Zastávka Na Parkánech - směr Slapy


Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 15.2.2021 informace: 381256366 10 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395010 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Nemocnice hlavní vchod Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Nemocnice Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Písecké rozcestí 0        
V A 0 Na Parkánech 1        
V A 1 Lužnická U Přibíků 2        
V A 2 Údolní 3        
V A 4 Autobusové nádraží 4        
V A 6 Černé mosty 5 39 54 37   39 54
V A 8 Na Kopečku 6 09 24 34 44 59 16 55   09 24 34 44 59
V B 11 sídl. Nad Lužnicí 7 14 24 39 54 44   14 24 39 54
V B 13 sídl. Nad Lužnicí střed 8 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
9 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
10 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
11 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
12 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
13 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
14 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
15 09 24 34 44 54 24 A24 09 24 34 44 54
16 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
17 09 24 39 54 24 A24 09 24 39 54
18 09 24 39 24 A24 09 24 39
19 24 24 A24 24
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: POZOR - zastávka Lužnická U Přibíků NA ZNAMENÍ
A - nejede 25.12. a 1.1.
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 11 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395011 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  A     Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A     Nemocnice 0 12 07  07  12 
  A     Písecké rozcestí 1   14 14  
V A 0 0 Na Parkánech 2      
V A 2 2 Údolní 3 17 22 22 17
V A 4 4 Autobusové nádraží 4 A24 A27 47 A27 47 A24
V A 6 6 Černé mosty 5 B04 E17 B27     B04 E17 B27
V A 8 8 Na Kopečku 6      12    
V A,B 9 9 Nový hřbitov 7
57 57  
V B 12 12 sídl. Nad Lužnicí 8      
V B 14 14 Sezimovo Ústí I náměstí 9     52 D50 52  
V B 15 15 Sezimovo Ústí I rozcestí 10        
V B 17 17 Sezimovo Ústí II Kovosvit 11
47 D42 47  
V B,C 18 18
  Planá n. Lužnicí Silon
12
42 42  
V C 20 20
  Planá n. Lužnicí hřbitov
13  
 
     
V C 21 21
  Planá n. Lužnicí Madeta
14


 
V C 22 22
  Planá n.Luž. Masokomb. závod
15  
 
 
V C 23 23
  Planá n. Luž. Masokomb. točna
16V C   25
  Planá n. Lužnicí Chýnovská
17  
52 52  
V C   26
  Planá n. Lužnicí Svit
18   52 52
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
19 07 07 07 07
20 02 22 23 23 22
21 07 E29   53 53 07 E29  
22 32 47 32 47  
23 02     02
 
Vysvětlivky:

A - jede jen na Kopeček
B - jede až na Masokombinát točna
D - jede jen na Autobusové nádraží
E - jede až na SVIT
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
-

 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 13 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395013 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  A     Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A     Nemocnice 0        
  A     Písecké rozcestí 1        
V A 0 0 Na Parkánech 2 07 07
V A 2 2 Údolní 3 41
    41
V A 4 4 Autobusové nádraží 4 B37     B37
V A 6 6 Černé mosty 5   17 52 17 52  
V A 8 8 Na Kopečku 6    
50  
V A,B 9 9 Nový hřbitov 7    
B39  
V B 12 12 sídl Nad Lužnicí 8        
V B 14 14 Sezimovo Ústí I náměstí 9   07 07  
V B 15 15 Sezimovo Ústí I rozcestí 10   07 52 07 52  
V B 17 17 Sezimovo Ústí II Kovosvit 11    
 
 
V B,C 18 18 Planá n. Lužnicí Silon 12   B57 B57  
V C 20 20 Planá n. Lužnicí hřbitov 13   47 47  
V C 21 21 Planá n. Lužnicí Madeta 14   B32 B32  
V C 22 22 Planá n. Lužnicí Masokomb. závod 15    
   
V C 23 23 Planá n. Lužnicí Masokomb. točna 16   B02 37 B02 37  
V C 25 25 Planá n. Lužnicí U řadovek 17    
 
 
V C 26 26 Planá n. Lužnicí náměstí 18 52  
 
52
V C   28
  Planá n. Lužnicí Strkovská
19 37  
 
 
V C   29
  Planá n. Lužnicí Strkov
20 07 52 07 52
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
21 B17 32 32 B17
22 B04 30 B12 59 B12 59 B04 30
23 C52  
 
C52
 
Vysvětlivky: B - jede až  Strkov                                            
C - jede v pátek, nejede ve dnech pracovního klidu
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021
informace: 381256366 14 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395014 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  A     Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A     Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A     Nemocnice 0        
  A     Písecké rozcestí 1        
V A 0 0 Na Parkánech 2        
V A 2 2 Údolní 3        
V A 4 4 Černé mosty 4        
V A 6 6 Na Kopečku 5 kA21      
V B 9 9 sídl. Nad Lužnicí E55 6 k26 k47      
V B 12 12 Sezimovo Ústí II Kovosvit 7 k22      
V B,C 13 I Planá n. Lužnicí Silon 8 k02      
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
9        
10      
11        
12      
13 kA17      
14 k22 kA47      
15 k17 k47      
16 k37      
17 k32      
18 k22      
19        
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: k - nejede od 1.7. do 31.8.
A - spoj končí Planá n.Luž. Masokombinát točna
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 


Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 16 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395016 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Nemocnice 0        
  A   Písecké rozcestí 1        
V A 0 Na Parkánech 2      
V A 2 Údolní 3        
V A 4 Autousové nádraží 4      
V A 6 Černé mosty 5        
V A 8 Na Kopečku 6        
V A,B
 9
Nový hřbitov 7        
V B
12
Sídliště Nad Lužnicí 8   42 42  
V B
14
Sezimovo Ústí I náměstí 9        
V B
15
Sezimovo Ústí I rozcestí 10 32
32
 
V B
18
Sezimovo Ústí II 9. května MŠ 11        
V B
20
Sezimovo Ústí II Svépomoc 12      
V B
22
Sezimovo Ústí II Průmyslová 13        
  14        
15   04 04  
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
16   59 59  
17    
 
 
18  
   
 
19        
20 29
    29
21 42     42
22      
23        
 
Vysvětlivky: všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 17 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395017 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Klokoty točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Klokoty Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Klokoty 0        
  A   Nemocnice 1        
  A   Nemocnice 2      
  A   Písecké rozcestí 3        
V A 0 Na Parkánech 4      
V A 2 Údolní 5 51  
41 51
V A 4 Autousové nádraží 6   41 41  
V A 6 Černé mosty 7   21 21  
V A 8 Na Kopečku 8    
 
 
V A,B 10 Nový hřbitov 9   31 31  
V B 12 Sídliště Nad Lužnicí 10    
 
 
V B 14 Sezimovo Ústí I náměstí 11   16 16  
V B 15 Sezimovo Ústí I rozcestí 12   06 06  
V B 17 Sezimovo Ústí II Kovosvit 13    
 
 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
14   06 51 06 51  
15   46 46  
16    
 
 
17   41 41  
18   41 41  
19 51 41 41 41
20 56 41 41 06 56
21   16 16  
22 01      
23        
 
Vysvětlivky: všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Nový hřbitov je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  B     Náchod točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B     Náchod Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A     Náchodské sídliště 0        
V A 0 0 Na Parkánech 1        
V A 1 1 Kotnov 2        
V A 2 2 Údolní 3        
V A 4 4 Autobusové nádraží 4        
V A I 6 Vodňanského 5 C25 D30   C25
V A I 7 Na Kouřimově 6 25 30   25
V A I 8 Stránského 7 40 A25 A25 40
V A I 9 Dita 8        
V A 6 I Blanické předměstí 9   20 DZ18  
V A,B 7 I Čekanice V Dolinách 10 10     10
V B 9 11 Čekanice Na Vyhlídce 11        
V B 10 12 Čekanice rozcestí 12 10 15 15 10
V B 12 14 Čekanice žel. přejezd 13 10 A15 A15 10
V C 15 17 Stoklasná Lhota 14        
V C 18 20 Košín 15 10 10 10 10
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
16 E10 A10 A10 E10
17 10     10
18 E15 15 15 E15
19 A15 A15 A15 55 A15
20 15     15
21 BD15     BD15
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 20 přes Blanické předměstí
A - končí Čekanice rozcestí
B - z AN navazuje spoj do Čekanice rozcestí                    
C - nejede přes Blanické předm., jede do Košína
D - jede jen k AN
E - jede do Košína přes Stohlasnou Lhotu
Z - z AN navazuje spoj do Stoklasné Lhoty
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je na znamení
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka DITA je na znamení
-
 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C      
  Radimovice u Tábora
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C      
  Košín
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  C      
  Nasavrky
0        
  C      
  Hejlov rozcestí
1        
  B       Náchod točna 2        
  B       Náchod 3        
  A       Náchodské sídliště 4        
V A 0 0 0 Na Parkánech 5 AE05 C40     AE05 C40
V A 2 2 2 Kotnov 6 A10 A36     A10 A36
V A 2 2 2 Údolní 7 A10 N23     A10 N23
V A 4 4 4 Autobusové nádraží 8 10 20 20 10
V A 6 I 6 Vodňanského 9 10     10
V A 7 I 7 Na Kouřimově 10   B25 B25  
V A I I 8 Brisk a.s. 11 10     10
V A I I 9 Vožická Elektroisola 12        
V A 8 I 10 Stránského 13 42     42
V A 9 I 11 Dita 14 10 A40     10 A40
V A I 6 I Blanické předměstí 15 25 A40     25 A40
V A,B I 7 I Čekanice V Dolinách 16 GN20 40     GN20 40
V B 11 9 13 Čekanice Na Vyhlídce 17 40 B00 B00 40
V B 12 10 14 Čekanice rozcestí 18        
V B 13 11 15 Čekanice U Cihelny 19   B55    
V B 14 12 16 Čekanice Silo 20        
V B 15 13 17 Čekanice točna 21        
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 21 přes Blanické předm.
A - jede přes Stránského
B - jede k Dům s peč.službou Čekanice, pokračuje na AN
C - nejede přes AN, zajíždí k Elektroizole
E - zajíždí k Elektroizole
G - z AN navazuje spoj do Čekanice točna
N - končí na AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka DITA je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ

