20.11.2020

Uzavírka ulice Zavadilská

Od neděle 15.11.2020 do neděle 22.11.2020 po dobu uzavírky Zavadilské
ulice (II. ETAPA) dochází ke změnám ve vedení linek MHD 30 a 40. Nebude obsluhována
 
zastávka Zavadilská. Linky 20 a 21 se vrací na původní trasu.
 
Linka č. 30 bude v obou směrech vedena pod Černé mosty. Vynechá bez náhrady
zastávky VodňanskéhoNa KouřimověZavadilská. Nejbližší zastávky Autobusové nádraží a TAPA.
 
Linka č. 40 vynechá zastávku Zavadilská, náhradní zastávka Na Kouřimově. Nejbližší zastávky Autobusové nádraží a Brisk a.s..
 
Od neděle 22.11.2020 se linky jedoucí přes Zavadilskou ulici vrací na původní trasu.