1.10.2014

Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení

Od června do září 2014 provedla firma Comett Plus, spol. s r.o. výměnu části stávajících označníků zastávek veřejné linkové dopravy.

Na renovaci jsme čerpali dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení“.
Cílem programu je modernizace a zkvalitnění regionální a místní dopravní infrastruktury a zajištění jednotnosti označení zastávek veřejné linkové dopravy.

Hlavním záměrem uvedeného grantového programu je podpora rozvoje dopravní infrastruktury.

Firma Comett Plus, spol. s r.o. v rámci tohoto programu vymění 50 ks označníků. 
Spoluúčast JČK je 62%.