Zastávka Čekanice Na Vyhlídce - směr Autobusové nádraží


Linka (směr aut. nádraží): 20 21
Linka (směr Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Čekanice Na Vyhlídce
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C     Stoklasná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B     Čekanice žel.přejezd Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  B     Čekanice rozcestí 0        
V B 0 0 Čekanice Na Vyhlídce 1        
V A,B 2 I Čekanice V Dolinách 2        
V A 3 I Blanické předměstí 3        
V A I 1 Stránského 4        
V A I 2 Na Kouřimově 5 12 F55 12   12 F55
V A I 3 Vodňanského 6   57 57  
V A 5
5 Autobusové nádraží 7 12 47 47 12
V A 7
7 Poliklinika 8 D12     D12
V A 9
9 U Reálky 9   52 52  
V A 10
10 Nový ráj 10 42     42
V A 11 11 Náchodské sídliště 11        
V B 13 13 Náchod 12 42 47 47 42
V B 14 14 Náchod točna 13 42 D32 D32 42
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
14 35     35
15 32 42 42 32
16 D55 32 32 D55
17 D37     D37
18 55 47 47 55
19 42 32 32 42
20 42   D22 42
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 20 přes Blanické předměstí
F - nejede přes Blanické předměstí
D - jede jen k AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz 
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách, Na Kouřimově, Vodňanského, Nový Ráj je na znamení
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 20 21
Linka (směr Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Čekanice Na Vyhlídce
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  B       Čekanice točna Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B       Čekanice Silo Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  B       Čekanice U Cihelny 0        
  B       Čekanice rozcestí 1        
V B 0 0 0 Čekanice Na Vyhlídce 2        
V A,B I I 1 Čekanice V Dolinách 3        
V A I I 2 Blanické předměstí 4        
V A 1 1 I Stránského 5 35     35
V A 2 2 I Na Kouřimově 6 A15 H35     A15 H35
V A 3 3 I Vodňanského 7 GN00 30     00 30
V A 5 5 5 Autobusové nádraží 8 43 N59 50 50 43 N59
V A 7 7 7 Poliklinika 9 43     43
V A 9 9 9 U Reálky 10   N40 N40  
V A 10 10 10 Nový ráj 11 N19 43     N19 43
V A 11 11 11 Náchodské sídliště 12 N53     N53
V B 11 13 13 Náchod 13        
V B 14 14 14 Náchod točna 14 N01 A10 45 40 40 N01 A10 45
V C 16 I I
  Košín, kiosek
15 AI08 N19 45     AI08 N19 45
V C I 19 19
  Košín
16 GN10 45     GN10 45
V C 19 22 22
  Radimovice u Tábora
17 H07 N15 N15 H07
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
18 N08     N08
19        
20   N10    
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 21 přes Blanické předm.
A - jede přes Stránského
G - z AN navazuje spoj do Náchod točna
H - jede do Radimovice u Tábora přes Košín
I - jede do Radimovice u Tábora staví Košín,kiosek, nezajíždí do Košína
N - končí na AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz 
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách, Na Kouřimově, Vodňanského, Nový Ráj, Košín Kiosek je na znamení
-
 Zastávka Čekanice Na Vyhlídce - směr Stoklasná Lhota


Linka (směr aut. nádraží): 20 21
Linka (směr Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Čekanice Na Vyhlídce
    pásmo minut.
vzdál.
   
  B   Náchod točna Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Náchod Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A   Náchodské sídliště 0        
  A   Křižíkovo náměstí 1        
  A   Poliklinika 2        
  A   Autobusové nádraží 3        
  A   Vodňanského 4        
  A   Na Kouřimově 5 E36     E36
  A   Stránského 6 34 39 39 34
  A   Dita 7 49 A34 A34 49
  A   Blanické předměstí 8        
  A,B   Čekanice V Dolinách 9   29 29  
V B 0 Čekanice Na Vyhlídce 10 19     19
V A 1 Čekanice rozcestí 11        
V B 3 Čekanice žel.přejezd 12 19 24 24 19
V C 6 Stoklasná Lhota 13 19 A24 A24 19
V C 9 Košín 14 22     22
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
15 19 19 19 19
16 E19 A19 A19 E19
17 19     19
18 E24 24 24 E24
19 A24 A24 A24 A24
20 24   04 24
21 A35     A35
22 51      
23        
 
Vysvětlivky: A - končí Čekanice rozcestí
E - jede do Košína přes Stohlasnou Lhotu
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 20 21
Linka (směr Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Čekanice Na Vyhlídce
    pásmo minut.
vzdál.
   
  C  
  Radimovice u Tábora
Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C  
  Košín
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  C  
  Nasavrky
0        
  C  
  Hejlov rozcestí
1        
  B   Náchod točna 2        
  B   Náchod 3        
  A   Náchodské sídliště 4        
  A   Křižíkovo náměstí 5 23 49     23 49
  A   Poliklinika 6 21 51     21 51
  A   Autobusové nádraží 7 21     21
  A   Vodňanského 8 19 B53 29 29 19 B53
  A   Na Kouřimově 9 19     19
  A   Brisk a.s. 10   B34 B34  
  A   Vožická Elektroisola 11 B13 19     B13 19
  A   Stránského 12 B35     B35
  A   Dita 13 51 B55     51 B55
  A   Blanické předměstí 14 19 51 20 20 19 51
  A,B   Čekanice V Dolinách 15 B05 34 51     B05 34 51
V B 0 Čekanice Na Vyhlídce 16 36 49     36 49
V B 1 Čekanice rozcestí 17 49 B09 B09 49
V B 2 Čekanice U Cihelny 18        
V B 3 Čekanice Silo 19        
V B 4 Čekanice točna 20   B04    
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: B - jede k Dům s peč. službou Čekanice a pokračuje na AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

© 2001-2023 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!