Zastávka TAPA  - směr Autobusové nádraží


Linka (směr aut. nádraží): 30 31
Linka (směr Zárybničná Lhota): 30 31
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 30 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395030 Zastávka: TAPA
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C       Zárybničná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C       Camping Knížecí rybník Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  B       Měšice V Zástavech 0        
  B       Měšice náměstí 1        
  B       Měšice Požární útvar 2        
  A       Chýnovská 3        
V A 0 0 0 TAPA 4 D29     D29
V A 1 1 1 Zavadilská 5 29  F49 09 34 09 34 29 F49
V A 2 2 2 Na Kouřimově 6 B09  L29  40  G59 D14 J49 D14 49 B09  L29  40  D59
V A 3 3 3 Vodňanského 7 Ik29  C29 B59 59 C29
V A 5 5 5 Autobusové nádraží 8 09  DZ49     09  DZ49
V A 7 7 7 Poliklinika 9 19 09 09 19
V A 9 9 9 Na Parkánech 10 19  DZ49 19 19 19  DZ49
V A 10 10 10 Kotnov 11 19  49 29 29 19  49
V A 11 11 11 Švehlův most 12 C19  B49 D39 D39 C19  B49
V A I 13 13
  Čelkovice
13 19 29 29 19
V A I 14 14
  Čelkovice Lázně
14 B14 C39 44 44 B14  C39
V B 13 16 16 Pintovka 15 04  C49 B54 B54 04  C49
V B 15 18 18 Horky 16 04  B34 59 59 04  B34
V B 17 20 20 Horky žel. zastávka 17 19  55 D29 D29 19  55
V B 18 21 21 Větrovy 18 C19 E04 59 E04 59 C19
V C 20 23 l
  Radimovice u Ž. U Vysílače
19 19     19
V C 21 24 l
  Radimovice u Želče
20 B09 09 09 B09
V C 23 26 23
  Radimovice u Žel. rozcestí
21 14 39 39 14
V C 25 28 25
  Slapy žel. zastávka
22 F29 B44 B44 F29
V C 26 29 26
  Slapy
23        
V C 30 33 30
  Dražičky
 
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
 
Vysvětlivky: B - jede do Radimovice u Želče
C - jede do Dražičky
D - jede jen k AN
E - jede přes Čelkovice
F - jede přes Čelkovice do Radimovice u Želče
G - ve dnech mimo školního vyučování jede jen k AN
I - jede po trase linky č.31, nejede k AN, nestaví Chýnovská, Na Parkánech, Švehlův most
J - jede do Slapy rozc., nejede přes Radimovice u Želče
L - jede do Dražičky, nejede do Radimovice u Želče
Z - z AN navazuje spoj směr Větrovy
k - jede pouze ve dnech školního vyučování
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Radimovice u Želče U Vysílače je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Radimovice u Želče rozcestí je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 30 31
Linka (směr Zárybničná Lhota): 30 31
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 31 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395031 Zastávka: TAPA
    pásmo minut.
vzdál.
   
  B   Měšice točna Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Měšice žel. přejezd Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  B   Měšice náměstí 0        
  B   Měšice Požární útvar 1        
  A   Chýnovská 2        
V A 0 TAPA 3        
V A 3 Autobusové nádraží 4        
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
5 D00 D18 D59           F23     D00 D18 D59          F23
6  
     
7  
     
8        
9  
     
10  
     
11

 

     
12  
     
13        
14        
15

 

     
16  
     
17        
18 D45     D45
19  
     
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: D - jede jen k AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
F - jede Vožická Elektroizola pod linkou č. 11, nestaví Zavadilská
-

 

Zastávka TAPA - směr Zárybničná Lhota


Linka (směr aut. nádraží): 30 31
Linka (směr Zárybničná Lhota): 30 31
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 30 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395030 Zastávka: TAPA
    pásmo minut.
vzdál.
   
  C  
  Dražičky
Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C  
  Slapy
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  C  
  Slapy rozcestí
0        
  C  
  Slapy žel. zastávka
1        
  C  
  Radimovice u Želče rozcestí
2        
  C  
  Radimovice u Želče
3        
  B   Větrovy 4        
  B   Horky žel. zastávka 5 23 53 53 23
  B   Horky 6 07 36 53 25 25 07 36 55
  B   Pintovka 7 Lk16  31 38 38 31
  A  
  Čelkovice Lázně
8 28 50 50 28
  A  
  Čelkovice MŠ
9 00 58 53 53 00 58
  A  
  Bechyňská Pajedla
10 28 58     28 58
  A   Švehlův most 11 28 58 03 03 28 58
  A   Kotnov 12 28 58 15 15 28 58
  A   Křižíkovo náměstí 13 28 J43 06 03 28 J43
  A   Poliklinika 14 08 43 13 13 08 43
  A   Autobusové nádraží 15 08 43 33 33 08 43
  A   Vodňanského 16 13 J43 58 40 40 13 J43 58
  A   Na Kouřimově 17 J28 58 10 38 10 38 J28 58
  A   Zavadilská 18 58 50 50 58
V A 0 TAPA 19 28 58 43 43 28 58
V A 1 Chýnovská 20 53 53 53 53
V B 2 Měšice Požární útvar 21 53     53
V B 3 Měšice náměstí 22 40 23 23 40
V B 5 Měšice V Zástavech 23        
V C 7 Camping Knížecí rybník
 
Vysvětlivky:

J - končí Měšice točna
L - končí Měšice točna,nejede k AN
k -  jede pouze ve dnech školního vyučování
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-

   
 
V C 9 Zárybničná Lhota
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 

Linka (směr aut. nádraží): 30 31
Linka (směr Zárybničná Lhota): 30 31
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 31 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395031 Zastávka: TAPA
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A  
  Lužnická U Přibíků
Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A  
  Lužnická U Jezu
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A  
  Lužnická U Mostu
0        
  A   Pajedla 1        
  A   Kotnov 2        
  A   Křižíkovo náměstí 3        
  A   Poliklinika 4        
  A   Autobusové nádraží 5 08 48     08 48
V A 0 TAPA 6 30     30
V A 1 Chýnovská 7        
V B 2 Měšice Požární útvar 8        
V B 3 Měšice náměstí 9  
     
V B 4 Měšice žel. přejezd 10  
     
V B 5 Měšice točna 11        
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
12        
13        
14        
15  
     
16  
     
17  
     
18 18     18
19        
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

© 2001-2023 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!