25.5.2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstanců - POVEZ II

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
V OBDOBÍ 2016 - 2020
PROBÍHÁ V RÁMCI PROJEKTU

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053