 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 30 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395030 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo   minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C       Zárybničná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C       Camping Knížecí rybník Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B       Měšice V Zástavech 0        
  B       Měšice náměstí 1        
  B       Měšice Požární útvar 2        
  A       Chýnovská 3        
  A       Tapa 4 CA44     CA44
  A       Zavadilská 5 38  CAk51  F58 18 43 18 43 38  F58
  A       Na Kouřimově 6 H03  B18  L38  49 J58 58 H03  B18  L38  49
  A       Vodňanského 7 k08  k35  C38     C38
  A       Autobusové nádraží 8 18 B10 10 18
  A       Křižíkovo náměstí 9 C00  28 18 18 C00  28
V A 0 0 0 Na Parkánech 10 28 28 28 28
V A 1 1 1 Kotnov 11 00  28 38 38 00  28
V A 2 2 2 Švehlův most 12 03  C33  B58 EM24 E24 03  C33  B58
V A | 4 4
  Čelkovice MŠ
13 33  C48 38 38 33  C48
V A | 5 5
  Čelkovice Lázně
14 B18  C48 53 53 B18  C48
V B 4 7 7 Pintovka 15 14  C58     14  C58
V B 6 9 9 Horky 16 14  B45 B03 B03 14  B45
V B 8 11 11 Horky žel. přejzd 17 28 08 08 28
V B 9 12 12 Větrovy 18 04  C28 E13 E13 04  C28
V C 11 14 l
  Radimovice u Ž. U Vysílače
19 28 08 08 28
V C 12 15 l
  Radimovice u Želče
20 B18 18 18 B18
V C 14 17 14
  Radimovice u Želče rozcestí
21 24 48 48 24
V C 16 19 16
  Slapy žel. přejezd
22 F38 B55 B55 F38
V C 17 20 17
  Slapy
23        
V C 21 24 21
  Dražičky
 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
 
Vysvětlivky: A - nejede přes Větrovy
B - jede do Radimovice u Želče
C - jede do Dražičky
E - jede přes Čelkovice
F - jede přes Čelkovice do Radimovice u Želče
H - jede do Slapy rozc., nejede přes Větrovy, jede jen ve dnech mimo školního vyučování
J - jede do Slapy rozc., nejede přes Radimovice u Želče
L - jede do Dražičky, nejede přes Radimovice u Želče
M - jede do Slapy rozc., jede přes Radimovice u Želče
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
k - jede pouze ve dnech školního vyučování
POZOR - zastávka Radimovice u Želče U vysílače je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Radimovice u Želče rozcestí je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 31 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395031 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
   
V A 0 Na Parkánech Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
V A 2 Kotnov Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
V A 3 Švehlův most 0        
V A 4 Lužnická U Mostu 1        
V A 5 Lužnická U Jezu 2        
V A 6 Lužnická U Přibíků 3        
V B 8 Údolní 4        
V B 10 Autobusové nádraží 5 C12     C12
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: C - od zastávky Údolní pokračuje přes AN pod linkou č. 10 na sídl. Nad Lužnicí střed
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

 

Linka (směr Slapy - Aut. nádraží): 10 11 13 14 15 16 17 20 21 30 31 60
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 60 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395060 Zastávka: Na Parkánech
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A   Maredova Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A   Nad Řekou Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Komenského 0        
  A   Maredův Vrch 1        
  A   Údolní 2        
  A   Autobusové nádraží 3        
  A   9.května 4        
  A   Křižíkovo náměstí 5        
V A 0 Na Parkánech 6        
V A 2 Kotnov 7 10 40 13   10 43
V A 3 Švehlův most 8 43     43
V A 5 Pintovka 9 13 13  13 13
V A 6 Čelkovice U Lázní 10    
V A 7 Čelkovice Lázně 11 13 13 13 13
V A 8 Čelkovice MŠ 12    
V A 9 Čelkovice U Lípy náves 13 23 43 13 13 23 43
V A 10 Čelkovice U Zahrad bytovka 14 43     43
V A 11 Čelkovice MŠ 15 43 13 13 43
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
16        
17 13 13 13 13
18    
19 13 13 13 13
20    
21 13 13 13 13
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - jede jen k AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávky Nad Řekou, Komenského, Maredův vrch, Husova jsou NA ZNAMENÍ
-
 

 

© 2001-2021 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!