6.5.2024

Projekt: Telematika

Základní informace o projektu „Telematika“

EU MPMR

Projekt „Telematika“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Telematika byl předložen v rámci 55. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci specifického cíle 6.1 (PR), jeho dokončení se předpokládá 31. 8. 2025.

Celkový rozpočet projektu činí dle žádosti o dotaci 16 427 288,25 Kč, z toho tvoří způsobilé náklady 13 576 271,28 Kč. Projekt získal dotaci ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 9 503 389,90 Kč.

Cíle projektu:

Díky realizaci projektu dojde k modernizaci platebního a odbavovacího systému, informačního systému a monitorovacího systému. Cílem projektu je pak zajištění provozu zavedeného nebo modernizovaného inteligentního dopravního systému ve veřejné dopravě ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci projektu společnost COMETT PLUS, spol s r.o. pořídí:

  • Obnova validátorů (označovačů jízdenek s možností bezkontaktní platby)
  • Odbavovací aplikaci
  • 24 setů monitorovacího kamerového systému
  • 34 kusů LCD monitorů