Zastávka Čekanice rozcestí - směr Autobusové nádraží


Linka (směr Autobusové nádraží): 20 21
Linka (směr Čekanice točna, Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Čekanice rozcestí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  C     Stoklasná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B     Čekanice žel.přejezd Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
V B 0 0 Čekanice  rozcestí 0        
V B 2 2 Čekanice Na Vyhlídce 1        
V A,B 4
I Čekanice V Dolinách 2        
V A 5 I Blanické předměstí 3        
V A I 3 Stránského 4        
V A I 4 Na Kouřimově 5 10 F53 10   10 F53
V A I 5 Vodňanského 6   55 55  
V A 7
7 Autobusové nádraží 7 10 45 45 10
V A 9 9 Poliklinika 8 D10     D10
V A 11 11 U Reálky 9   50 50  
V A 12 12 Nový ráj 10 40     40
V A 13 13 Náchodské sídliště 11        
V B 15 15 Náchod 12 40 45 45 40
V B 16 16 Náchod točna 13 40 D30 D30 40
  
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
14 33     33
15 30 40 40 30
16 D53 30 30 D53
17 D35     D35
18 53 45 45 53
19 40 30 30 40
20 40   D20 40
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 20 přes Blanické předměstí
F - nejede přes Blanické předměstí
D - jede jen k AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz 
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách, Na Kouřimově, Vodňanského, Nový Ráj je na znamení
-
 

Linka (směr Autobusové nádraží): 20 21
Linka (směr Čekanice točna, Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Čekanice rozcestí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
   
  B       Čekanice točna Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B       Čekanice Silo Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  B       Čekanice U Cihelny 0        
V B 0 0 0 Čekanice  rozcestí 1        
V B 2 2 2 Čekanice Na Vyhlídce 2        
V A,B I I 4 Čekanice V Dolinách 3        
V A I I 6
Blanické předměstí 4        
V A 3 3 I Stránského 5 33     33
V A 4 4 I Na Kouřimově 6 A13 H33 GN58     A13 H33 58
V A 5 5 I Vodňanského 7 28     28
V A 7 7 6 Autobusové nádraží 8 41 N57 48 48 41 N57
V A 9 9 9 Poliklinika 9 41     41
V A 11 11 11 U Reálky 10   N38 N38  
V A 12 12 12 Nový ráj 11 N17 41     N17 41
V A 13 13 13 Náchodské sídliště 12 N51     N51
V B 15 15 15 Náchod 13 N59     N59
V B 16 16 16 Náchod točna 14 A08 43 38 38 A08 43
V C 18 I I
          Košín, kiosek 15 AI06 N17 43     AI06 N17 43
V C I 21 21
          Košín 16 GN08 43     GN08 43
V C 21 24 24
          Radimovice u Tábora 17 H05 N13 N13 H05
  
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
18 N06     N06
19        
20   N08    
21        
22        
23        
 

Vysvětlivky:

Není-li uvedeno jinak, jede linka 21 přes Blanické předm.
A - jede přes Stránského
H - jede do Radimovic u Tábora přes Košín
G - z AN navazuje spoj do |Náchod točna
I - jede do Radimovice u Tábora staví Košín kiosek, nezajíždí do Košína
N - končí na AN
POZOR - zastávky Čekanice V Dolinách, Nový Ráj, Košín kiosek, Na Kouřimově Vodňanského NA ZNAMENÍ
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-

 Zastávka Čekanice rozcestí - směr Stoklasná Lhota


Linka (směr Autobusové nádraží): 20 21
Linka (směr Čekanice točna, Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Čekanice rozcestí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  B   Náchod točna Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Náchod Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  A   Náchodské sídliště 0        
  A   Křižíkovo náměstí 1        
  A   Poliklinika 2        
  A   Autobusové nádraží 3        
  A   Vodňanského 4        
  A   Na Kouřimově 5 E37     E37
  A   Stránského 6 35 40 40 35
  A   Dita 7 50     50
  A   Blanické předměstí 8        
  A,B   Čekanice V Dolinách 9   30 32  
  B   Čekanice Na Vyhlídce 10 20     20
V B 0 Čekanice  rozcestí 11        
V B 2 Čekanice žel.přejezd 12 20 25 25 20
V C 5 Stoklasná Lhota 13 20     20
V C 8 Košín 14 23     23
  
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
15 20 20 20 20
16 E20     E20
17 20     20
18 E25 25 25 E25
19        
20 25   05 25
21        
22 52      
23        
 
Vysvětlivky: -
E - jede do Košína přes Stoklasnou Lhotu
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 
 
Linka (směr Autobusové nádraží): 20 21
Linka (směr Čekanice točna, Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 10.12.2023 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Čekanice rozcestí
    pásmo minut.
vzdál.
   
  C  
  Radimovice u Tábora
Pracovní dny Soboty Neděle a svátky Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C  
  Košín
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 30. srpna
  C  
  Nasavrky
0        
  C  
  Hejlov rozcestí
1        
  B   Náchod točna 2        
  B   Náchod 3        
  A   Náchodské sídliště 4        
  A   Křižíkovo nám. 5 24 50     24 50
  A   Poliklinika 6 22 52     22 52
  A   Aut. nádraží 7 22     22
  A   Vodňanského 8 20 30 30 20
  A   Na Kouřimově 9 20     20
  A   Brisk a.s. 10        
  A   Vožická Elektroisola 11 20     20
  A   Stránského 12        
  A,B   Dita 13 52     52
  A   Blanické předměstí 14 20 52 21 21 20 52
  A   Čekanice V Dolinách 15 35 52     35 52
  B   Čekanice Na vyhlídce 16 37 50     37 50
V B 0 Čekanice rozcestí 17 50     50
V B 1 Čekanice u cihelny 18        
V B 2 Čekanice silo 19        
V B 3 Čekanice točna 20        
   
jízdné 16,- Kč platí 10 minut
jízdné 20,- Kč platí 20 minut
jízdné 24,- Kč platí 60 minut
 
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 


© 2001-2023 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!