Zastávka Čekanice Na Vyhlídce - směr Autobusové nádraží


Linka (směr aut. nádraží): 20 21
Linka (směr Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Čekanice Na Vyhlídce
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
VÝLUKOVÝ JŘ - UZAVÍRKA BUDĚJOVICKÉ ULICE   
  C     Stoklasná Lhota Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B     Čekanice žel.přejezd Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B     Čekanice rozcestí 0        
V B 0 0 Čekanice Na Vyhlídce 1        
V A,B 2 I Čekanice V Dolinách 2        
V A 3 I Blanické předměstí 3        
V A I 1 Stránského 4        
V A I 2 Na Kouřimově 5 12 12   12
V A I 3 Vodňanského 6 F03  59 59 F03 
V A 5
5 Autobusové nádraží 7 12 47 47 12
V A 7
7 Křižíkovo náměstí 8 D12     D12
V A 9
9 U Reálky 9   52 52  
V A 10
10 Nový ráj 10 42     42
V A 11 11 Náchodské sídliště 11        
V B 13 13 Náchod 12 42 47 47 42
V B 14 14 Náchod točna 13 42 D34 D34 42
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
14 37     37
15 40 42 42 40
16 D55 32 32 D55
17 D40     D40
18 55 47 47 55
19 42 34 34 42
20 45   D24 45
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 20 přes Blanické předměstí
F - nejede přes Blanické předměstí
D - jede jen k AN
všechny spoje nízkopodlažní vůz 
POZOR - zastávka Nový ráj je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Na Kouřimově je NA ZNAMENÍ
 

Linka (směr aut. nádraží): 20 21
Linka (směr Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Čekanice Na Vyhlídce
    pásmo minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
minut.
vzdál.
VÝLUKOVÝ JŘ - UZAVÍRKA BUDĚJOVICKÉ ULICE   
  B       Čekanice točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B       Čekanice Silo Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  B       Čekanice U Cihelny 0        
  B       Čekanice rozcestí 1        
V B 0 0 0 Čekanice Na Vyhlídce 2        
V A,B I I 1 Čekanice V Dolinách 3        
V A I I 2 Blanické předměstí 4        
V A 1 1 I Stránského 5 35     35
V A 2 2 I Na Kouřimově 6 A15 H37     A15 H37
V A 3 3 I Vodňanského 7 GN03  37     03 37
V A 5 5 5 Autobusové nádraží 8 43 N59 50 50 43 N59
V A 7 7 7 Křižíkovo náměstí 9 43     43
V A 9 9 9 U Reálky 10   N46 N46  
V A 10 10 10 Nový ráj 11 N19 43     N19 43
V A 11 11 11 Náchodské sídliště 12 N53     N53
V B 13 13 13 Náchod 13        
V B 14 14 14 Náchod točna 14 N01 A10 45 40 40 N01 A10 45
V C 16 I I
  Košín, kiosek
15 AI08 N19 50     AI08 N19 50
V C I 19 19
  Košín
16 GN10 47     GN10 47
V C 19 22 22
  Radimovice u Tábora
17 H07 N21 N21 H07
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
18 N08     N08
19        
20   N16    
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: Není-li uvedeno jinak, jede linka 21 přes Blanické předm.
A - jede přes Stránského
G - z AN navazuje spoj do Náchod točna
H - jede do Radimovice u Tábora přes Košín
I - jede do Radimovice u Tábora staví Košín,kiosek, nezajíždí do Košína
N - končí na AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Košín kiosek je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Nový ráj je NA ZNAMENÍ
POZOR - zastávka Na Kouřimově je NA ZNAMENÍ
 Zastávka Čekanice Na Vyhlídce - směr Stoklasná Lhota


Linka (směr aut. nádraží): 20 21
Linka (směr Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 20 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395020 Zastávka: Čekanice Na Vyhlídce
    pásmo minut.
vzdál.
VÝLUKOVÝ JŘ - UZAVÍRKA BUDĚJOVICKÉ ULICE   
  B   Náchod točna Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  B   Náchod Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  A   Náchodské sídliště 0        
  A   Křižíkovo náměstí 1        
  A   Křižíkovo náměstí 2        
  A   Autobusové nádraží 3        
  A   Vodňanského 4        
  A   Na Kouřimově 5 C41     C41
  A   Stránského 6 39 44 46 39
  A   Dita 7 54 A39 A39 54
  A   Blanické předměstí 8        
  A,B   Čekanice V Dolinách 9   34 36  
V B 0 Čekanice Na Vyhlídce 10 24     24
V A 1 Čekanice rozcestí 11        
V B 3 Čekanice žel.přejezd 12 24 29 29 24
V C 6 Stoklasná Lhota 13 24 A29 A29 24
V C 9 Košín 14 22     22
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
15 24 24 24 24
16 E24 A24 A24 E24
17 24     24
18 E29 29 29 E29
19 A29 A29 A29 A29
20 29   09 29
21 A35     A35
22 45      
23        
 
Vysvětlivky: A - končí Čekanice rozcestí
C - nejede přes Blanické předm., jede do Košína
E - jede do Košína přes Stohlasnou Lhotu
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

Linka (směr aut. nádraží): 20 21
Linka (směr Stoklasná Lhota): 20 21
Platnost: platí od 1.2.2021 informace: 381256366 21 MHD Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz
Linka: 395021 Zastávka: Čekanice Na Vyhlídce
    pásmo minut.
vzdál.
VÝLUKOVÝ JŘ - UZAVÍRKA BUDĚJOVICKÉ ULICE   
  C  
  Radimovice u Tábora
Pracovní dny Soboty Neděle Pracovní dny - omezení dopravy MHD
  C  
  Košín
Hod minuty minuty minuty od 1. července do 31. srpna
  C  
  Nasavrky
0        
  C  
  Hejlov rozcestí
1        
  B   Náchod točna 2        
  B   Náchod 3        
  A   Náchodské sídliště 4        
  A   Křižíkovo náměstí 5 23 54     23 54
  A   Křižíkovo náměstí 6 26 52     26 52
  A   Autobusové nádraží 7 26     26
  A   Vodňanského 8 24 B53 34 34 24 B53
  A   Na Kouřimově 9 24     24
  A   Brisk a.s. 10   B39 B39  
  A   Vožická Elektroisola 11 B13 24     B13 24
  A   Stránského 12 B35     B35
  A   Dita 13 B55 56     B55 56
  A   Blanické předměstí 14 24 56 20 20 24 56
  A,B   Čekanice V Dolinách 15 B05 39 56     B05 39 56
V B 0 Čekanice Na Vyhlídce 16 38 54     38 54
V B 1 Čekanice rozcestí 17 54 B14 B14 54
V B 2 Čekanice U Cihelny 18        
V B 3 Čekanice Silo 19        
V B 4 Čekanice točna 20   B09    
   
jízdné 10,- Kč platí 4 minuty
jízdné 12,- Kč platí 8 minut
jízdné 14,- Kč platí 18 minut
jízdné 16,- Kč platí 60 minut
 
21        
22        
23        
 
Vysvětlivky: B - jede k Dům s peč. službou Čekanice a pokračuje na AN
všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
-
 

© 2001-2021 COMETT PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček.
Valid HTML 4.01! Valid CSS!