12.6.2024

Projekt: FVE COMETT PLUS Tábor

Projekt: „FVE COMETT PLUS Tábor“
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003234
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace s instalovaným výkonem 129,22 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

EU MPO NPO