1.3.2015

Nové autobusy v roce 2014

V roce 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na dva celonízkopodlažní autobusy s pohonem na CNG. První vyjel v listopadu na trasy MHD autobus značky SOLARIS, typ URBINO 12 s celovozovou klimatizací. Je nasazován převážně na lince 50 mezi Autobusovým nádražím a Planou nad Lužnicí. Klimatizace je cestující veřejností v letních měsících přijímána velmi kladně. Proto se i dalších letech budou nakupovat autobusy s celovozovou klimatizací.

V prosinci se na lince 40 mezi Autobusovým nádražím a Hlinicí objevil mimořádně, na základě výhodné nabídky výrobce, zakoupený MidiBus Rošero FIRST 8m s pohonem na CNG, který je rovněž vybaven klimatizací a sklopnou plošinou pro vozíčkáře v zadní části vozu. Mimo to je tento vůz nasazován také na linkách20, 21 a příležitostně i na linkách 60 a 61.

Na základě výběrového řízení byl zakoupen i poslední 10,5 m dlouhý autobus IRISBUS-IVECO, URBANWAY. Jeho dodání bylo opožděno, protože se jedná o první 10,5m dlouhý URBANWAY autobus s pohonem na CNG a bylo nutné dokončit některé závěrečné homologační zkoušky. Autobus je vybaven klimatizací pro pracoviště řidiče. Vozidlo je nasazováno od února 2015 na linkách 10, 20 a 21. Jeho kratší rozměr umožňuje lepší manipulaci při průjezdu a otáčení v sídlišti Nad Lužnicí a u hlavního vchodu nemocnice.

Všechny tři nové autobusy jsou nízkopodlažní a mají motory na stlačený zemní plyn (CNG). Vybaveny jsou stejně jako ostatní autobusy kompletním odbavovacím systémem. Jeho součástí jsou kromě palubního počítače a vysílačky Motorola, která umožňuje hlasovou i datovou komunikaci (údaje o pohybu autobusů na trase), označovače jízdenek, směrové tabule vnější i vnitřní, hlášení zastávek v autobuse a také vnější hlášení pro nevidomé.