Zastávka Čekanice rozcestí - směr Autobusové nádraží


Linka (směr Autobusové nádraží): 20 21
Linka (směr Čekanice točna, Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Čekanice rozcestí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
VÝLUKOVÝ JŘ - UZAVÍRKA BUDĚJOVICKÉ ULICE  
  C     Stoklasná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B     Čekanice žel.přejezd Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
V B 0 0 Čekanice  rozcestí 0        
V B 2 2 Čekanice Na Vyhlídce 1        
V A,B 4
I Čekanice V Dolinách 2        
V A 5 I Blanické předměstí 3        
V A I 3 Stránského 4        
V A I 4 Na Kouřimově 5 10 10   10
V A I 5 Vodňanského 6 F01  57 57 F01 
V A 7
7 Autobusové nádraží 7 10 45 45 10
V A 9
9 Křižíkovo náměstí 8 D10     D10
V A 11 11 U Reálky 9   50 50  
V A 12 12 Nový ráj 10 40     40
V A 13 13 Náchodské sídliště 11        
V B 15 15 Náchod 12 40 45 45 40
V B 16 16 Náchod točna 13 40 D32 D32 40
  
jízdné 10,- Kčplatí 4 minuty
jízdné 12,- Kčplatí 8 minut
jízdné 14,- Kčplatí 18 minut
jízdné 16,- Kčplatí 60 minut
 
14 35     35
15 38 40 40 38
16 D53 30 30 D53
17 D38     D38
18 53 45 45 53
19 40 32 32 40
20 43   D22 43
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 20 přes Blanické předměstí
F - nejede přes Blanické předměstí
D - jede jen k AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz 
POZOR - zastávka Nový ráj je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Na kouřimově je NA ZNAMENÍ
 

Linka (směr Autobusové nádraží): 20 21
Linka (směr Čekanice točna, Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Čekanice rozcestí
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
VÝLUKOVÝ JŘ - UZAVÍRKA BUDĚJOVICKÉ ULICE  
  B       Čekanice točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B       Čekanice Silo Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B       Čekanice U Cihelny 0        
V B 0 0 0 Čekanice  rozcestí 1        
V B 2 2 2 Čekanice Na Vyhlídce 2        
V A,B I I 4 Čekanice V Dolinách 3        
V A I I 6
Blanické předměstí 4        
V A 3 3 I Stránského 5 33     33
V A 4 4 I Na Kouřimově 6 A13 H35     A13 H35
V A 5 5 I Vodňanského 7 GN01  35     01  35
V A 7 7 6 Autobusové nádraží 8 41 N57 48 48 41 N57
V A 9 9 9
Křižíkovo náměstí 9 41     41
V A 11 11 11 U Reálky 10   N44 N44  
V A 12 12 12 Nový ráj 11 N17 41     N17 41
V A 13 13 13 Náchodské sídliště 12 N51     N51
V B 15 15 15 Náchod 13 N59     N59
V B 16 16 16 Náchod točna 14 A08 43 38 38 A08 43
V C 18 I I           Košín, kiosek 15 AI06 N17 48     AI06 N17 48
V C I 21 21
          Košín 16 GN08 45     GN08 45
V C 21 24 24
          Radimovice u Tábora 17 H05 N19 N19 H05
  
jízdné 5,- Kčplatí 4 minuty
jízdné 10,- Kčplatí 8 minut
jízdné 12,- Kčplatí 18 minut
jízdné 14,- Kčplatí 60 minut
 
18 N06     N06
19        
20   N14    
21        
22        
23        
 

Vysvětlivky:

Není-li uvedeno jinak, jede linka 21 přes Blanické předm.
A - jede přes Stránského
H - jede do Radimovic u Tábora přes Košín
G - z AN navazuje spoj do |Náchod točna
I - jede do Radimovice u Tábora staví Košín kiosek, nezajíždí do Košína
N - končí na AN
POZOR, zastávky Čekanice V Dolinách, Na Kouřimově, Vodňanského, Nový Ráj, Košín kiosek jsou NA ZNAMENÍ
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 Zastávka Čekanice rozcestí - směr Stoklasná Lhota


Linka (směr Autobusové nádraží): 20 21
Linka (směr Čekanice točna, Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Čekanice rozcestí
    pásmo minut.
vzdál.
VÝLUKOVÝ JŘ - UZAVÍRKA BUDĚJOVICKÉ ULICE  
  B   Náchod točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Náchod Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Náchodské sídliště 0        
  A   Křižíkovo náměstí 1        
  A   Křižíkovo náměstí 2        
  A   Autobusové nádraží 3        
  A   Vodňanského 4        
  A   Na Kouřimově 5 E42     E42
  A   Stránského 6 40 45 47 40
  A   Dita 7 55     55
  A   Blanické předměstí 8        
  A,B   Čekanice V Dolinách 9   35 37  
  B   Čekanice Na Vyhlídce 10 25     25
V B 0 Čekanice  rozcestí 11        
V B 2 Čekanice žel.přejezd 12 25 30 30 25
V C 5 Stoklasná Lhota 13 25     25
V C 8 Košín 14 23     23
  
jízdné 10,- Kčplatí 4 minuty
jízdné 12,- Kčplatí 8 minut
jízdné 14,- Kčplatí 18 minut
jízdné 16,- Kčplatí 60 minut
 
15 25 25 25 25
16 E25     E25
17 25     25
18 E30 30 30 E30
19        
20 30   10 30
21        
22 46      
23        
 
Vysvětlivky: C - jede do Košína
E - jede do Košína přes Stoklasnou Lhotu
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 
 
Linka (směr Autobusové nádraží): 20 21
Linka (směr Čekanice točna, Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Čekanice rozcestí
    pásmo minut.
vzdál.
VÝLUKOVÝ JŘ - UZAVÍRKA BUDĚJOVICKÉ ULICE  
  C  
  Radimovice u Tábora
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C  
  Košín
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  C  
  Nasavrky
0        
  C  
  Hejlov rozcestí
1        
  B   Náchod točna 2        
  B   Náchod 3        
  A   Náchodské sídliště 4        
  A   Křižíkovo nám. 5 24 55     24 55
  A   Křižíkovo náměstí 6 27 53     27 53
  A   Aut. nádraží 7 27     27
  A   Vodňanského 8 25 35 35 25
  A   Na Kouřimově 9 25     25
  A   Brisk a.s. 10        
  A   Vožická Elektroisola 11 25     25
  A   Stránského 12        
  A,B   Dita 13 57     57
  A   Blanické předměstí 14 25 57 21 21 25 57
  A   Čekanice V Dolinách 15 40 57     40 57
  B   Čekanice Na vyhlídce 16 39 55     39 55
V B 0 Čekanice rozcestí 17 55     55
V B 1 Čekanice u cihelny 18        
V B 2 Čekanice silo 19        
V B 3 Čekanice točna 20        
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 


© 2001-2021 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!