24.5.2019

Nové autobusy v MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí

Od 1. ledna 2019 vstoupila v platnost Smlouva o závazku veřejné služby
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti městské hromadné dopravy (MHD)
Táborské aglomerace“, uzavřená mezi Sdružením měst a obcí okresu Tábor a
společností COMETT PLUS, spol. s r. o. s platností do 31. prosince 2028.
V souvislosti s tím došlo k razantní obměně jedné třetiny vozového parku
autobusů.
Nové autobusy se v provozu začaly objevovat v závěru roku 2018. Jedná se o 6
autobusů IVECO URBANWAY a dva autobusy IVECO CROSSWAY CITY
v provedení 12 metrů, dále jsou to 3 autobusy IVECO URBANWAY
v kloubovém provedení a posledním přírůstkem je MidiBus IVECO DEKSTRA
o délce 7,6 metru.
Všechny nové autobusy mají motory na stlačený zemní plyn (CNG) a splňují
nejpřísnější emisní normu Euro 6. Představují tak nejen přínos pro životní
prostředí snížením výfukových emisí v Táborské aglomeraci, ale také přináší
komfort pro cestující a řidiče. Všechny autobusy jsou nízkopodlažní s moderním
řešením interiéru. Mají plošinu umožňující odbavení cestujících na invalidním
vozíku a jsou vybaveny celovozovou klimatizací. Samozřejmostí jsou LED
směrové panely, hlášení zastávek a možnost vyžádání informace o lince a směru
pro nevidomé, kteří mají příslušný ovladač.
Zařazení nových autobusů do vozového parku znamená, že 100 % autobusů je
již nízkopodlažních a s pohonem na CNG a přes 50 % vozů má celovozovou
klimatizaci.
Přejeme všem cestujícím příjemné cestování autobusy MHD Tábor – Sezimovo
Ústí – Planá nad Lužnicí, ke kterému je výrazná modernizace vozového parku
jistě přínosem.
 
Sdružení měst a obcí okresu Tábor
COMETT PLUS, spol. s r. o.