí na AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka DITA je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 30 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395030 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  C  
  Dražičky
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C  
  Slapy
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  C  
  Slapy rozcestí
0        
  C  
  Slapy žel. zastávka
1        
  C  
  Radimovice u Želče rozcestí
2        
  C  
  Radimovice u Želče
3        
  B   Větrovy 4        
  B   Horky žel. zastávka 5 14  I32  58 44 44 14  I32  58
  B   Horky 6 D22  27  44 16 16 D22  27  46
  B   Pintovka 7 LkP11  29  Dk29  Mk32 29 29 29
  A  
  Čelkovice Lázně
8 19  DZ49 D39 D39 19  DZ49
  A  
  Čelkovice MŠ
9 D19  49 44 44 D19  49
  A  
  Bechyňská Pajedla
10 19  49 54 54 19  49
  A   Švehlův most 11 19  49     19  49
  A   Kotnov 12 49 06 57 06 54 49
V A 0 Křižíkovo náměstí 13 19  J34  59     19  J34  59
V A 2 Poliklinika 14 34  59 04 04 34  59
V A 4 Autobusové nádraží 15 34 24 24 34
V A 6 Vodňanského 16 04  J34  49 D29 D29 04  J34  49
V A 7 Na Kouřimově 17 J19  49 29 29 J19  49
V A 8 Zavadilská 18 49 DZ39 41 49
V A 9 Tapa 19 DZ14  DZ49 34 34 14  DZ49
V A 10 Chýnovská 20 44 44 44 44
V B 11 Měšice Požární útvar 21 44     44
V B 12 Měšice náměstí 22   14 14  
V B 14 Měšice V Zástavech 23 B05 D14 D14 B05
V C 16 Camping Knížecí rybník
 
Vysvětlivky: B - končí TAPA
D - jede jen k AN
I - nejede k AN, jede k Elektroizole
J - končí Měšice točna
L - končí Měšice točna, nejede k AN
M - končí v Údolní ulici pod ZŠ na Maredově vrchu
P - ve dnech mimo školního vyučování jede jen na AN
Z - z AN navazuje spoj do Zárybničné Lhoty
k - jede pouze ve dnech školního vyučování
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
-
 
V C 18 Zárybničná Lhota
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 31 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395031 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A  
  Lužnická U Přibíků
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A  
  Lužnická U Jezu
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A  
  Lužnická U Mostu
0        
  A   Pajedla 1        
  A   Kotnov 2        
V A 0 Křižíkovo náměstí 3        
V A 2 Poliklinika 4        
V A 4 Autobusové nádraží 5 C18     C18
V A 7 Tapa 6        
V A 8 Chýnovská 7        
V B 9 Měšice Požární útvar 8        
V B 10 Měšice náměstí 9        
V B 11 Měšice žel. přejezd 10        
V B 12 Měšice točna 11        
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: C - od zastávky Poliklinika pokračuje na sídl.Nad Lužnicí střed
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 15 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 60 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Čelkovice MŠ Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Bechyňská Pajedla Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A   Kotnov 0        
  A   Žižkovo náměstí 1        
  A   U Střelnice 2        
V A 0 Křižíkovo náměstí 3        
V A 2 Poliklinika 4        
V A 4 Autobusové nádraží 5        
V A 7 Husova 6        
V A 8 Maredův Vrch 7 38 38   38
V A 10 Komenského 8 08     08
V A 11 Nad Řekou 9 A08 38 43 43 A08 38
V A 12 Maredova 10    
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
11 38 A38 A38 38
12    
13 38 38 38 38
14 08     08
15 08 38 38 08
16 A08     A08
17 38 A38 A38 38
18    
19 38 38 38 38
20    
21 38 A38 A38 38
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - jede jen k AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávky Nad Řekou, Komenského, Maredův vrch, Husova jsou NA ZNAMENÍ
-
 

 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 15 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 61 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Lužnická U Přibíků Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Lužnická U Jezu Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A   Lužnická U Mostu 0        
  A   Bechyňská Pajedla 1        
  A   Kotnov 2        
  A   Žižkovo náměstí 3        
  A   U Střelnice 4        
V A 0 Křižíkovo náměstí 5        
V A 2 Poliklinika 6 40     40
V A 4 Autobusové nádraží 7        
V A 7
Husova 8 A40 A40 A40 A40
V A 8 Maredův Vrch 9        
V A 10 Komenského 10 A40 A40 A40 A40
V A 11 Nad Řekou 11        
V A 12 Maredova 12 40     40
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
13        
14 A40 A40 A40 A40
15 40     40
16 A40 A40 A40 A40
17        
18 A40     A40
19        
20 A40 A40 A40 A40
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - jede jen k AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávky Nad Řekou, Komenského, Maredův vrch Husova jsou NA ZNAMENÍ
-
 

 

Zastávka Křižíkovo náměstí - směr Čelkovice

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 15 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 60 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Maredova Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Nad Řekou Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A   Komenského 0        
  A   Maredův Vrch 1        
  A   Údolní 2        
  A   Autobusové nádraží 3        
  A   9. května 4        
  A 0 Poliklinika 5        
V A 0 Křižíkovo náměstí 6        
V A 3 U Střelnice 7 38 11   41
V A 4 Tržní náměstí 8        
V A 6 Žižkovo náměstí 9 11  11 11 11 
V A 7 U Střelnice 10      
V A 9 Kotnov 11 11 11 11 11
V A 10 Švehlův most 12      
V A 12 Pintovka 13 41 11 11 41
V A 13 Čelkovice U Lázní 14 41     41
V A 14 Čelkovice Lázně 15 41 11 11 41
V A 15 Čelkovice MŠ 16      
V A 16 Čelkovice U Lípy náves 17 11 11 11 11
V A 17 Čelkovice U Zahrad bytovka 18      
V A 18 Čelkovice MŠ 19 11 11 11 11
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
20      
21 11 11 11 11
22        
23        
 
Vysvětlivky: všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka U Střelnice, Tržní nám., Žižkovo nám., Čelkovice U Lázní je NA ZNAMENÍ
 

 

Linka (směr aut. nádraží): 10 11 13 14 15 16 17 20 21 30 31 60 61
Linka (směr Čelkovice) 60 61
Platnost: platí od 09.12.2018 informace: 381256366 61 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Křižíkovo náměstí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A 0 Maredova Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A 0 Nad Řekou Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A 0 Komenského 0        
  A 0 Maredův Vrch 1        
  A 0 Údolní 2        
  A 0 Autobusové nádraží 3        
  A 0 9.května 4        
V A 0 Křižíkovo náměstí 5        
V A 3 U Střelnice 6        
V A 4 Tržní náměstí 7        
V A 6 Žižkovo náměstí 8 11 11 11 11
V A 7 U Střelnice 9        
V A 9
Kotnov 10 11 11 11 11
V A 10 Švehlův most 11        
V A 12 Lužnická U Mostu 12 11     11
V A 13 Lužnická U Jezu 13        
V A 14 Lužnická U Přibíků
14 11 11 11 11
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
15 11     11
16 11 11 11 11
17        
18 11     11
19        
20 11 11 11 11
21        
22 B11     B11
23        
 
Vysvětlivky: B - spoj pokračuje ze zastávky Lužnická U Přibíků na AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávky U Střelnice, Tržní nám., Žižkovo nám. jsou NA ZNAMENÍ
-
 

 


© 2001-2019 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2006 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!