6.11.2023

Projekt: Nízkoemisní vozidla MHD

Projekt „Nízkoemisní vozidla MHD“ je spolufinancován Evropskou unií.

EU MPMR

Základní informace o projektu „Nízkoemisní vozidla MHD“

Projekt „Nízkoemisní vozidla MHD“ byl předložen v rámci 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci specifického cíle 6.1 (PR).

Projektu, jehož celkové náklady činí 167 545 876,67 Kč, z toho způsobilé náklady 138 467 666,67 Kč, byla přiznána dotace ve výši 70 % způsobilých výdajů, tj. 96 927 366,67 Kč.

Zahájení fyzické realizace projektu proběhlo ze strany žadatele dne 27. 9. 2022, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2024.

Cíle projektu:

Vlastní náplní projektu je pořízení 10 nových elektrobusů, které obnoví vozový park žadatele.

  • Pořízením 10 nových elektrobusů bude podpořena multimodální městská mobilita, dojde ke zatraktivnění veřejné hromadné dopravy díky začleněním do moderní dopravy (integrované dopravní systémy, železnici apod.).
  • Navýšením přepravního výkonu a zvýšením úrovně integrovaného systému dopravy dojde ke zvýšení pracovní mobility obyvatelstva.
  • Zajištěním bezbariérovosti elektrobusů bude opět více zpřístupněna veřejná doprava všem skupinám obyvatel, zejména pak seniorům, osobám se sníženou pohyblivostí, rodičům s kočárky.
  • Výkonnější, modernější elektrobusy umožní efektivnější organizaci dopravy.
  • Z hlediska ekonomických faktorů dojde k úsporám za opravy, servisy a údržby.
  • Nové elektrobusy zvýší podíl energeticky efektivní veřejné hromadné dopravy, zlepší kvalitu ovzduší v oblastech, kde dlouhodobě dochází k překračování imisních limitů, sníží hlukovou zátěž obyvatelstva a zvýší plynulost veřejné dopravy