Aktuality

Rok 2024

12.6.2024Projekt: FVE COMETT PLUS Tábor

Projekt: „FVE COMETT PLUS Tábor“ CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003234 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace s instalovaným výkonem 129,22 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných...

6.5.2024Projekt: Telematika

Základní informace o projektu „Telematika“ Projekt „Telematika“ je spolufinancován Evropskou unií. Projekt „Telematika“ byl předložen v rámci 55. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci specifického cíle 6.1 (PR), jeho dokončení se předpokládá...

Rok 2022

4.12.2022Oznámení pro cestující

Na základě rozhodnutí objednatele dopravy, kterým je SMOOT (Sdružení měst a obcí okresu Tábor) dochází s platností od 1. ledna 2023 k úpravě cen jízdného pro MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Z toho důvodu bude od pondělí 5. prosince 2022 zastavena možnost...

Rok 2019

1.8.2019Projekt: Energetické úspory v Kamenolomu Slapy u Tábora II

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016224: „Energetické úspory v Kamenolomu Slapy u Tábora II“ Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram...

Starší novinky