16.6.2015

Provoz midibusů

V roce 2010 a 2011 byl realizován projekt „Nákup 5 ks nízkopodlažních plynových autobusů pro MHD“, na který jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02101.
Název projektu: „Nákup 5 nízkopodlažních plynových autobusů pro MHD“.

V rámci tohoto projektu jsou od 31.1.2011 v provozu tři midibusy. Jsou používany díky své malé šířce na tzv. vnitroměstské lince (čísla linky 60 a 61), která vede přes Staré Město a na málo vytížených spojích okrajových linek. Midibusy jsou poháněny zemním plynem. Midibus je 7,5 m dlouhý, 2,15 m široký a je vybaven plošinou pro vozíčkáře, vnitřním a vnejším hlášením linek a zastávek, vnejšími a vnitřními směrovými tabulemi a LCD obrazovkami (po dobu udržitelnosti projektu slouží pro propagaci kulturních akcí pořádaných městem Tábor a dopravních informací).

V závěru roku 2014 byl zakoupen čtvrtý midibus značky ROŠERO-P First. Autobus je nasazován převážně na lince č. 40. Je vybaven vozovou klimatizací, v zadní části výklopnou plošinou umožňující nástup vozíčkářů a kompletním odbavovacím systémem jako všechny autobusy.

Pro zajímavost uvádíme ujeté kilometry midibusů, uvedeno v tis. km:

RZ / rok 2011 2012 2013 2014 Celkem
4C7 7890 60,7 68,2 67,8 62,0 258,7 tis. km
4C7 7891 61,6 63,9 67,3 60,2 253,0 tis. km
4C7 7892 46,2 63,2 68,4 65,5 243,3 tis. km