Zastávka Měšice Požární útvar - směr Autobusové nádraží


Linka (směr aut. nádraží): 30 31
Linka (směr Zárybničná Lhota): 30 31
Platnost: platí od 11.12.2016 informace: 381256366 30 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395030 Zastávka: Měšice Požární útvar
    pásmo   minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C       Zárybničná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C       Camping Knížecí rybník Hod minuty minuty minuty od 1. července do 1. září
  B       Měšice V Zástavech 0        
  B       Měšice náměstí 1        
V B 0 0 0 Měšice Požární útvar 2        
V A 1 1 1 Chýnovská 3        
V A 2 2 2 Tapa 4 D27     D27
V A 3 3 3 Zavadilská 5 27  F47  07 32 07 32 27  F47 
V A 4 4 4 Na Kouřimově 6 07  L27  38  G57 D12 J47 D12 47 07  L27  38  D57
V A 5 5 5 Vodňanského 7 Ik27  C27 57 57 C27
V A 7 7 7 Autobusové nádraží 8 07  DZ47     07  DZ47
V A 9 9 9 Poliklinika 9 17 07 07 17
V A 11 11 11 Na Parkánech 10 17  DZ47 17 17 17  DZ47
V A 12 12 12 Kotnov 11 17  47 27 27 17  47
V A 13 13 13 Švehlův most 12 C17  B47 D37 D37 C17  B47
V A l 15 15
  Čelkovice MŠ
13 17 27 27 17
V A l 16 16
  Čelkovice Lázně
14 07  C37 42 42 07  C37
V B 15 18 18 Pintovka 15 02  C47 52 52 02  C47
V B 17 20 20 Horky 16 02  32 57 57 02  32
V B 19 22 22 Horky žel. zastávka 17 17  53 D27 D27 17  53
V B 20 23 23 Větrovy 18 C17 E02 57 E02 57 C17
V C 22 25 l
  Radimovice u Želče U Vysílače
19 17       17  
V C 23 26 l
  Radimovice u Želče
20 B07 07 07 B07
V C 25 28 25
  Radimovice u Želče rozcestí
21 12 37 37 12
V C 27 30 27
  Slapy žel. přejezd
22 F27  42 42 F27 
V C 28 31 28
  Slapy
23        
V C 32 35 32
  Dražičky
 
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
 
Vysvětlivky: B - jede do Radimovice u Želče
C - jede do Dražičky
D - jede jen k AN
E - jede přes Čelkovice
F - jede přes Čelkovice do Radimovice u Želče
G - ve dnech mimo školního vyučování jede jen k AN
I - jede po trase linky č.31, nejede k AN, nestaví Chýnovská, Na Parkánech, Švehlův most
J - jede do Slapy rozc., nejede přes Radimovice u Želče
L - jede do Dražičky, nejede přes Radimovice u Želče
Z - z AN navazuje spoj směr Větrovy
k - jede pouze ve dnech školního vyučování
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Radimovice u Želče U Vysílače je NA ZNAMENÍ
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 30 31
Linka (směr Zárybničná Lhota): 30 31
Platnost: platí od 11.10.2017 informace: 381256366 31 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395031 Zastávka: Měšice Požární útvar
    pásmo minut.
vzdál.
   
  B   Měšice točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Měšice žel. přejezd Hod minuty minuty minuty od 1. července do 1. září
  B   Měšice náměstí 0        
V B 0 Měšice Požární útvar 1        
V A 1 Chýnovská 2        
V A 2 Tapa 3        
V A 5 Autobusové nádraží 4 D58     D58
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
5 D16  A18  D57     D16  A18  D57
6 Z26 Z56      
7 Z26      
8 Z06 Z46      
9 Z16       
10 Z16 Z46      
11 Z16 Z46      
12 Z12 Z46       
13 Z16      
14 Z06 Z36      
15 Z01 Z46      
16 Z31      
17 Z16 Z51       
18 Z16 D43     D43
19 Z16      
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: A - pokračuje na Silon a.s. od Měšice Požární útvar
D - jede jen k AN
Z - jede na AN jen od 11.10. do 1.11.2017 v době uzavírky žel. přejezdu Měšice Průhon
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

Zastávka Měšice Požární útvar - směr Zárybničná Lhota


Linka (směr aut. nádraží): 30 31
Linka (směr Zárybničná Lhota): 30 31
Platnost: platí od 11.12.2016 informace: 381256366 30 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395030 Zastávka: Měšice Požární útvar
    pásmo minut.
vzdál.
   
  C  
  Dražičky
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C  
  Slapy
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 1. září
  C  
  Slapy rozcestí
0        
  C  
  Slapy žel. přejezd
1        
  C  
  Radimovice u Želče rozcestí
2        
  C  
  Radimovice u Želče
3        
  B   Větrovy 4        
  B   Horky žel. zastávka 5 25 55 55 25
  B   Horky 6 09  38  55 27 27 09 38 57
  B   Pintovka 7 Lk18  40 40 40 40
  A  
  Čelkovice Lázně
8 30 52 52 30
  A  
  Čelkovice MŠ
9 02 55 55 02
  A  
  Pajedla
10 00 30     00 30
  A   Švehlův most 11 00 30 05 05 00 30
  A   Kotnov 12 00 30 17 17 00 30
  A   Křižíkovo náměstí 13 00 30  J45 08 05 n0 30  J45
  A   Poliklinika 14 10 45 15 15 10 45
  A   Autobusové nádraží 15 10 45 35 35 10 45
  A   Vodňanského 16 15 J45 42 42 15 J45
  A   Na Kouřimově 17 00 J30 12 40 12 40 00 J30
  A   Zavadilská 18 00 52 52 00
  A   Tapa 19 00 30 45 45 00 25
  A   Chýnovská 20 02 55 55 55 02 55
V B 0 Měšice Požární útvar 21 55     55
V B 1 Měšice náměstí 22 42 25 25 42
V B 3 Měšice V Zástavech 23        
V C 5 Camping Knížecí rybník
 
Vysvětlivky: J - končí Měšice točna
L - končí Měšice točna,nejede k AN
k - jede pouze ve dnech školního vyučování
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 
V C 7 Zárybničná Lhota
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 

Linka (směr aut. nádraží): 30 31
Linka (směr Zárybničná Lhota): 30 31
Platnost: platí od 11.10.2017 informace: 381256366 31 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395031 Zastávka: Měšice Požární útvar
    pásmo minut.
vzdál.
   
  A  
  Lužnická U Přibíků
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  A  
  Lužnická U Jezu
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 1. září
  A  
  Lužnická U Mostu
0        
  A   Pajedla 1        
  A   Kotnov 2        
  A   Křižíkovo náměstí 3        
  A   Poliklinika 4        
  A   Autobusové nádraží 5 10 50     10 50
  A   Tapa 6 32 Z50     32
  A   Chýnovská 7 Z20 Z40      
V B 0 Měšice Požární útvar 8 Z25       
V B 1 Měšice náměstí 9 Z00       
V B 2 Měšice žel. přejezd 10 Z00 Z35      
V B 3 Měšice točna 11 Z00 Z30       
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
12 Z00 Z30       
13 Z00 Z30      
14 Z25 Z55      
15 Z20       
16 Z20       
17 Z00 Z35      
18 Z05 20     20
19 Z00       
20        
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Z - jede jen do zastávky Měšice náměstí od 11.10. do 1.11.2017 - po dobu uzavírky žel. přejezdu Měšice                Průhon
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

© 2001-2016 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!