7.6.2013

Nákup 5 ks nízkopodlažních plynových autobusů pro MHD

V roce 2010 a 2011 byl realizován projekt „Nákup 5 ks nízkopodlažních plynových autobusů pro MHD“, na který jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02101.
Název projektu: „Nákup 5 nízkopodlažních plynových autobusů pro MHD“. 

Smlouva mezi Regionální radou regionu soudržnost Jihozápad a firmou Comett plus, spol. s r. o., byla uzavřena dne 28. 5. 2010.  Projekt se týká 5 nízkopodlažních  autobusů MHD s pohonem CNG. 
18 m dlouhý kloubový autobus IRISBUS – IVECO a 12 m dlouhý autobus SOR byly dodány v říjnu 2010. 3 ks minibusů IVECO STRATOS LF 33 byly dodány na konci prosince 2010 (2 kusy) a v lednu 2011 (1 kus). 

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2009. Datum ukončení projektu: 28. 2. 2011.

Nákup pěti nových autobusů si vyžádal investici 35,2 mil. Kč. Dotace dle Smlouvy  je ve výši 38% z celkových způsobilých výdajů, v celkové výši 10,6 mil. Kč. Po splnění všech podmínek projektu byla dotace v polovině roku 2012 vyplacena.

Všechny autobusy jsou, jak již bylo uvedeno, nízkopodlažní, tři z nich jsou midibusy, což je novinka v našem vozovém parku. 

Malé autobusy jezdí na tzv. vnitroměstské lince (č. linky 60 a 61) vedené částečně přes historickou část města na trase Maredův vrch - Nové město - Autobusové nádraží - Staré město – Čelkovice (l.č.60) nebo Lužnické údolí (l.č.61).

Klasické autobusy by nebylo možné na vnitroměstské lince využívat, jelikož jsou příliš dlouhé a široké. Midibusy  jsou široké 2,2 metru, aby mohly zajíždět do Starého města.
Na vnitroměstské lince jsou nasazovány dva midibusy, třetí zakoupený midibus pak slouží jako záloha a zároveň je využíván na spoje s malým vytížením na vedlejších linkách. Do midibusů se vejde 30 cestujících, z toho polovina sedících.

Vedle tří zakoupených midibusů MHD v Táboře využívá i další dva nízkopodlažní plynové autobusy zakoupené s přispěním fondů EU, které nahradily nejstarší naftové autobusy. První kloubový autobus je 18 metrů dlouhý, s obsaditelností 140 cestujících . Druhý autobus je dlouhý 12 metrů, s obsaditelností 90 osob. Autobusy jsou využívány na více linkách v rámci celého provozu MHD Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí. Kloubový autobus zajišťuje dopravu na hlavním směru, kde jezdí na linkách 11, 13, 16 a 17.

Hlavní výhodou pěti nových autobusů je, že umožňují bezbariérový přístup cestujících. Další výhodou je fakt, že všech pět autobusů jezdí na zemní plyn, produkují tedy výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin - oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek - polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Plynové autobusy jsou rovněž méně hlučné než autobusy naftové.

Tento projekt nákup 5 nízkopodlažních autobusů pro MHD je spolufinancován Evropskou unií.